Vejen til fair handel

Fairtrade er mere end en mærkningsordning. Vi arbejder hver dag for at skabe en bedre verden gennem fair handel til fair priser. Vi repræsenterer mere end 8 millioner bønder, arbejdere, deres familier og lokalsamfund.

Fairtrade-mærket

Fairtrade-mærket er en international mærkningsordning, der arbejder for at sikre bedre løn og ordentlige arbejdsforhold for verdens udsatte bønder og arbejdere. Vi mener, at den bedste måde at udrydde fattigdom på er ved at betale en fair pris for bønders råvarer og en fair løn til verdens mange plantage- og fabriksarbejdere.

70 % af verdens fødevareproduktion kommer fra små familielandbrug.

Fairtrade-mærket arbejder for, at bønderne modtager en fair pris for deres råvarer. Og at råvarerne er produceret under ordentlige forhold, der både tager hensyn til mennesker og miljøet.

Det gælder processen fra frøet plantes i jorden, dyrkes, høstes, forarbejdes – helt indtil det færdige produkt lander på hylden med et Fairtrade-mærke på emballagen.

Helt konkret er der fx forbud mod børnearbejde, krav til sikkerhedsudstyr, forbud mod brug af sundhedsskadelige sprøjtemidler og strikse krav til beskyttelse af lokalmiljø, vandløb og biodiversiteten i nærområdet.

Der findes 1,7 millioner bønder og arbejdere i Fairtrade-systemet

Fairtrade er en mærkningsordning

Fairtrade hverken producerer eller sælger varer. Du finder Fairtrade-mærket på forskellige produkter, der oftest produceres på varmere breddegrader – og som vi i Danmark, derfor er afhængige af at importere. Mest kendt er kaffe, te, bananer, rørsukker og kakao, men også bomuld, blomster, guld – og en lang række andre produkter kan købes med Fairtrade-mærket.

Der findes ca. 2.000 produkter i den danske handel – og mere end 35.000 på verdensplan.

Mærket guider forbrugere til bæredygtigt producerede produkter. Jo flere Fairtrade-mærkede produkter, der sælges, jo flere muligheder får verdens Fairtrade-bønder og -arbejdere.

Bønder og arbejdere

Fairtrade blev sat i verden for at mindske global fattigdom ved at gøre handel mere fair og sikre en bedre betaling til bønder og arbejdere i nogle af verdens fattigste lande.

Der findes 1,7 millioner bønder og arbejdere i Fairtrade-systemet, der dyrker og producerer mere end 300 forskellige råvarer.

De fleste bønder, der er med i mærkningsordningen, er organiseret i kooperativer, der svarer til det, vi kender som andelsforeninger. Fordelen ved dette er, at bønderne samlet kan levere større partier råvarer og dermed stå stærkere på markedet.

Læs om bøndernes levevilkår og hvilken forskel Fairtrade bidrager med under Råvarer.

Minimumspris

Fairtrades minimumspris er unik. Når bønderne sælger deres råvarer som Fairtrade, får de en mere fair og stabil pris, fordi de er garanteret en minimumspris. Selvom verdensmarkedsprisen dykker til et lavt niveau, betales bønderne en minimumspris, der som udgangspunkt dækker deres produktionsomkostninger. Når markedsprisen stiger og ligger over minimumsprisen, følger Fairtrade-prisen med op. Minimumsprisen varierer alt efter hvilken råvare, der er tale om.

Fairtrade er den eneste etiske mærkningsordning, der anvender faste minimumspriser.

En fair løn til plantagearbejdere

Visse produkter som fx te og roser, dyrkes på store plantager. Her betyder Fairtrade-mærket, at nationale aftaler om mindsteløn og arbejdsforhold overholdes. Arbejds- og levevilkårene forbedres skridt for skridt. Det kan tage tid at organisere arbejderne og oplyse dem om deres rettigheder. Fairtrade arbejder løbende på at ændre reglerne for plantagerne. Et vigtigt fokusområde er at arbejde for, at plantagearbejdere får en løn, de kan leve af – en såkaldt leveløn.

Fairtrade opererer i mange forskellige lande og omfatter både bønder og plantagearbejdere inden for meget forskellige industrier. Derfor kan der forekomme undtagelser fra ovenstående beskrivelse.

Fairtrade Premium

Udover prisen for råvarerne sikrer Fairtrade også, at bønderne tjener en ekstra sum penge kaldet Fairtrade Premium. Hvad Premium-tillægget skal investeres i, bestemmer bønderne sammen i fællesskab. Nogle vælger at bygge skoler eller oprette studielegater, mens andre investerer i forbedring af dyrkningsmetoder eller omlægger produktionen til økologi.

Bønderne bestemmer selv i hvilken retning de vil udvikle deres produktion og lokalsamfund. Premium-tillægget investeres på demokratisk vis i fælles projekter.

Fairtrade Premium hjælper Rosine med at opnå ligestilling

Rosine Bekoin har sin egen kakaoplantage i Elfenbenskysten, hvor hun de sidste fire år har solgt sine kakaobønner på Fairtrade-vilkår. I Elfenbenskysten er det normalt, at det er mænd, der ejer kakaofarmene.

Hør med i videoen om, hvordan Fairtrades Premium-tillæg har gjort det muligt for kvindelige kakaobønder, som Rosine, at arbejde for at opnå adgang til samme ressourcer, som mænd på kakaofarme.