Kaffe

Millioner af os begynder vores dag med en kop kaffe, og den sorte drik fungerer både som opkvikker og omdrejningspunkt for sociale sammenkomster. Det anslås, at der brygges 1,6 milliarder kopper kaffe hver eneste dag.

Dine kaffebønner har været igennem en lang proces, før de bliver til din dampende kop morgenkaffe. 

Kaffebønner er frugtkerner i et kaffebær, der gror på kaffetræet.

Kaffebærret er grønt, når det er umodent, og rødt, når det er modent. Bærret plukkes, og frugtkødet tørres væk, så man kan komme ind til den koffeinholdige bønne, der senere ristes.

Globalt er over 125 millioner mennesker afhængige af kaffe som deres levebrød, men mange er ikke i stand til at opnå en stabil indtægt fra den elskede og værdifulde afgrøde.

25 millioner lokale småproducenter står for 70-80 procent af verdens kaffe.

Mange af dem lever i fattigdom og rammes hårdt af klimaforandringer. Derfor fokuserer vi i Fairtrade vores indsatser på små producentorganisationer.

Verden over kæmper lokale kaffeproducenter med konsekvenserne af klimaforandringer og lave råvarepriser. Ifølge The Climate Institutes rapport A Brewing Storm  vil kun halvdelen af de arealer, der dyrkes på i dag, være egnet til kaffeproduktion i 2050, hvis CO2-udslippet ikke nedbringes. 

Fairtrade samarbejder med små kooperativer og lokale kaffeproducenter i en række lande, fx Peru, Honduras, Colombia og Brasilien.

Der er over 758.400 lokale kaffeproducenter i vores system.

Fairtrade er med til at sikre fremtidens kaffeproduktion ved blandt andet at stille omfattende krav til miljøbeskyttelse

Derfor skal du vælge Fairtrade

Når du vælger produkter med Fairtrade-mærket, er de produceret og handlet efter Fairtrades standarder. Det betyder blandt andet, at:
 • Fairtrade forbyder brugen af farlige sprøjtegifte, forbyder børnearbejde, prioriterer sikkerhedsudstyr, fremmer ligestilling, arbejder mod diskrimination og uddanner lokale producenter i ansvarligt landbrug, hjælper med omlægning til økologi, bevarer biodiversiteten og passer på lokalmiljøet under produktionen.
 • De lokale producenter får en stabil og mere fair mindstepris, der enten er på niveau med eller højere end verdensmarkedsprisen. Det giver producenterne overskud til at planlægge på længere sigt.
 • Ud over prisen for råvarerne modtager de lokale producenter også et tillæg kaldet Fairtrade Premium. De lokale producenter i de enkelte kooperativer eller plantager bestemmer i fællesskab, hvad pengene skal bruges til.
 • Fairtrade hjælper lokale producenter med at organisere sig i større kooperativer, der er baseret på det samme demokratiske grundlag som den danske andelstanke. Det handler i sidste ende om at styrke lokale producenters rettigheder og forhandlingsgrundlag.
 • For at blive en del af Fairtrade skal de lokale producenter leve op til en række sociale og miljømæssige krav. Nogle af kravene skal de efterleve på forhånd, andre skal de tilpasse sig over en tidsperiode.

Fairtrade-mærket er din mulighed for at gøre en konkret forskel for lokale producenter i Asien, Afrika og Latinamerika.

Udfordringer i kaffeproduktionen 

 • Produktionen af kaffe står på ILO’s liste over råvareproduktion med størst risiko for brud på menneske- og arbejdstagerrettigheder
 • Højere temperaturer, store nedbørsmængder, storme og ændringer i vejrmønstre rammer verdens kaffeproducerende områder. En stor andel af verdens kaffeplanter er gamle og dermed mere sårbare for vejrændringer og sygdomme. Det er dyrt og kræver særlig viden at investere i tiltag, som gør kaffeplanterne mere modstandsdygtige. 
 • En lokal kaffeproducent får cirka 7-10 procent af udsalgsprisen i butikkerne. Lave og svingende råvarepriser gør det vanskeligt for den lokale producent at lægge langsigtede planer og investere i kaffeproduktionen. 
 • Kaffeplanten skal vokse i fire år, før den begynder at producere bær og er ikke maksimalt produktiv, før der er gået yderligere fem til seks år. Få lokale producenter har råd til at investere i nye kaffeplanter, som tilmed ikke vil generere indtægt før der er gået cirka ti år. 

Det gør Fairtrade 

Anstændig betaling 

Fairtrade fastsætter en mindstepris for kaffe, som giver mere forudsigelighed og en mere sikker indkomst for de lokale kaffeproducenter set i lyset af svingende markedspriser. De ekstra midler, som lokale kaffeproducenter modtager gennem Fairtrade Premium, kan investeres i udvikling af kooperativer og lokalsamfund gennem uddannelse og sundhedspleje. 

Leveløn 

Fairtrade var med til at grundlægge Global Living Wage Coalition. Derudover har vi udviklet konceptet om referenceprisen for leveløn, der angiver den råvarepris, som er nødvendig, for at lokale producenter med et tilstrækkeligt, ansvarligt produktionsniveau kan opnå en løn, de kan leve af. Indtil videre har vi beregnet referencepriser for vestafrikansk kakao og vanilje, og vi arbejder på en referencepris for kaffe. 

Klimaløsninger 

Verdens små familielandbrug rammes hårdt af klimaforandringer, og vores miljøkrav  fastlægger retningslinjer for ansvarlig udnyttelse af ressourcerne og beskyttelse af biodiversiteten. Nogle eksempler på initiativer er diversificering af landbrug, agroøkologi og økologisk landbrug. Producentnetværkene arrangerer uddannelse og workshops i klimaløsninger for lokale producenter. Målet er at identificere gavnlige metoder til at reducere udledningen af drivhusgasser og dele erfaringer og viden mellem lokale producenter i de forskellige kooperativer. 

Når du vælger Fairtrade-kaffe, gør du en forskel

Trods populariteten af ​​deres produkt står lokale kaffeproducenter over for en række udfordringer, som Fairtrade arbejder på at tackle.

 • Af flere årsager er den globale kaffepris meget uforudsigelig. Fairtrade sigter mod at give de lokale producenter stabilitet i dette uforudsigelige miljø ved at tilbyde Fairtrades minimumspris, som beskytter dem mod pludselige prisfald. Økologisk dyrket kaffe modtager et ekstra prisincitament.
 • Lokale kaffeproducenter modtager også et ekstra tillæg kaldet Fairtrade Premium. Det er en ekstra sum penge betalt ud over salgsprisen, som lokale producenter i fællesskab investerer i virksomheder eller samfundsprojekter efter eget valg. En fast del af Fairtrade Premium går til at forbedre produktionen eller kvaliteten.
 • Ved at støtte småproducenter i at organisere sig i små producentorganisationer – som kooperativer og foreninger – kan lokale producenter forhandle bedre vilkår og nå bredere markeder.

Ved du, hvad kaffebæltet er?

I kaffebæltet findes de mest optimale forhold til at dyrke kaffe. Kaffebæltet går igennem 70 lande og er omkring 5.100 km langt. Brasilien er verdens støre kaffeproducent og står for mere end 40 procent af verdens samlede kaffeforsyning.

Når du vælger Fairtrade-kaffe, støtter du lokale producenter i opbygge en bedre livskvalitet for deres familier og samfund. Dit køb støtter dem også i at dyrke bønner af en højere kvalitet og konfrontere udfordringer som klimaændringer. Det er win-win.