Minimumspris og Premium

Fairtrade er den eneste etiske mærkningsordning, der anvender faste minimumspriser. Oven i den får de lokale producenter et tillæg kaldet Fairtrade Premium. Det er med til at sikre en mere fair og stabil indkomst for de lokale producenter og deres familier.

En af måderne, Fairtrade forsøger at udrydde fattigdom og tilhørende negative konsekvenser, er gennem Fairtrades minimumspris og tillægget Fairtrade Premium.

Derfor skal du vælge Fairtrade

Når du vælger produkter med Fairtrade-mærket, er de produceret og handlet efter Fairtrades standarder. Det betyder blandt andet, at:
  • Fairtrade forbyder brugen af farlige sprøjtegifte, forbyder børnearbejde, prioriterer sikkerhedsudstyr, fremmer ligestilling, arbejder mod diskrimination og uddanner lokale producenter i ansvarligt landbrug, hjælper med omlægning til økologi, bevarer biodiversiteten og passer på lokalmiljøet under produktionen.
  • De lokale producenter får en stabil og mere fair mindstepris, der enten er på niveau med eller højere end verdensmarkedsprisen. Det giver producenterne overskud til at planlægge på længere sigt.
  • Ud over prisen for råvarerne modtager de lokale producenter også et tillæg kaldet Fairtrade Premium. De lokale producenter i de enkelte kooperativer eller plantager bestemmer i fællesskab, hvad pengene skal bruges til.
  • Fairtrade hjælper lokale producenter med at organisere sig i større kooperativer, der er baseret på det samme demokratiske grundlag som den danske andelstanke. Det handler i sidste ende om at styrke lokale producenters rettigheder og forhandlingsgrundlag.
  • For at blive en del af Fairtrade skal de lokale producenter leve op til en række sociale og miljømæssige krav. Nogle af kravene skal de efterleve på forhånd, andre skal de tilpasse sig over en tidsperiode.

Fairtrade-mærket er din mulighed for at gøre en konkret forskel for lokale producenter i Asien, Afrika og Latinamerika.

Fairtrades minimumspris

Når de lokale producenter sælger deres Fairtrade-mærkede råvarer, får de en mere fair og stabil minimumspris for deres varer. Så selvom verdensmarkedsprisen skulle falde til et lavt niveau, får de lokale producenter minimumsprisen, der som udgangspunkt dækker deres produktionsomkostninger.

Når markedsprisen overstiger minimumsprisen, følger Fairtrade-prisen med. Minimumsprisen varierer fra råvare til råvare. Der er fastsat en minimumspris for langt de fleste af de over 300 råvarer, som Fairtrade-standarderne omfatter. Visse Fairtrade-produkter som te og roser dyrkes på store plantager. Her er Fairtrade med til at sikre, at nationale aftaler om mindsteløn og arbejdsforhold overholdes.

Arbejds- og levevilkårene forbedres skridt for skridt. Det kan tage tid at organisere arbejderne og oplyse dem om deres rettigheder, men Fairtrade arbejder på at forbedre vilkårene for plantagerne. Et vigtigt fokusområde er arbejdet for, at de lokale producenter får en løn, de kan leve af – en såkaldt leveløn – som ikke blot dækker produktionsomkostningerne i deres landbrug, men også sikrer dem og deres familier en værdig levestandard.

Fairtrade er den eneste etiske mærkningsordning i verden, der anvender faste minimumspriser.

Fairtrade arbejder sammen med lokale producenter i mange forskellige industrier og i mange forskellige lande verden over. Derfor kan der forekomme undtagelser fra ovenstående beskrivelse.

Fairtrade Premium

Ud over prisen for råvarerne sikrer Fairtrade også, at de lokale producenter tjener en ekstra sum penge – et tillæg – kaldet Fairtrade Premium. De lokale producenter beslutter på demokratisk vis, hvad deres Premium skal bruges til og nedsætter et udvalg til at gennemføre projekterne.

Ofte investerer de i projekter, der gavner alle de lokale producenter og ofte også hele lokalsamfundet. Kooperativer kan også vælge at investere pengene i infrastruktur eller forhold i produktionen, som gør deres forretning mere effektiv, øger kvaliteten eller beskytter miljøet. Nogle vælger at bygge skoler eller oprette studielegater, mens andre investerer i forbedring af dyrkningsmetoder, omlægger deres råvareproduktion til økologi eller tilpasser deres produktion til bedre at kunne stå imod klimaforandringer.

Fairtrade Premium er et fast beløb per kilo, liter eller stilk, der er købt på Fairtrade-vilkår.

På Fairtrade Internationals hjemmeside kan du læse mere om Fairtrades minimumspris og Premium.

Fairtrade-mærket er din mulighed for at gøre en konkret forskel for lokale producenter i Asien, Afrika og Latinamerika. Når du vælger Fairtrade-mærkede produkter, bidrager du til bedre vilkår for de lokale producenter, deres lokalmiljø og klimaet.