Sådan arbejder vi

Fairtrade-mærket er verdens mest kendte mærke for etisk handel. Vi samarbejder med kooperativer, plantager og lokale producenter i 70 lande i Afrika, Asien og Latinamerika.

Fairtrades vision er fair verdenshandel på retfærdige og rimelige betingelser.

Fairtrade International koordinerer Fairtrades globale arbejde. Her arbejdes der med alt fra udvikling af de internationale Fairtrade-standarder og -kriterier til fælles strategier og organisering af programmer for producenter og medarbejdere. En tredjedel af alle licensindtægter går til Fairtrade Internationals arbejde og udviklingsprojekter.

Transparent forsyningskæde

Fairtrade-systemet kræver, at råvarer er fuldt sporbare gennem hele forsyningskæden. Det betyder, at et Fairtrade-certificeret produkt skal være tydeligt mærket og holdes fysisk adskilt fra ikke-certificerede produkter, fra det tidspunkt produktet dyrkes, til det når forbrugeren. Det gælder blandt andet kaffebananerbomuld, vin, blomster, krydderier og nødder. Det er vigtigt for os, at forbrugeren, der køber et Fairtrade-mærket produkt, kan være sikker på, at produktet også rent faktisk er dyrket af Fairtrade-certificerede kooperativer eller plantager.

Se videoen og bliv klogere på vores arbejde med sporbarhed:

Undtagelser for kakao, sukker, te og juice

Sukker, juice, te og kakao forarbejdes på en måde, der gør det meget ressourcekrævende at holde det fysisk adskilt gennem hele forsyningskæden. Et krav om sporbarhed for disse råvarer ville skubbe kakao-kooperativer ud af Fairtrade-systemet. Det kontrolleres dog alligevel, at mængden af ​​råvarer, der sælges og købes til Fairtrade-prisen, er den samme gennem hele værdikæden, og at der ikke sælges større mængder af Fairtrade-mærkede varer til forbrugerne, end kooperativerne og plantagerne har solgt. Dette kaldes massebalance.

De fleste Fairtrade-certificerede sukkerkooperativer leverer den rørsukker, de dyrker, til eksterne fabrikker, der betjener store områder og forarbejder rørsukkeret inden for 48 timer efter høsten. Kun nogle få af de certificerede kooperativer har de nødvendige økonomiske ressourcer til at oprette deres egne fabrikker. Da mængden af ​​certificeret sukker er relativt lille, bliver det meget dyrt at behandle det separat.

Det samme gælder for lokale frugtproducenter, der leverer deres frugt til saftpresseranlæg, og for tekooperativer, der leverer teblade til tefabrikker, der tørrer, blander og pakker teen. Omkostningerne ved fuld sporbarhed er for store for fabrikkerne, og de lokale producenter har ikke andre muligheder.

Grundet dårlig infrastruktur og transport af ​​kakao er det ofte både vanskeligt og dyrt at holde det fysisk adskilt fra ikke-certificeret kakao, når det har forladt stedet, hvor det dyrkes. For de store chokoladefabrikker, der fremstiller det meste af verdens chokolade, og som har maskinerne i fuld drift 24 timer i døgnet 365 dage om året, vil det koste for meget at stoppe og rense maskinerne for at fremstille chokolade af Fairtrade-certificeret kakao og sukker.

Standarder og krav

Fairtrade-certificeringen medfører en lang række standarder og krav, som hele forsyningskæden skal leve op til. Det gælder både for råvareproduktionen hos den lokale producent, mellemmanden i forsyningskæden og producenten af det færdige produkt.

  • Fairtrades standarder er detaljerede beskrivelser, der forklarer, under hvilke forhold produktionen af Fairtrade-råvarer skal foregå.​
  • Standarderne skal understøtte en etisk ansvarlig udvikling af lokale producenters vilkår og landbrug i udsatte dele af verden​.
  • Standarderne indeholder både sociale, økonomiske og miljømæssige krav.​
  • Nogle krav er fastsatte, mens andre er udviklingsbaserede og med til at støtte en respektfuld udvikling for mennesker og miljø, hvilket både kommer producenter og lokalsamfundet til gode​.

Hver enkelt råvarekategori har sine egne standarder, der er tilpasset produktionsforholdene.

Miljømæssig ansvarlighed

De små familielandbrug ved om nogen, at mennesker er afhængige af jorden og naturen. Disse små landbrug påvirkes nemlig tydeligt af den måde, vi mennesker behandler vores klode på. Mange lokale producenter har dog ikke den basale viden om, hvordan de dyrker jorden på en måde, der sikrer, at den kan bestå i generationer. De mangler viden om, hvordan man beskytter miljøet og klimaet mod de belastninger, landbruget kan forårsage.

Fairtrade-standarderne stiller omfattende krav til etisk ansvarligt landbrug, der beskytter det lokale miljø og klima. Eksempler på det er krav om reduceret anvendelse af pesticider, udledning af spildevand og jorderosionstiltag. Genmodificerede afgrøder er forbudte, truede dyrearter skal beskyttes, og den biologiske mangfoldighed skal fremmes. Der tilskyndes til økologisk landbrug, og Fairtrade Premium-tillægget er højere for økologisk dyrkede produkter. Mange Fairtrade-certificerede kooperativer og plantager anvender naturlige gødninger og biologiske metoder til bekæmpelse af skadedyr.

Se Fairtrades liste over forbudte sprøjtemidler.

Læs mere om Fairtrades arbejde med klima og miljø.

Social ansvarlighed

De små familielandbrug verden over står for produktionen af størstedelen af alle fødevarer i verden. Alligevel har de meget lidt magt over deres eget liv og lever ofte i fattigdom. Fairtrade arbejder for at forbedre deres levevilkår.

De mange små landbrug skal organiseres i kooperativer for at blive Fairtrade-certificerede. Samarbejde om råvareproduktion er ofte mere effektiv og omkostningsreducerende. Når mange lokale producenter står sammen, står de stærkere og spiller en større rolle i den internationale handel. Samtidig giver det lettere adgang til banklån og andre muligheder for finansiering.

Fairtrade-certificerede kooperativer skal have en professionel, demokratisk og gennemsigtig organisationsstruktur. De lokale producenter, der er medlemmer af kooperativet, skal have lige muligheder for at deltage i beslutningsprocesserne.

Fairtrade stiller omfattende krav til arbejdsvilkår og medarbejderforhold på Fairtrade-certificerede plantager. Mere ordnede og sikre arbejdsvilkår bidrager til bedre helbred, bedre levevilkår, bedre familieliv og et mere velfungerende lokalsamfund. Alle ILO’s (International Labour Oganization) kernekonventioner er en del af Fairtrade-standarderne. Det skal sikre, at medarbejderne får deres arbejdstagerrettigheder opfyldt.

Økonomisk ansvarlighed

Den økonomiske forudsigelighed og de langsigtede handelsaftaler, der følger med Fairtrade-certificeringen, har stor værdi for de lokale producenter. Når der handles på Fairtrade-vilkår, har råvareproducenter ret til at modtage dele af betalingen på forhånd, hvilket giver fleksibilitet og mulighed for at foretage investeringer.

De små producenter skal organisere sig i kooperativer for at blive Fairtrade-certificerede. Samarbejde om råvareproduktion er ofte mere effektivt og omkostningsreducerende. Sammen står de stærkere og spiller en større rolle i den internationale handel.

Fairtrade-certificerede kooperativer har adgang til viden om processerne i international handel og værdien af ​​deres råvarer, og de modtager undervisning i prisforhandlinger, og hvordan man kommunikerer hensigtsmæssigt med købere om fair priser. Når de lokale producenter er organiseret i kooperativer, kan de også bedre få adgang til banklån og anden finansiering.

Kontrollen i Fairtrade

Den tyske certificeringsvirksomhed FLOCERT står for den uafhængige certificering af producenter og virksomheder efter Fairtrades standarder.

FLOCERTs auditører kontrollerer, at producenter, forhandlere og virksomheder overholder ​​Fairtrades økonomiske, sociale og miljømæssige standarder og krav – herunder at de lokale producenter modtager Fairtrades minimumspris og Premium-tillæg.

Fairtrade hjælper desuden nye producenter og virksomheder med at opfylde vores standarder og kriterier.

FLOCERT er ISO17065-akkrediteret, hvilket er den førende kvalitetsstandard for certificeringsorganisationer.

Har du spørgsmål til vores standarder, certificering eller audits, er du altid velkommen til at kontakte en medarbejder i vores produktafdeling.

Fairtrade handler med holdning, så du kan gøre det samme.