Bomuld

Bomuld er en naturfiber, som vokser på bomuldsplanten. Det er verdens ældste kommercielle landbrugsvare og en af de vigtigste fibre i den globale tekstilindustri. Du ejer helt sikkert tøj, sengetøj eller andre hverdagstekstiler, der er fremstillet af bomuld.  

Hvert år høstes 26 millioner tons bomuld globalt, og bomulden dyrkes på omkring 35 millioner hektar i mere end 75 lande – primært i Kina, Indien, Pakistan, Brasilien og USA. 

90 procent af verdens bomuldsproducenter bor i udviklingslande.

Derfor skal du vælge Fairtrade

Når du vælger produkter med Fairtrade-mærket, er de produceret og handlet efter Fairtrades standarder. Det betyder blandt andet, at:
 • Fairtrade forbyder brugen af farlige sprøjtegifte, forbyder børnearbejde, prioriterer sikkerhedsudstyr, fremmer ligestilling, arbejder mod diskrimination og uddanner lokale producenter i ansvarligt landbrug, hjælper med omlægning til økologi, bevarer biodiversiteten og passer på lokalmiljøet under produktionen.
 • De lokale producenter får en stabil og mere fair mindstepris, der enten er på niveau med eller højere end verdensmarkedsprisen. Det giver producenterne overskud til at planlægge på længere sigt.
 • Ud over prisen for råvarerne modtager de lokale producenter også et tillæg kaldet Fairtrade Premium. De lokale producenter i de enkelte kooperativer eller plantager bestemmer i fællesskab, hvad pengene skal bruges til.
 • Fairtrade hjælper lokale producenter med at organisere sig i større kooperativer, der er baseret på det samme demokratiske grundlag som den danske andelstanke. Det handler i sidste ende om at styrke lokale producenters rettigheder og forhandlingsgrundlag.
 • For at blive en del af Fairtrade skal de lokale producenter leve op til en række sociale og miljømæssige krav. Nogle af kravene skal de efterleve på forhånd, andre skal de tilpasse sig over en tidsperiode.

Fairtrade-mærket er din mulighed for at gøre en konkret forskel for lokale producenter i Asien, Afrika og Latinamerika.

Udfordringer ved bomuldsproduktion 

 • Verdensmarkedsprisen på bomuld er faldet i løbet af de seneste 30 år. I nogle lande gives et højt tilskud til produktionen af bomuld. Det øger konkurrencen og fører til prispres og lavere indkomster for de lokale bomuldsproducenter, som lever i lande, hvor man ikke har samme muligheder for at modtage tilskud. Disse lokale producenter har derfor ringere vilkår. 
 • Bomuldsproduktion er i mange tilfælde forbundet med store miljøproblemer. Overdreven brug af pesticider og kemikalier samt de store mængder vand, der anvendes under dyrkningen, medfører ødelæggelse af naturen og mangel på rent drikkevand for millioner af mennesker. Overdreven brug af sprøjtemiddel og pesticider kan samtidig få alvorlige sundhedskonsekvenser for de lokale producenter. 
 • Bomuldsproduktion kræver store mængder vand og er derfor sårbar over for vandmangel forårsaget af klimaforandringer. Stigende temperaturer kan også føre til færre afgrøder og bomuldsplanter, der er mere sårbare over for sygdomme og skadedyr. 

Det gør Fairtrade

Vi stiller krav 

Hos Fairtrade certificerer vi kun lokale producenter og ikke bomuldsplantager. Vores Fairtrade-standarder er omfattende og stiller både økonomiske, sociale og miljømæssige krav til produktion og handel. 

Fairtrades tekstilstandard 

Fairtrades mål er at håndtere de usikre og urimelige arbejdsvilkår, der findes inden for bomuldsforarbejdning og på tekstilfabrikker. I 2016 introducerede vi Fairtrade Textile Standard and Programme  med det formål at nå alle led af tekstilproduktionskæden – fra bomuldsfrø til færdig beklædningsgenstand. 

Transparente forsyningskæder 

Tekstiler produceret af Fairtrade-bomuld styrker en udvikling i retning af transparente forsyningskæder i tekstil- og modeindustrien – lige fra lokal bomuldsproducent til fabriksarbejder og frem til forbrugeren. 

Fairtrade Cotton Impact Report 

Du kan læse om, hvordan Fairtrade har haft en positiv påvirkning på lokale bomuldsproducenter i denne rapport fra 2022: 

Fairtrades tekstilstandard 

I 2016 lancerede Fairtrade en tekstilstandard, der er en detaljeret beskrivelse, der forklarer, under hvilke forhold Fairtrade-bomuldsproduktionen skal foregå. Standarden stiller konkrete krav til lokale tekstilproducenters arbejdsvilkår og til måden, hvorpå produktionen sker, så den ikke overbelaster de lokale producenter eller miljøet. Formålet med standarden er at understøtte en etisk ansvarlig udvikling af lokale producenters muligheder og landbrug i udsatte dele af verden.

Nogle krav er faste, andre er udviklingsbaserede og er med til at støtte en retfærdig udvikling, der kommer både producenter og lokalsamfundet til gode. I Fairtrade-forsyningskæder er der fuld sporbarhed gennem hele kæden.

Bomuldskooperativer er certificeret efter  SPO-standarden. Eksportører og forarbejdende led i forsyningskæden er certificeret efter Trader-standarden. Licenshaveren er licenseret til at bruge Fairtrade-mærket gennem Fairtrade-mærket Danmark og er dermed godkendt til at sælge Fairtrade-mærkede produkter. 

Principper i Fairtrades tekstilstandard:

 • En løn, man kan leve af: De lokale producenter, som producerer verdens tøj, skal kunne forsørge sig selv og deres familier og have råd til sundhedsydelser, uddannelse og transport. Kort sagt skal de tjene en leveløn. Foruden kravet om leveløn stiller standarden også krav til arbejdsvilkårene på fabrikkerne. 
 • Sikkerhed først: Det skal være sikkert at gå på arbejde. Derfor arbejder Fairtrade for at minimere risici forbundet med arbejdet på fabrikken – herunder både sikkerhed og sundhed. Det betyder, at de forskellige arbejdsprocesser, bygninger, maskiner og udstyr, som bliver brugt i produktionen, skal gøres så sikre som muligt. Desuden skal kontrol sikre, at der bliver taget de nødvendige foranstaltninger. 
 • Miljøet i fokus: Med tekstilstandarden vil Fairtrade også arbejde for at reducere produktionens påvirkning af miljøet. Hvis man benytter stoffer, der betegnes som yderst farlige, skal arbejdsgiveren lave en plan for, hvordan de kan erstattes med mere miljørigtige alternativer. Desuden skal affald fra produktionen samles og sorteres efter gældende lokale regler. Samtidig skal fabrikkerne lave en affaldsplan for, hvordan man vil reducere affaldsmængden og genbruge. Der stilles desuden krav til, at energiforbruget bliver målt, og der udvikles en plan for, hvordan forbruget kan reduceres, samt hvordan genanvendelig energi kan benyttes. 
 • Intet er perfekt – derfor er det vigtigt at have mekanismer på plads, hvis noget går galt. I Fairtrades tekstilstandard stilles der krav til, at fabrikkerne skal gøre det muligt for lokale NGO’er og fagforeninger at hjælpe og støtte fabrikkens arbejdere, hvis dette skulle blive nødvendigt.

Når du vælger Fairtrade-bomuld, gør du en forskel

 • Fairtrade arbejder sammen med små producenter, der er gået sammen for at danne uafhængige kooperativer. Mange Fairtrade-bomuldsorganisationer findes i Vestafrika (Mali, Senegal, Cameroun og Burkina Faso), men det er i Indien, der dyrkes mest Fairtrade-certificeret bomuld.
 • Bomuldsproduktion er forbundet med flere miljøproblemer: Omfattende brug af kemikalier og overdreven brug af vand kan have store konsekvenser for ferskvandsforsyningen til lokalbefolkningen. Uforudsigelige vejrforhold sætter også små producenters levebrød på spil. Fairtrade arbejder sammen med de lokale producenter for at stoppe eller reducere brugen af kemikalier og støtter dem i at tilpasse sig de ændrende klimamønstre. Fairtrade-bomuldsmarker i Vestafrika og Indien dyrkes med regnvand, hvilket reducerer regionens vandforbrug i forhold til produktion i andre lande.
 • Krav i Fairtrade-standarderne beskytter også producenternes sundhed og sikkerhed, og de forbyder genmodificerede bomuldsfrø. En stor procentdel af Fairtrade-bomuld er økologisk certificeret, og Fairtrade opfordrer bomuldsproducenterne til at beskytte det naturlige miljø som en integreret del af deres landbrug.

Der er meget bomuld i butikkerne, men når du vælger Fairtrade-bomuld, styrker du små lokale producenter og presser på for at gøre industrien mere bæredygtig.