Blomster

Blomster taler deres helt eget sprog og er i hele verden genstand for beundring. Men blomster er også en stor industri med produktion i vidt forskellige lande i verden – såsom Kenya, Sri Lanka, Ecuador og Holland. 

Fairtrade begyndte at certificere blomster i 2001, og siden da er blomster blevet et af de mest markante Fairtrade-produkter.

Fairtrade-blomster skaber dobbelt glæde. Både for modtageren og for dem, der har dyrket blomsterne. 

I Danmark findes der endnu kun Fairtrade-mærkede roser i handlen.

Derfor skal du vælge Fairtrade

Når du vælger produkter med Fairtrade-mærket, er de produceret og handlet efter Fairtrades standarder. Det betyder blandt andet, at:
  • Fairtrade forbyder brugen af farlige sprøjtegifte, forbyder børnearbejde, prioriterer sikkerhedsudstyr, fremmer ligestilling, arbejder mod diskrimination og uddanner lokale producenter i ansvarligt landbrug, hjælper med omlægning til økologi, bevarer biodiversiteten og passer på lokalmiljøet under produktionen.
  • De lokale producenter får en stabil og mere fair mindstepris, der enten er på niveau med eller højere end verdensmarkedsprisen. Det giver producenterne overskud til at planlægge på længere sigt.
  • Ud over prisen for råvarerne modtager de lokale producenter også et tillæg kaldet Fairtrade Premium. De lokale producenter i de enkelte kooperativer eller plantager bestemmer i fællesskab, hvad pengene skal bruges til.
  • Fairtrade hjælper lokale producenter med at organisere sig i større kooperativer, der er baseret på det samme demokratiske grundlag som den danske andelstanke. Det handler i sidste ende om at styrke lokale producenters rettigheder og forhandlingsgrundlag.
  • For at blive en del af Fairtrade skal de lokale producenter leve op til en række sociale og miljømæssige krav. Nogle af kravene skal de efterleve på forhånd, andre skal de tilpasse sig over en tidsperiode.

Fairtrade-mærket er din mulighed for at gøre en konkret forskel for lokale producenter i Asien, Afrika og Latinamerika.

Udfordringer i blomsterindustrien 

  • På blomsterplantager i Østafrika og Latinamerika arbejder de ansatte ofte under arbejdsforhold, som ikke opfylder hverken nationale eller internationale standarder. Det betyder lange arbejdsdage, lave lønninger, forbud mod organisering og diskriminering på baggrund af køn, etnicitet eller andre forhold. 
  • Der bruges store mængder sprøjtemiddel for at beskytte blomster mod sygdomme og skadedyr. Udslip af sprøjtemiddelrester i naturen har desuden ført til omfattende miljøskader i flere regioner. 

Det gør Fairtrade 

Højere Fairtrade Premium-tillæg 

Fairtrade-blomster dyrkes næsten udelukkende på plantager og i store gartnerier. Derfor er blomster den eneste råvare, hvor Fairtrade certificerer plantager og ikke kooperativer. Blomster er også en af de få råvarer, som Fairtrade ikke har fastsat en minimumspris på. Det skyldes, at blomster er et fersk produkt, og at der findes mange varianter, der har forskellige produktionsomkostninger. I stedet er Fairtrade Premium-tillægget på blomster højere, og de lokale producenter modtager således midler, de kan bruge på fx uddannelse, skolegang og sundhed. 

Mindre CO2-udslip og forbud mod sprøjtemidler 

Fairtrade-blomster vokser i naturligt opvarmede og oplyste drivhuse, hvilket kan lade sig gøre på grund af mængden af varme og sollys i de respektive lande. Det betyder, at blomsterne i gennemsnit har et mindre CO2-aftryk end dem, der dyrkes under kunstig varme og lys i lande med koldere temperaturer. Det gælder også, når man medregner CO2-aftrykket ved transporten til Europa. Desuden forbyder Fairtrade-standarderne brugen af en række problematiske sprøjtemidler.  

Bedre arbejdsvilkår 

Fairtrade arbejder for at forbedre vilkårene for de mennesker, der arbejder på blomsterplantagerne. Fx ved at sikre, at der findes ordentlige kontrakter.  Arbejdere på Fairtrade-certificerede plantager har formelle arbejdsaftaler som norm, hvilket stadig er sjældent på ikke-certificerede plantager.

Ligestilling af kvinder

På Fairtrade-certificerede blomsterfarme bliver der derudover taget særligt hensyn til kvinder, som tæller halvdelen af de ansatte i produktionen. Det gavner ligestillingen, fordi kvindernes position i samfundet bliver styrket. På farmene har man fx krav om særskilte toiletter til kvinder, og der er tydelige retningslinjer for, at man ikke accepterer sexchikane og overgreb. Derfor er blomsterfarmene blevet et mere trygt sted for kvinder at arbejde. Og når kvinder kommer ind på arbejdsmarkedet, skaber det økonomisk fremgang i hele samfundet.

Når du vælger Fairtrade-roser, gør du en forskel

  • Fairtrade samarbejder med flere partnere for at etablere regionale benchmarks for leveomkostninger. En skræddersyet model til at øge blomsterarbejderes lønninger er ved at blive udviklet.
  • Selvom pesticidbrug er udbredt i blomster- og planteproduktionen, så forbyder Fairtrade-standarderne brugen af de farligste pesticider. Vores standarder kræver også, at arbejderne bliver forsynet med ordentligt beskyttelsesudstyr, modtager oplæring i pesticidhåndtering og får regelmæssige lægeundersøgelser, når de arbejder med pesticider.

Blomster som et symbol på kærlighed. Køb Fairtrade-roser, der også sigter mod at forbedre miljøet og levevilkårene for de mennesker, der står bag buketten.