Ligestilling

Cirka 60-80 procent af verdens fødevarer produceres af kvinder. Alligevel ejer de ofte ikke selv jorden, de dyrker, og de ser kun lidt af overskuddet fra deres produktion. Fairtrade arbejder for at ændre denne ulighed mellem kønnene.

Selvom kvinders rolle i verdens landbrug er øget over tid, har de mindre adgang til ressourcer som jord, viden og information, banklån og uddannelse. Det er med til at styrke fastfrosne mønstre, som skaber ulighed mellem mænd og kvinder.

Vores erfaringer viser, at kvinder kun udgør 25 procent af de lokale producenter og arbejdere, der er direkte involveret i arbejdet med Fairtrade. Tallene tager imidlertid ikke højde for de mange kvinder, der arbejder i produktionen og på den jord, som ejes af deres ægtemænd eller andre mandlige familiemedlemmer. Kvinder bliver historisk set også ofte overset, når det kommer til ledelsesroller.

Udfordringen er at sikre, at disse kvinder bliver repræsenteret, og at deres stemmer bliver hørt. Det arbejder Fairtrade for at sikre.

Sådan arbejder Fairtrade med lighed mellem køn

Fairtrades standarder er designet til at forhindre kønsulighed, øge kvindelig deltagelse og give flere kvinder og piger adgang til fordelene ved Fairtrade.

Kravene til Fairtrades producentorganisationer inkluderer:

 • Ingen diskrimination på grund af køn eller ægteskabelig status.
 • Nultolerance over for misbrug, udnyttelse eller adfærd, der er seksuelt intimiderende.
 • Ingen test for graviditet ved ansættelse af arbejdere.
 • Programmer til støtte for udsatte grupper og mindretalsgrupper, såsom kvinder.
 • Udvikling af en kønspolitik.

Ud over standarderne arbejder vi også for at øge kvinders rolle i Fairtrade-producentorganisationer og sikre, at de modtager lige fordele:

 • Producentnetværk uddanner kvinder i særlige forløb, der giver dem færdigheder inden for forretning, forhandling og økonomi. Mange af kvinderne går videre til at tage ledelses- og udvalgsstillinger inden for deres kooperativer og lokalsamfund.
 • Mange Fairtrade Premium-projekter gavner direkte kvinder og muliggør ændringer i beslutningsprocesser og styringsstrukturer i certificerede producentorganisationer og forbedrer økonomiske muligheder.
 • Mange producentorganisationer gennemfører kønsanalyser af deres organisationer og afprøver nye programmer for ligestilling og kønspolitikker.
 • Vi arbejder på at fremme ligestilling og styrkelse af kvinders trivsel og involvering gennem vores advocacy-arbejde og samarbejde med fagforeninger og NGO’er.

Vi ser gradvise forbedringer, men der er stadig lang vej for at opnå reel ligestilling mellem kønnene.

6 måder Fairtrade arbejder for at fremme ligestilling:

 1. Vi sætter standarder, der ikke diskriminerer
  Fairtrade-standarderne er de regler, der former vores handelssystem, som omfatter producenter og arbejdere i nogle af verdens fattigste lande. Standarderne indeholder ligeledes bestemmelser, der specifikt har til formål at forhindre kønsdiskriminering. Det gælder f.eks. forbud mod forskelsbehandling på grund af køn eller civilstand samt forebyggelse af brug af graviditetstest under jobansættelser.
 2. Vi uddanner kvinder i ledelse
  Fairtrades kønsstrategi arbejder for at fremme ligestilling på alle niveauer. I tråd med vores vision lægger vi særlig vægt på at uddanne kvinder i Fairtrade-kooperativer. Et eksempel på dette er en skole i Elfenbenskysten: ‘Women’s School of Leadership i Côte d’Ivoire’. Her bliver kvinder uddannet til at styrke deres arbejdskompetencer. Skolen har samlet 24 kvinder fra syv forskellige Fairtrade-kakaokooperativer, der repræsenterer næsten 5.000 medlemmer, til praktisk træning i færdigheder såsom finansiering, forhandling og beslutningstagning. Skolen træner også mænd og hjælper dem med at fremme værdien af ligestilling mellem mænd og kvinder i deres lokalsamfund.
 3. Vi styrker ligestilling gennem Fairtrade Premium
  Fairtrade Premium er et tillæg – en sum penge – som producenter og arbejdere kan investere i projekter efter eget valg, og som kan finansiere initiativer, der gavner hele samfundet såsom skoler og hospitaler. Nogle kooperativer bruger også en del af midlerne specifikt til at støtte kvinder. Eksempelvis har det Fairtrade-certificerede PRODECOOP-kaffekooperativ i Nicaragua gjort ligestilling til en vigtig drivkraft for forandring. De bruger en del af deres Fairtrade Premium-tillæg til at gennemføre deres kønsprogram. Det indebærer uddannelse til kvindelige lokale producenter og opretholdelse af kvoter på 40 procent for kvinder i ledende stillinger. PRODECOOP arbejder også for lige fordeling af arbejde og ressourcer samt øger bevidstheden om kvinders rettigheder i hele kaffe-samfundet.
 4. Vi arbejder imod forankrede kønsmønstre
  Undersøgelser har vist, at selvom kvinders rolle i landbruget er blevet større over tid, har de stadig mindre adgang til midler som jord, information samt økonomisk og teknisk hjælp. Fairtrade arbejder for at forhindre dette, så kvinder kan sætte krav og lykkes på egne vilkår. Eksempler herpå er de 470 kvinder, der etablerede Indonesiens første kvinde-kaffe-kooperativ i 2014, og et Fairtrade-projekt i Kenya, der har givet ledelsesposter til kvinder i kooperativer.
 5. Vi nedbryder kvindelige stereotyper
  Forankrede kønsmønstre har ikke kun sat rammer for kvinders rettigheder til ejendom og til at stemme – de fastslår også, hvilke typer arbejde kvinder kan udføre. Mens begge køn dyrker afgrøder og deler høsten, forbliver nogle jobs stadig en mandlig profession. Dette forsøger Fairtrade gennem kapacitetsopbygning at ændre. Et eksempel herpå er Rosemary Achieng, der efter 13 års arbejde på den Fairtrade-certificerede plantage ’Panda Flowers’ i Kenya nu er blevet supervisor og leder af sundheds-og sikkerhedskomitéen. Hun ser en tydelig ændring i kvinders status som følge af engagementet med Fairtrade og udtaler: “Fairtrade har ændret meget – kvinder og mænd har nu de samme rettigheder. Der er ordentlige arbejdstider, fast orlov og væsentligt forbedrede sikkerhedsforskrifter.”
  I flere lokalsamfund har Fairtrade-certificering og -investering betydet en øget bevidsthed omkring kvindernes mulighed for at bidrage økonomisk til husstanden.
 6. Vi udvikler initiativer for at afskaffe ulighed
  Fairtrade arbejder sammen med producentorganisationer, fagforeninger, handelspartnere samt andre NGO’er og aktivister for fortsat at fremme små producenters og arbejderes rettigheder. At Fairtrade er 50% ejet af producenterne, hjælper os med at bringe førstehåndserfaring og flere perspektiver ind i samtaler og forhandlinger med interessenter, der fortsat kæmper for ligestilling i globale industrier.
  Et eksempel er banansektoren, som spænder over alle de regioner, hvor Fairtrade-producenterne bor og arbejder. Global produkt-manager for bananer, Silvia Campos, har deltaget i ’The World Banana Forum’, der gør en indsats for at identificere de bedste tiltag til at forbedre kvinders position i banansektoren. Sammen med NGO’en ’Bananalink’ offentliggjorde Fairtrade for nylig resultaterne af en global undersøgelse af disse tiltag, der spænder lige fra træning i at bekæmpe seksuel chikane og fremme ligestilling til forbedring af arbejdsvilkår for mødre.

Hver gang du handler Fairtrade, støtter du kampen for ligestilling mellem kønnene blandt lokale producenter og arbejdere i nogle af verdens fattigste lande.