Ligestilling

Cirka 60-80 procent af verdens fødevarer produceres af kvinder. Alligevel ejer de ofte ikke selv jorden, de dyrker, og de ser kun lidt af overskuddet fra deres produktion. Fairtrade arbejder for at ændre denne ulighed mellem kønnene.

Selvom kvinders rolle i verdens landbrug er øget over tid, har de mindre adgang til ressourcer som jord, viden og information, banklån og uddannelse. Det er med til at styrke fastfrosne mønstre, som skaber ulighed mellem mænd og kvinder.

Vores erfaringer viser, at kvinder kun udgør 25 procent af de lokale producenter og arbejdere, der er direkte involveret i arbejdet med Fairtrade.

Tallene tager imidlertid ikke højde for de mange kvinder, der arbejder i produktionen og på den jord, som ejes af deres ægtemænd eller andre mandlige familiemedlemmer. Kvinder bliver historisk set også ofte overset, når det kommer til ledelsesroller.

Udfordringen er at sikre, at disse kvinder bliver repræsenteret, og at deres stemmer bliver hørt. Det arbejder Fairtrade for at sikre.

Derfor skal du vælge Fairtrade

Når du vælger produkter med Fairtrade-mærket, er de produceret og handlet efter Fairtrades standarder. Det betyder blandt andet, at:
 • Fairtrade forbyder brugen af farlige sprøjtegifte, forbyder børnearbejde, prioriterer sikkerhedsudstyr, fremmer ligestilling, arbejder mod diskrimination og uddanner lokale producenter i ansvarligt landbrug, hjælper med omlægning til økologi, bevarer biodiversiteten og passer på lokalmiljøet under produktionen.
 • De lokale producenter får en stabil og mere fair mindstepris, der enten er på niveau med eller højere end verdensmarkedsprisen. Det giver producenterne overskud til at planlægge på længere sigt.
 • Ud over prisen for råvarerne modtager de lokale producenter også et tillæg kaldet Fairtrade Premium. De lokale producenter i de enkelte kooperativer eller plantager bestemmer i fællesskab, hvad pengene skal bruges til.
 • Fairtrade hjælper lokale producenter med at organisere sig i større kooperativer, der er baseret på det samme demokratiske grundlag som den danske andelstanke. Det handler i sidste ende om at styrke lokale producenters rettigheder og forhandlingsgrundlag.
 • For at blive en del af Fairtrade skal de lokale producenter leve op til en række sociale og miljømæssige krav. Nogle af kravene skal de efterleve på forhånd, andre skal de tilpasse sig over en tidsperiode.

Fairtrade-mærket er din mulighed for at gøre en konkret forskel for lokale producenter i Asien, Afrika og Latinamerika.

Sådan arbejder Fairtrade for ligestilling

Fairtrades standarder er designet til at forhindre kønsulighed, øge kvindelig deltagelse og give flere kvinder og piger adgang til fordelene ved Fairtrade.

Kravene til Fairtrades producentorganisationer inkluderer:

 • Ingen diskrimination på grund af køn eller ægteskabelig status.
 • Nultolerance over for misbrug, udnyttelse eller adfærd, der er seksuelt intimiderende.
 • Ingen test for graviditet ved ansættelse af arbejdere.
 • Programmer til støtte for udsatte grupper og mindretalsgrupper, såsom kvinder.
 • Udvikling af en kønspolitik.

Fairtrade arbejder også for at øge kvinders rolle i Fairtrades producentorganisationer og sikre, at de modtager lige fordele:

 • Producentnetværk uddanner kvinder i særlige forløb, der giver dem færdigheder inden for forretning, forhandling og økonomi. Mange af kvinderne går videre til at tage ledelses- og udvalgsstillinger inden for deres kooperativer og lokalsamfund.
 • Mange Fairtrade Premium-projekter gavner direkte kvinder og muliggør ændringer i beslutningsprocesser og styringsstrukturer i certificerede producentorganisationer og forbedrer økonomiske muligheder.
 • Mange producentorganisationer gennemfører kønsanalyser af deres organisationer og afprøver nye programmer for ligestilling og kønspolitikker.
 • Vi arbejder på at fremme ligestilling og styrkelse af kvinders trivsel og involvering gennem vores advocacy-arbejde og samarbejde med fagforeninger og NGO’er.

6 Fairtrade-veje til mere ligestilling:

Vi sætter standarder, der ikke diskriminerer

Fairtrade-standarderne er de regler, der former vores handelssystem, som omfatter producenter og arbejdere i nogle af verdens fattigste lande. Standarderne indeholder også bestemmelser, der skal forhindre kønsdiskriminering. Det gælder f.eks. forbud mod forskelsbehandling på grund af køn eller civilstand.

Vi uddanner kvinder
i ledelse

Fairtrades kønsstrategi  arbejder for at fremme ligestilling på alle niveauer. Vi lægger vægt på at uddanne kvinder og styrke deres arbejdskompetencer og færdigheder inde for finansiering, forhandling og beslutningstagning. Vi uddanner også mænd og fremmer værdien af ligestilling mellem mænd og kvinder i lokalsamfundene.

Vi styrker ligestilling gennem Premium

Fairtrade Premium er et tillæg – en sum penge – som producenter og arbejdere får ud over deres minimumspris. Tillægget kan investeres i projekter efter eget valg og kan finansiere initiativer, der gavner hele samfundet såsom skoler og hospitaler. Nogle kooperativer bruger også en del af midlerne specifikt til at støtte kvinder.

Vi bryder forankrede
kønsmønstre

Undersøgelser har vist, at selvom kvinders rolle i landbruget er blevet større over tid, har de stadig mindre adgang til midler som jord, information og uddannelse og økonomisk og teknisk bistand. Fairtrade arbejder for at forhindre dette, så kvinder kan stille krav og lykkes på egne vilkår.

Vi nedbryder kvindelige
stereotyper

Forankrede kønsmønstre har sat rammerne for kvinders rettigheder til ejendom og til at stemme, og de fastslår, hvilke typer arbejde kvinder kan udføre. Mens begge køn dyrker afgrøder og deler høsten, forbliver nogle jobs stadig en mandlig profession. De mønstre arbejder Fairtrade for at bryde.

Vi udvikler initiativer for at afskaffe ulighed

Vi arbejder med organisationer, fagforeninger, handelspartnere og NGO’er for at fremme lokale producenters og arbejderes rettigheder. At Fairtrade er 50% ejet af producenterne, bringer erfaring på førstehånd og flere perspektiver ind i kampen for ligestilling i globale industrier.

Hver gang du handler Fairtrade, støtter du kampen for ligestilling mellem kønnene blandt lokale producenter og arbejdere i nogle af verdens fattigste lande.