Få Fairtrade-mærket på dit produkt

Når din virksomhed vælger at sælge Fairtrade-mærkede produkter, gør I ikke kun en forskel for de lokale producenter, der står bag råvarerne. I formidler også et vigtigt budskab om etisk og ansvarlig produktion til forbrugerne og omverden.

I dag findes der næsten 40.000 Fairtrade-mærkede produkter på det globale marked. I Danmark føres der omkring 2.000 forskellige produkter i handlen.

Fairtrade-mærket Danmark hjælper dig og din virksomhed med at få Fairtrade-mærket på jeres produkter i Danmark, hvad enten I ønsker at importere og sælge eksisterende Fairtrade-mærkede varer, eller I ønsker at lancere nye produkter med Fairtrade-mærket.

Der findes forskellige varianter af Fairtrade-mærket, som repræsenterer forskellige programmer for Fairtrade-handel og produktmærkning.

Nedenfor kan du læse mere om, hvilke muligheder der findes, og hvilke aftaler der skal være på plads for at få Fairtrade-mærket på dit produkt.

Er du i tvivl eller har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os

Hvilken aftale skal jeg have?

Certificering eller licens? Herunder forklarer vi forskellen:

Licensaftale – for egne produkter

Ønsker din virksomhed at få et Fairtrade-mærke på jeres produkt, skal I have en licensaftale med Fairtrade-mærket Danmark. Licensaftalen betyder, at Fairtrade udlicenserer retten til at bruge Fairtrades certificeringsmærke. For at kunne mærke et produkt med Fairtrade-mærket kræver det blandt andet, at jeres produkt indeholder én eller flere Fairtrade-råvarer. Fairtrade arbejder primært med råvarer, der dyrkes i Afrika, Asien og Latinamerika. Følgende to ting skal gøre sig gældende:

  • Der skal findes en Fairtrade-standard for råvaren.
  • Hele værdikæden skal være certificeret efter Fairtrades standarder for ansvarlig råvareproduktion og retfærdig handel.

De fleste standarder gælder for råvarer fra landbrugssektoren, men der findes også standarder for andre produktgrupper som for eksempel sportsbolde og guld. Fairtrade certificerer ikke animalske råvarer.

Med en licensaftale accepterer din virksomhed at handle fra en certificeret værdikæde. For at verificere dette inspiceres værdikæden regelmæssigt – det gælder lige fra dyrkning, høst og forarbejdning af råvarerne og frem til, at slutproduktet pakkes og mærkes.

Vælger jeres virksomhed at få Fairtrade-mærket på jeres produkt, betyder det, at I bliver en drivkraft i omstillingen til et mere bæredygtigt samfund, som sætter mennesker og miljø i centrum. Samtidig bidrager jeres virksomhed til at opfylde FNs Verdensmål for en verden uden fattigdom.

Vores standarder er udviklet af Fairtrade International og baseret på ILOs konventioner om menneskerettigheder i arbejdslivet. Læs mere om vores standarder.

Ansøg om en licensaftale

Vil du gerne sætte processen med at få en licensaftale med Fairtrade-mærket i gang, kan du sende en e-mail med dine produktinformationer til info@fairtrade-maerket.dk

Certificeringsaftale – for hele forsyningskæden

Alle virksomheder, der dyrker og forarbejder et produkt, eller som er ansvarlige for eksport, import og emballering af det endelige produkt, skal certificeres af FLOCERT. FLOCERT er Fairtrades uafhængige certificeringsvirksomhed. FLOCERT certificerer og gennemfører regelmæssigt kontrol af alle led i Fairtrade-systemet. Når hele værdikæden er certificeret, kan Fairtrade-mærket anvendes på det færdige produkt.

Vi hjælper gerne virksomheder, der ønsker at sælge Fairtrade-mærkede produkter, med at formidle kontakt til certificerede råvareproducenter. Certificering af din eksisterende råvareleverandør er også en mulighed

Hvis din virksomhed både producer og ejer et produkt, I ønsker at mærke med Fairtrade-mærket, skal virksomheden både underskrive en licenskontrakt med Fairtrade-mærket Danmark og certificeres hos FLOCERT.

Ansøg om en certificeringsaftale

Ansøgningsprocessen til en certificeringsaftale skal ske via den uafhængige certificeringsordning FLOCERT. Den proces kan du sætte i gang her.

Mærkning og produktemballage

Et produkt skal være godkendt af Fairtrade for at kunne bære Fairtrade-mærket. Proceduren gælder for alle nye produkter, I ønsker at lancere.

For virksomheder, der allerede har underskrevet en licensaftale med Fairtrade-mærket Danmark, kan informationerne indsendes via vores elektroniske system Connect. Send produktemballagedesignet og alle markedsføringsmaterialer, der indeholder brug af logo til godkendelse hos Fairtrade-mærket Danmark inden tryk og publicering. I forbindelse med underskrivelsen af ​​licensaftalen modtager du Fairtrade-mærkets retningslinjer for brugen af ​​Fairtrade-logoet på produktemballage.

Bemærk, at produktet ikke kan lanceres med Fairtrade-mærket, før produktspecifikationen og produktdesignet er godkendt. Vi opfordrer derfor alle til at kontakte vores produktafdeling og indsende nødvendige oplysninger i god tid, inden I planlægger at lancere et produkt med Fairtrade-mærket.

Læs mere om de forskellige Fairtrade-mærker, der kan komme på dit produkt.

Rapportering

De virksomheder, der har en licensaftale med Fairtrade-mærket Danmark, skal kvartalsvis rapportere om mængden eller grossistværdien af ​​produkter, der er solgt. Salgstallene danner grundlaget for beregningen af ​​licensafgiften. Rapporten dækker al salg af Fairtrade-mærkede produkter i Danmark og udlandet i det foregående kvartal og sendes via vores elektroniske system Connect. Du får flere oplysninger om dette, når du underskriver licensaftalen.

Hvis din virksomhed også har brug for en certificeringsaftale med FLOCERT, rapporterer virksomheden yderligere data til dem. Du får flere oplysninger om dette, når du underskriver certificeringsaftalen.

Spørgsmål?

Vil du høre mere om, hvordan du bliver licenshaver eller Fairtrade-samarbejdspartner? Eller har du spørgsmål om licensering, Fairtrade-certificerede leverandører, mulige råvarer, der kan sources Fairtrade eller andet – så kontakt en medarbejder i vores produktafdeling.

Jeppe Bjerregaard

Seniorrådgiver


Jeppe står i spidsen for vores rådgivning i Produktafdelingen om Fairtrade-certificering, -licens og -produkter.

27 89 70 88

jeppe@fairtrade-maerket.dk

Når du sætter Fairtrade-mærket på dit produkt, er du med til at give de lokale producenter i udsatte lande mulighed for at skabe sig en bedre fremtid.

Tilmeld dig Fairtrade-mærkets nyhedsbrev

Navn(Påkrævet)