Leveløn

Siden 2012 har Fairtrade arbejdet for en fair leveløn. Det skal sikre lokale producenter verden over en indkomst, de reelt kan leve af. Den skal ikke kun dække produktionsomkostninger, men også række til mad, bolig, tøj, uddannelse, sundhed, transport, opsparing og uforudsete udgifter. 

En leveløn er kort sagt en løn, du kan leve af. For mange kan begrebet ’leveløn’ virke underligt, fordi vi antager, at en løn er tilstrækkelig til at dække vores grundlæggende udgifter og behov. Men det gælder ikke for alle.

En Fairtrade-undersøgelse viser, at ansatte i landbrugssektoren i lande med udbredt fattigdom i gennemsnit kun tjener 65 procent af det, vi kalder en leveløn. 

Vores ambition er, at de lokale producenter og arbejdere har muligheden for selv at forhandle sig til en leveløn og rimelige arbejdsvilkår.

Arbejdere på gårde, fabrikker og plantager er blandt de mest sårbare mennesker i den globale handel. Uden adgang til jord eller muligheden for at tjene til livets ophold fra deres egen jord har de få muligheder for at sikre sig et bæredygtigt levebrød. Disse arbejdere mangler ofte formelle kontrakter, foreningsfrihed, grundlæggende sundheds- og sikkerhedsforsikringer og tilstrækkelige lønninger.

I mange tilfælde bor plantagearbejdere på arbejdspladsen i arbejdsgiverens boliger, og lønninger, der i forvejen er meget lave, kan blive yderligere reduceret med fradrag for boliger, forsikring eller andre udgifter. Det efterlader arbejderne fanget i fattigdom uden mulighed for at spare op eller bevæge sig mod en bedre fremtid.

Derfor skal du vælge Fairtrade

Når du vælger produkter med Fairtrade-mærket, er de produceret og handlet efter Fairtrades standarder. Det betyder blandt andet, at:
 • Fairtrade forbyder brugen af farlige sprøjtegifte, forbyder børnearbejde, prioriterer sikkerhedsudstyr, fremmer ligestilling, arbejder mod diskrimination og uddanner lokale producenter i ansvarligt landbrug, hjælper med omlægning til økologi, bevarer biodiversiteten og passer på lokalmiljøet under produktionen.
 • De lokale producenter får en stabil og mere fair mindstepris, der enten er på niveau med eller højere end verdensmarkedsprisen. Det giver producenterne overskud til at planlægge på længere sigt.
 • Ud over prisen for råvarerne modtager de lokale producenter også et tillæg kaldet Fairtrade Premium. De lokale producenter i de enkelte kooperativer eller plantager bestemmer i fællesskab, hvad pengene skal bruges til.
 • Fairtrade hjælper lokale producenter med at organisere sig i større kooperativer, der er baseret på det samme demokratiske grundlag som den danske andelstanke. Det handler i sidste ende om at styrke lokale producenters rettigheder og forhandlingsgrundlag.
 • For at blive en del af Fairtrade skal de lokale producenter leve op til en række sociale og miljømæssige krav. Nogle af kravene skal de efterleve på forhånd, andre skal de tilpasse sig over en tidsperiode.

Fairtrade-mærket er din mulighed for at gøre en konkret forskel for lokale producenter i Asien, Afrika og Latinamerika.

Sådan arbejder Fairtrade for leveløn

Sammen kan vi bidrage til FNs Verdensmål 8 om anstændigt arbejde for alle kvinder og mænd og lige løn. Vores tilgang er, at hver fase i forsyningskæden bør bidrage til en leveløn for plantagearbejdere. I den proces arbejder vi på:

 • Fastlagte benchmarks for leveløn
 • Stærke standarder
 • Strategisk brug af Fairtrade Premium
 • Skræddersyede pilotprojekter med partnere
 • Fremme af kollektive forhandlinger
 • Reduktion af kønsrelaterede lønforskelle
 • Advocacy

Fordi situationen for ansatte lønmodtagere er anderledes end for de lokale producenter med egen jord, har Fairtrade et separat sæt standarder for producentorganisationer.

Fairtrade-standarden for ansatte arbejdere er baseret på konventioner og anbefalinger fra International Labour Organization og har eksplicitte krav om, at lønningerne skal øges over tid for at nå en leveløn. Stigninger skal gives regelmæssigt og være baseret på trinvise skridt og på en tidsplan, der er forhandlet mellem arbejdsgivere og valgte arbejderrepræsentanter, men ikke mindre end inflationsraten for at undgå et fald i reallønnen. Arbejderne skal kunne tjene sådan en løn i løbet af en normal arbejdsuge uden overarbejde.

Men Fairtrade går ud over de standarder. For det første fordi der ikke er en aftalt leveløn for landbrugsarbejdere i mange lande. For det andet fordi store producenter selv kan kæmpe med lave fortjenstmargener, der efterlader dem ude af stand til at betale en leveløn. Så selvom det er fristende at kræve højere lønninger, risikerer arbejderne helt at miste deres job og ende i en endnu værre situation, hvis plantagerne må lukke.

Alle kan bidrage til at sikre en fair løn til de lokale producenter

De lokale producenter er primært ansvarlige for at øge produktiviteten ved at bruge bæredygtige landbrugspraksisser.

Producentorganisationer skaber værdi for deres medlemmer ved fx at give uddannelse i bedre landbrugspraksisser eller ved at reducere producenternes udgifter i form af støtte til materialeindkøb.

Virksomheder har ansvaret for at indkøbe varer bæredygtigt, herunder at etablere langsigtede leverandørrelationer og betale priser til lokale producenter, der sikrer en fair løn.

Politikere kan skabe kollektiv handling ved at indføre love og politikker, der kræver, at produkter dyrkes eller fremstilles bæredygtigt – herunder at de lokale producenter får en fair løn.

Forbrugere har et valg, hver gang de handler. De kan altid vælge at støtte produkter, der stræber efter en bedre og fair løn til de lokale producenter. Fairtrade-produkter er nemme at genkende.

Når du vælger Fairtrade, støtter du arbejderes ret til en anstændig indkomst og lægger penge direkte i hænderne på arbejderne selv.