Honning

Honning er naturens sødemiddel, og bier producerer honning af plantenektar. Planterne spiller altså en vigtig rolle for bierne og deres honningproduktion. Men bierne spiller også en vigtig rolle for planterne og for os mennesker. 

Bier bestøver nemlig mange af de planter og afgrøder, som vi er afhængige af i vores fødevareproduktion. Desværre truer udbredt brug af pesticider den globale bestand af bier. Det skaber stor bekymring for den fremtidige honningproduktion. 

Små, lokale biavlere kan spille en afgørende rolle for biernes overlevelse, og du kan som forbruger spille en afgørende rolle ved at støtte de lokale producenter.

De står nemlig over for en række udfordringer.

Derfor skal du vælge Fairtrade

Når du vælger produkter med Fairtrade-mærket, er de produceret og handlet efter Fairtrades standarder. Det betyder blandt andet, at:
  • Fairtrade forbyder brugen af farlige sprøjtegifte, forbyder børnearbejde, prioriterer sikkerhedsudstyr, fremmer ligestilling, arbejder mod diskrimination og uddanner lokale producenter i ansvarligt landbrug, hjælper med omlægning til økologi, bevarer biodiversiteten og passer på lokalmiljøet under produktionen.
  • De lokale producenter får en stabil og mere fair mindstepris, der enten er på niveau med eller højere end verdensmarkedsprisen. Det giver producenterne overskud til at planlægge på længere sigt.
  • Ud over prisen for råvarerne modtager de lokale producenter også et tillæg kaldet Fairtrade Premium. De lokale producenter i de enkelte kooperativer eller plantager bestemmer i fællesskab, hvad pengene skal bruges til.
  • Fairtrade hjælper lokale producenter med at organisere sig i større kooperativer, der er baseret på det samme demokratiske grundlag som den danske andelstanke. Det handler i sidste ende om at styrke lokale producenters rettigheder og forhandlingsgrundlag.
  • For at blive en del af Fairtrade skal de lokale producenter leve op til en række sociale og miljømæssige krav. Nogle af kravene skal de efterleve på forhånd, andre skal de tilpasse sig over en tidsperiode.

Fairtrade-mærket er din mulighed for at gøre en konkret forskel for lokale producenter i Asien, Afrika og Latinamerika.

Udfordringer for honningproducenter 

  • Biavlere i økonomisk udsatte lande bor ofte i fjerntliggende områder. Det medfører transportomkostninger og en begrænsning i antallet af potentielle købere, de kan forhandle med. 
  • Der mangler ofte god adgang til information om sæson- og regionale honningpriser. Det sætter dem i en svag forhandlingsposition, hvilket kan resultere i, at de sælger deres produkt til langt under dets reelle værdi. 
  • Klimaforandringer er en udfordring. Uforudsigelige og ekstreme vejrmønstre gør det vanskeligt for biavlere og deres honningbier at fastsætte nøjagtige høst- og avlscyklusser. Bibestanden kan blive reduceret, og det samme kan mængden af honning
  • Strenge krav til fx kvalitet kan gøre det svært for lokale producenter at komme ind på eksportmarkedet. Mange biavlere mangler nemlig den nødvendige information og udstyr. 
  • Forfalsket honning er desuden et problem. Når falsk honning af lav kvalitet sælges som ren og ægte honning, nedbringes priserne for de lokale producenter, der leverer et ægte produkt. 

Det gør Fairtrade 

Fair omgivelser for bierne

Mange Fairtrade-biavlere er også landmænd – bierne hjælper med at bestøve deres afgrøder, som de kan sælge og leve af. Derfor hjælper Fairtrade biavlere med at etablere omgivelser, hvor bier kan trives. Det kan fx være ved at rådgive de lokale producenter om bi-venlige dyrkningsmetoder.  

Fairtrade Premium 

Honning-produktion er ofte en ekstra indtægtskilde for mange lokale Fairtrade-producenter. Mange biavlere bruger deres Fairtrade Premium-tillæg til at omlægge til økologisk landbrug.  

Fairtrade arbejder for miljø, klima og biodiversitet 

Fairtrade arbejder med miljø og klima på flere måder. Fairtrade-standarderne forbyder fx brugen af en række problematiske sprøjtemidler. Øget biodiversitet og bedre og renere miljø gavner bierne og honningfremstillingen. Læs mere om Fairtrades arbejde for miljø og klima.  

Fairtrade-mærket er din mulighed for at gøre en konkret forskel for lokale producenter i Asien, Afrika og Latinamerika. Når du vælger Fairtrade-mærkede produkter, bidrager du til bedre vilkår for de lokale producenter og miljøet.