Bananer

Bananer er verdens mest spiste frugt. Langt de fleste af de bananer, der eksporteres i verden, dyrkes i Latinamerika, hvor de fleste Fairtrade-certificerede banankooperativer og plantager også ligger. 

Bananproduktion er krævende, og markedet er præget af stor konkurrence.

Desuden truer klimaforandringer og plantesygdomme produktionen, mens store multinationale virksomheder har stor indflydelse på industrien i sin helhed.

Detailhandlen giver tilmed ofte store rabatter på bananer, og sælges nogle gange til meget lave priser for at tiltrække kunder

Disse faktorer sætter bananproducenterne i en svær position. 

Derfor skal du vælge Fairtrade

Når du vælger produkter med Fairtrade-mærket, er de produceret og handlet efter Fairtrades standarder. Det betyder blandt andet, at:
 • Fairtrade forbyder brugen af farlige sprøjtegifte, forbyder børnearbejde, prioriterer sikkerhedsudstyr, fremmer ligestilling, arbejder mod diskrimination og uddanner lokale producenter i ansvarligt landbrug, hjælper med omlægning til økologi, bevarer biodiversiteten og passer på lokalmiljøet under produktionen.
 • De lokale producenter får en stabil og mere fair mindstepris, der enten er på niveau med eller højere end verdensmarkedsprisen. Det giver producenterne overskud til at planlægge på længere sigt.
 • Ud over prisen for råvarerne modtager de lokale producenter også et tillæg kaldet Fairtrade Premium. De lokale producenter i de enkelte kooperativer eller plantager bestemmer i fællesskab, hvad pengene skal bruges til.
 • Fairtrade hjælper lokale producenter med at organisere sig i større kooperativer, der er baseret på det samme demokratiske grundlag som den danske andelstanke. Det handler i sidste ende om at styrke lokale producenters rettigheder og forhandlingsgrundlag.
 • For at blive en del af Fairtrade skal de lokale producenter leve op til en række sociale og miljømæssige krav. Nogle af kravene skal de efterleve på forhånd, andre skal de tilpasse sig over en tidsperiode.

Fairtrade-mærket er din mulighed for at gøre en konkret forskel for lokale producenter i Asien, Afrika og Latinamerika.

Udfordringer i bananindustrien 

 • Produktionen af bananer står på ILO’s liste over råvareproduktion med den største risiko for brud på menneske- og arbejdstagerrettigheder. Bananindustrien er præget af dårlige arbejdsforhold med lange arbejdsdage, lønninger under mindstelønnen, korte eller ingen kontrakter, ingen betaling for overarbejde og manglende adgang til mad og drikke i arbejdstiden. 
 • Mange plantager bruger store mængder sprøjtemidler, som er skadelige for såvel miljøet som for arbejdernes helbred.  
 • Manglen på uafhængige fagforeninger er en væsentlig årsag til, at mange bananarbejdere ikke kan fastholde deres rettigheder. På mange bananplantager har de ansatte forbud mod at organisere sig, hvilket bryder med internationale konventioner. 
 • Mange lokale producenter er udsat for et kraftigt prispres fra eksportører, importører og dagligvarekæder, og de kan derfor ikke konkurrere mod de store bananplantager. 
 • Bananer er sårbare over for storme, oversvømmelser og tørke – vejrfænomener, som kommer stadigt oftere som følge af klimaforandringerne, og som går særligt hårdt ud over lokale producenter, som har færre økonomiske ressourcer at stå imod med. 

Det gør Fairtrade 

Vi stiller krav 

Fairtrade-certificerede banankooperativer og plantager stiller høje krav til forbedring af sociale, økonomiske og miljømæssige forhold. 

En anstændig betaling 

Kooperativerne får en mere forudsigelig økonomi på grund af Fairtrades minimumspris og langsigtede handelsaftaler. De lokale producenter og plantagerne forvalter desuden den såkaldte Fairtrade Premium, der er et ekstra økonomisk tillæg. Mange anvender det ekstra tillæg til at bygge skoler og købe sundhedsydelser og cykler, så medarbejderne kan komme til og fra arbejde hurtigere. 

Vi handler med holdning, så du kan gøre det samme 

Fairtrade arbejder for at styrke de lokale bananproducenters arbejds- og livssituation, og forbrugerne spiller en vigtig rolle. Hver gang du køber en banan, der bærer Fairtrade-mærket, er du med til at skabe mere retfærdighed og bedre vilkår for lokale bananproducenter. 

Når du vælger Fairtrade-mærkede produkter, bidrager du til bedre vilkår for de lokale producenter og miljøet.

Når du vælger Fairtrade-bananer, gør du en forskel

Fairtrade sigter mod at styrke småproducenter og arbejdere, og forbrugere, der køber Fairtrade-bananer, spiller en vigtig rolle – jo højere salg, jo flere fordele opnår producenterne.

 • Fairtrade-bananproducenter får udbetalt Fairtrades minimumspris, der fungerer som et afgørende sikkerhedsnet for producenterne og styrker deres modstandsdygtighed over for markedssvingninger. Fairtrade gennemgår denne pris regelmæssigt i samråd med producenter og traders.
 • Plantagearbejdere og småproducenter modtager også et tillæg kaldet Fairtrade Premium, som er en ekstra sum penge, de i fællesskab investerer i forretnings- eller samfundsprojekter efter eget valg. Bananarbejdere har ofte brugt Premium til at forbedre deres boliger, bygge skoler og oprette sundhedsklinikker.
 • Fairtrades standarder er designet til at forbedre arbejdsvilkårene og beskytte arbejdstagernes rettigheder på de store plantager, hvor flertallet af eksportbananer dyrkes.
 • Fairtrades basisløn, som trådte i kraft 1. juli 2021, er et betydeligt skridt mod en løn, der giver mulighed for at leve ordentligt for tusinder af bananplantagearbejdere verden over. Plantagerne er også forpligtet til at lave en plan for indførslen af fuld leveløn.
  Læs mere om Fairtrades basisløn.
 • Fairtrade understøtter bananavlere i små landbrug i at forbedre deres indkomst og forhandlingsposition i forsyningskæden, der ofte domineres af større virksomheder.

Hver Fairtrade-banan, du køber, bidrager til at forbedre livet for arbejderne og producenterne bag verdens mest spiste frugt – både hvad angår arbejdstagerrettigheder og klimatilpasninger.