Fairtrades arbejde med klimaløsninger

Fairtrades standarder stiller krav til bønderne om at drive et klimavenligt landbrug, herudover støtter Fairtrade bønderne i at tilpasse deres råvareproduktion efter de nye mere ekstreme vejrforhold. Scroll ned for at læse mere og for at finde konkrete eksempler på hvordan.

Del budskabet

Ønsker du at støtte Fairtrade, kan du/din virksomhed dele budskabet om Fairtrades arbejde med klimaløsninger i landbruget.

Overvejer I at blive certificeret?

En ny hverdag for verdens bønder

Konsekvenserne af klimaforandringer er allerede hverdag for verdens bønder. En uforudsigelig hverdag, hvor årstider udviskes og "plejer" skal genopfindes.

Klima i forandring

Tropiske storme hærger bananplantager og oversvømmer sukkerrørsplantager. Kaffeplanter lider under varmere temperaturer og angribes af flere plantesygdomme. Imens svitses kakaotræer under solens stråler – og manglende nedbør udfordrer en stabil produktion.

Klimaløsninger

Ny viden – flere muligheder

Verdens bønder er i gang med at omstille deres landbrug. Det er en nødvendighed, hvis landbruget skal overleve som erhverv i fremtiden. Gennem Fairtrade får bønderne viden og metoder til at navigere i de nye vejrforhold.

"Vi beskytter og bevarer naturen, fordi den beskytter vores liv, vores heldbred og vores familier. Ved at gøre det, beskytter vi også fremtidige generationers muligheder. Vi må efterlade dem en sund og levende planet."

Fortæller Fairtrade-certificeret bananbonde

Landbrug i et nyt klima

Klimaforandringerne rammer landbruget hårdt. Derfor støtter Fairtrade bønderne, så de kan drive en mere bæredygtig råvareproduktion, som både tager hånd om lokalmiljøet og er tilpasset fremtidens klimaforandringer.

Uddannelse i klimaløsninger

Foruden lave kaffepriser, nævner kaffebønder klimaforandringer, som den største daglige udfordring. Gennem Fairtrades Klimaakademi undervises bønderne i den nyeste viden og teknologi om landbrugspraksis, så de kan være på forkant med de skiftende vejrforhold.

"Vi har virkelig været glade for den træning, vi har fået gennem Fairtrades Klimaakademi. Vi kan ikke længere stole på, at regnsæsonen kommer, som den plejer. Heldigvis er vi nu bedre forberedt på at håndtere omstændighederne."

Kaffebonden Judith Roto, fra Kibukwo i det vestlige Kenya, ser med begejstring tilbage på de erfaringer hun har fået med sig fra Fairtrades Klimaakademi. Erfaringen har hun opnået sammen med omkring 10.000 andre bønder fra ti forskellige kooperativer omkring Machakos og Kericho, der de senest år har deltaget på Klimaakademiet.

Flere afgrøder giver flere muligheder

Fairtrade-certificerede bønder opfordres til at supplere deres høst med andre afgrøder. Det skaber en mere stabil indkomst, der samtidig mindsker udpining af jorden. Samtidig forbedres den lokale biodiversitet til gavn for både dyre- og plantelivet.

Takket være en bedre indkomst fra salg af Fairtrade-certificerede råvarer, kan bønderne investere i andre indtjeningsmuligheder.

Osmane Badru - kaffebonde i Tanzania, dyrker også majs for at øge sin indtjening. Han har tre hektarer med kaffe, bananer og majs. Han blev en del af et Fairtrade-kooperativ i 1992. Takket være Fairtrade har han kunne betale for sine fire børns skolegang. De er i dag voksne.

Bistader supplerer te-høsten

Små bikuber giver indiske tearbejdere mulighed for at producere honning, der kan supplere deres indtjening. Bikuberne er købt for Fairtrade Premium-midler.

Husdyr giver en bedre indkomst og udbytte af høsten

Takket være Fairtrades højere salgspriser på kaffe har kaffebønder i Tanzania haft mulighed for at investere i husdyr, der kan styrke familiens økonomiske situation.

Køer og geder er et godt supplement til husholdningen. Mælken kan de selv bruge, og er der overskud, kan det sælges på det lokale marked og sikre en ekstra indtjening. Fodder til dyrene er let at finde i området, og det er ikke nødvendigt at få et stykke jord til en eller to køer. Dernæst producerer dyrene gødning, der kan nære kaffeplanterne, hvilket igen øger udbyttet af høsten.

Verdens skove skal bevares

Skoven holder på vandet

"Målrettet opkøb af land med vandreserver har gjort os i stand til at sikre vand til vores lokalsamfund."

Fortæller Carlos, medlem af San Isidro kaffekooperativ i Colombia.

Med hjælp fra medlemmer og kommunen ejer kooperativet i dag mere end 200 hektar beskyttet skov. Ønsket er at beskytte de eksisterende fragmenterede skovområder og beskytte floder i det bjergrige område.

Indtil videre har projektet sikret lokalområdet adgang til vand året rundt - også i tørkeperioder. Jordkvaliteten er forbedret, hvilket har øget kvaliteten og afkastet af kaffehøsten, og samtidigt reduceret angreb fra plantesygdomme.

Kaffekooperativet San Isidro Group i Columbia har altid været engageret i miljøbeskyttelse og bæredygtig landbrugspraksis. En af de vigtigste opgaver har været at sikre adgang til vand til kooperativets medlemmer og afgrøder. Projektet har eksisteret i mere end 3 årtier og involverer mere end 80 medlemmer og 700 familier.

Fredede skovområder beskyttes

Fairtrades standarder indeholder forbud mod skovrydning af fredede skovområder og specifikke anvisninger, der gør det tydeligt, hvordan biodiversiteten skal bevares, og hvor der må drives landbrug.

Der tages ny teknologi i brug, fx anvendes der GPS-lokation til at tjekke om placering af kakaoplantager i Vestafrika er placeret uden for fredede områder.

Balance i biodiversiteten

Regnorme i bananplantagen - et tegn på bedre jordkvalitet

Banankoopertaivet Banelino i den Dominikanske Republik har implementeret et program, der skal øge biodiversiteten i de lokale bananplantager. Overskydende plantemateriale og gødning fra geder og høns anvendes til at beskytte jordbunden og minimere jorderosion. Et andet initiativ er hegn af plantet bambus, der skærmer mod kraftig vind, giver husly til insekter og er fødegrundlag for smådyr.

"Siden vi startede med at anvende bio-gødning, har vi fundet betydeligt flere regnorme og mikroorganismer i jorden. Og vi kan se at jordkvaliteten er bedre – jorden har skiftet farve og dufter mere frugtig."

Fortæller Richard Núñez, bananproducent i Banelino.

Gevinsten ved skyggetræer

Skyggetræer beskytter de sarte kakaotræer mod for meget sol eller kulde og hjælper med at holde på vandet i jorden.

Fairtrade-certificerede kakaobønder får træning i, hvordan man kombinerer skyggetræer med kakaotræer i landbruget. Træernes løvfald komposterer og er med til at forbedre jordkvaliteten. Det minimerer risikoen for erosion af jorden og skaber naturlige levesteder for dyr og insekter.

Dedikeret underviser rejser til fods til øde områder

Alle har en rolle og et ansvar. Gennem leg og en praktisk tilgang underviser Kum Ninsonga, medlem af Alang Daom Cooperative Society i Papua New Guinea, isolerede lokalsamfund i bevarelse af biodiversitet og miljøbeskyttelse.

Han rejser til fods til øde områder for at træne medlemmerne. Det betyder, at bønder også i fremtiden kan spille en aktiv rolle i bevarelsen af den unikke natur i området og anvende fordelene ved økologisk landbrug.

 • REGNEN ØDELÆGGER KAKAOPRODUKTIONEN I ELFENBENSKYSTEN
  ”Før i tiden kom regnen på bestemte tidspunkter, og vi kunne se et skift mellem de fire årstider. Nu ved vi aldrig, hvornår det vil regne. Derfor ved vi ikke, hvornår vi skal så vores planter. Klimaforandringer er ikke kun et problem på verdensplan. Vi bønder lever med det hver eneste dag.”

  -

  Ebrottié Tanoh Florentin, kakaobonde i Elfenbenskysten.

 • ORKANER I HONDURAS
  I 2020 blev Kakao-kooperativet COAGRICSAL i Honduras ramt af orkanerne Eta og Lota, der skyllede ind over landet og medførte katastrofale oversvømmelser, jordskred, vejafspærringer og ødelagte afgrøder.
  ”Ord kan ikke beskrive, hvad der er sket. Vores producenter har mistet så meget: deres gårde, hjem og familier. Det er trist og det gør ondt at se alting ødelagt.”

  Fortæller Óscar Serrano, der er en af kooperativets medstiftere.

 • KAFFEPRODUKTIONEN ER TRUET
  Studier anslår, at halvdelen af verdens areal til kaffeproduktion vil være væk i 2050. Stigende temperaturer vil også påvirke kvaliteten af kaffen og i sidste ende true med at udrydde planten helt.
 • EKSTREMT VEJR FOR BANANER I COLUMBIA
  ”Klimaforandringer er en realitet for os. Regnperioder bliver kortere og kortere, mens tørkeperioderne bliver længere. Regnen tager stærk vind med sig. Jeg har en hektar land, hvor jeg gror bananer. 70 % af den jord, blev for nyligt ødelagt af det ekstreme vejr.”

  -

  Cantillo, medlem af banan-kooperativet COOBAFRIO i Colombia.

 • REGNEN ØDELÆGGER KAKAOPRODUKTIONEN I ELFENBENSKYSTEN
  ”Før i tiden kom regnen på bestemte tidspunkter, og vi kunne se et skift mellem de fire årstider. Nu ved vi aldrig, hvornår det vil regne. Derfor ved vi ikke, hvornår vi skal så vores planter. Klimaforandringer er ikke kun et problem på verdensplan. Vi bønder lever med det hver eneste dag.”

  -

  Ebrottié Tanoh Florentin, kakaobonde i Elfenbenskysten.

 • ORKANER I HONDURAS
  I 2020 blev Kakao-kooperativet COAGRICSAL i Honduras ramt af orkanerne Eta og Lota, der skyllede ind over landet og medførte katastrofale oversvømmelser, jordskred, vejafspærringer og ødelagte afgrøder.
  ”Ord kan ikke beskrive, hvad der er sket. Vores producenter har mistet så meget: deres gårde, hjem og familier. Det er trist og det gør ondt at se alting ødelagt.”

  Fortæller Óscar Serrano, der er en af kooperativets medstiftere.

 • KAFFEPRODUKTIONEN ER TRUET
  Studier anslår, at halvdelen af verdens areal til kaffeproduktion vil være væk i 2050. Stigende temperaturer vil også påvirke kvaliteten af kaffen og i sidste ende true med at udrydde planten helt.
 • EKSTREMT VEJR FOR BANANER I COLUMBIA
  ”Klimaforandringer er en realitet for os. Regnperioder bliver kortere og kortere, mens tørkeperioderne bliver længere. Regnen tager stærk vind med sig. Jeg har en hektar land, hvor jeg gror bananer. 70 % af den jord, blev for nyligt ødelagt af det ekstreme vejr.”

  -

  Cantillo, medlem af banan-kooperativet COOBAFRIO i Colombia.

 • REGNEN ØDELÆGGER KAKAOPRODUKTIONEN I ELFENBENSKYSTEN
  ”Før i tiden kom regnen på bestemte tidspunkter, og vi kunne se et skift mellem de fire årstider. Nu ved vi aldrig, hvornår det vil regne. Derfor ved vi ikke, hvornår vi skal så vores planter. Klimaforandringer er ikke kun et problem på verdensplan. Vi bønder lever med det hver eneste dag.”

  -

  Ebrottié Tanoh Florentin, kakaobonde i Elfenbenskysten.

 • ORKANER I HONDURAS
  I 2020 blev Kakao-kooperativet COAGRICSAL i Honduras ramt af orkanerne Eta og Lota, der skyllede ind over landet og medførte katastrofale oversvømmelser, jordskred, vejafspærringer og ødelagte afgrøder.
  ”Ord kan ikke beskrive, hvad der er sket. Vores producenter har mistet så meget: deres gårde, hjem og familier. Det er trist og det gør ondt at se alting ødelagt.”

  Fortæller Óscar Serrano, der er en af kooperativets medstiftere.

 • KAFFEPRODUKTIONEN ER TRUET
  Studier anslår, at halvdelen af verdens areal til kaffeproduktion vil være væk i 2050. Stigende temperaturer vil også påvirke kvaliteten af kaffen og i sidste ende true med at udrydde planten helt.
 • EKSTREMT VEJR FOR BANANER I COLUMBIA
  ”Klimaforandringer er en realitet for os. Regnperioder bliver kortere og kortere, mens tørkeperioderne bliver længere. Regnen tager stærk vind med sig. Jeg har en hektar land, hvor jeg gror bananer. 70 % af den jord, blev for nyligt ødelagt af det ekstreme vejr.”

  -

  Cantillo, medlem af banan-kooperativet COOBAFRIO i Colombia.

 • REGNEN ØDELÆGGER KAKAOPRODUKTIONEN I ELFENBENSKYSTEN
  ”Før i tiden kom regnen på bestemte tidspunkter, og vi kunne se et skift mellem de fire årstider. Nu ved vi aldrig, hvornår det vil regne. Derfor ved vi ikke, hvornår vi skal så vores planter. Klimaforandringer er ikke kun et problem på verdensplan. Vi bønder lever med det hver eneste dag.”

  -

  Ebrottié Tanoh Florentin, kakaobonde i Elfenbenskysten.

 • ORKANER I HONDURAS
  I 2020 blev Kakao-kooperativet COAGRICSAL i Honduras ramt af orkanerne Eta og Lota, der skyllede ind over landet og medførte katastrofale oversvømmelser, jordskred, vejafspærringer og ødelagte afgrøder.
  ”Ord kan ikke beskrive, hvad der er sket. Vores producenter har mistet så meget: deres gårde, hjem og familier. Det er trist og det gør ondt at se alting ødelagt.”

  Fortæller Óscar Serrano, der er en af kooperativets medstiftere.

 • KAFFEPRODUKTIONEN ER TRUET
  Studier anslår, at halvdelen af verdens areal til kaffeproduktion vil være væk i 2050. Stigende temperaturer vil også påvirke kvaliteten af kaffen og i sidste ende true med at udrydde planten helt.
 • EKSTREMT VEJR FOR BANANER I COLUMBIA
  ”Klimaforandringer er en realitet for os. Regnperioder bliver kortere og kortere, mens tørkeperioderne bliver længere. Regnen tager stærk vind med sig. Jeg har en hektar land, hvor jeg gror bananer. 70 % af den jord, blev for nyligt ødelagt af det ekstreme vejr.”

  -

  Cantillo, medlem af banan-kooperativet COOBAFRIO i Colombia.

 • REGNEN ØDELÆGGER KAKAOPRODUKTIONEN I ELFENBENSKYSTEN
  ”Før i tiden kom regnen på bestemte tidspunkter, og vi kunne se et skift mellem de fire årstider. Nu ved vi aldrig, hvornår det vil regne. Derfor ved vi ikke, hvornår vi skal så vores planter. Klimaforandringer er ikke kun et problem på verdensplan. Vi bønder lever med det hver eneste dag.”

  -

  Ebrottié Tanoh Florentin, kakaobonde i Elfenbenskysten.

 • ORKANER I HONDURAS
  I 2020 blev Kakao-kooperativet COAGRICSAL i Honduras ramt af orkanerne Eta og Lota, der skyllede ind over landet og medførte katastrofale oversvømmelser, jordskred, vejafspærringer og ødelagte afgrøder.
  ”Ord kan ikke beskrive, hvad der er sket. Vores producenter har mistet så meget: deres gårde, hjem og familier. Det er trist og det gør ondt at se alting ødelagt.”

  Fortæller Óscar Serrano, der er en af kooperativets medstiftere.

 • KAFFEPRODUKTIONEN ER TRUET
  Studier anslår, at halvdelen af verdens areal til kaffeproduktion vil være væk i 2050. Stigende temperaturer vil også påvirke kvaliteten af kaffen og i sidste ende true med at udrydde planten helt.
 • EKSTREMT VEJR FOR BANANER I COLUMBIA
  ”Klimaforandringer er en realitet for os. Regnperioder bliver kortere og kortere, mens tørkeperioderne bliver længere. Regnen tager stærk vind med sig. Jeg har en hektar land, hvor jeg gror bananer. 70 % af den jord, blev for nyligt ødelagt af det ekstreme vejr.”

  -

  Cantillo, medlem af banan-kooperativet COOBAFRIO i Colombia.

 • REGNEN ØDELÆGGER KAKAOPRODUKTIONEN I ELFENBENSKYSTEN
  ”Før i tiden kom regnen på bestemte tidspunkter, og vi kunne se et skift mellem de fire årstider. Nu ved vi aldrig, hvornår det vil regne. Derfor ved vi ikke, hvornår vi skal så vores planter. Klimaforandringer er ikke kun et problem på verdensplan. Vi bønder lever med det hver eneste dag.”

  -

  Ebrottié Tanoh Florentin, kakaobonde i Elfenbenskysten.

 • ORKANER I HONDURAS
  I 2020 blev Kakao-kooperativet COAGRICSAL i Honduras ramt af orkanerne Eta og Lota, der skyllede ind over landet og medførte katastrofale oversvømmelser, jordskred, vejafspærringer og ødelagte afgrøder.
  ”Ord kan ikke beskrive, hvad der er sket. Vores producenter har mistet så meget: deres gårde, hjem og familier. Det er trist og det gør ondt at se alting ødelagt.”

  Fortæller Óscar Serrano, der er en af kooperativets medstiftere.

 • KAFFEPRODUKTIONEN ER TRUET
  Studier anslår, at halvdelen af verdens areal til kaffeproduktion vil være væk i 2050. Stigende temperaturer vil også påvirke kvaliteten af kaffen og i sidste ende true med at udrydde planten helt.
 • EKSTREMT VEJR FOR BANANER I COLUMBIA
  ”Klimaforandringer er en realitet for os. Regnperioder bliver kortere og kortere, mens tørkeperioderne bliver længere. Regnen tager stærk vind med sig. Jeg har en hektar land, hvor jeg gror bananer. 70 % af den jord, blev for nyligt ødelagt af det ekstreme vejr.”

  -

  Cantillo, medlem af banan-kooperativet COOBAFRIO i Colombia.

 • REGNEN ØDELÆGGER KAKAOPRODUKTIONEN I ELFENBENSKYSTEN
  ”Før i tiden kom regnen på bestemte tidspunkter, og vi kunne se et skift mellem de fire årstider. Nu ved vi aldrig, hvornår det vil regne. Derfor ved vi ikke, hvornår vi skal så vores planter. Klimaforandringer er ikke kun et problem på verdensplan. Vi bønder lever med det hver eneste dag.”

  -

  Ebrottié Tanoh Florentin, kakaobonde i Elfenbenskysten.

 • ORKANER I HONDURAS
  I 2020 blev Kakao-kooperativet COAGRICSAL i Honduras ramt af orkanerne Eta og Lota, der skyllede ind over landet og medførte katastrofale oversvømmelser, jordskred, vejafspærringer og ødelagte afgrøder.
  ”Ord kan ikke beskrive, hvad der er sket. Vores producenter har mistet så meget: deres gårde, hjem og familier. Det er trist og det gør ondt at se alting ødelagt.”

  Fortæller Óscar Serrano, der er en af kooperativets medstiftere.

 • KAFFEPRODUKTIONEN ER TRUET
  Studier anslår, at halvdelen af verdens areal til kaffeproduktion vil være væk i 2050. Stigende temperaturer vil også påvirke kvaliteten af kaffen og i sidste ende true med at udrydde planten helt.
 • EKSTREMT VEJR FOR BANANER I COLUMBIA
  ”Klimaforandringer er en realitet for os. Regnperioder bliver kortere og kortere, mens tørkeperioderne bliver længere. Regnen tager stærk vind med sig. Jeg har en hektar land, hvor jeg gror bananer. 70 % af den jord, blev for nyligt ødelagt af det ekstreme vejr.”

  -

  Cantillo, medlem af banan-kooperativet COOBAFRIO i Colombia.

Miljøbeskyttelse er en naturlig del af Fairtrade

Miljøbeskyttelse udgør en tredjedel af alle krav i Fairtrades standarder.

Bønderne skal arbejde med at forbedre jord- og vandkvalitet, undgå skadelige kemikalier, reducere CO2-udslippet og beskytte biodiversiteten.

Fairtrade arbejder for at vi også i fremtiden kan producere fødevarer mens vi passer på mennesker, lokalmiljø, natur og dyreliv.