Klima

Verdens råvareproducenter står i frontlinjen, når det kommer til klimaforandringerne og deres konsekvenser. For millioner af landbrugsfamilier og -samfund verden over, især dem i det globale syd, er konsekvenserne af klimaforandringerne allerede en barsk, daglig realitet.

Højere temperaturer, tørke, oversvømmelser, ekstremt vejr, afgrødesygdomme, jorderosion og havvandsforurening truer levebrød og fødevaresikkerhed. Vi er alle – forbrugere, detailhandlere, handlende – afhængige af, at landmænd producerer den mad, vi har brug for, så vi kan brødføde en voksende global befolkning.

80 procent af verdens fødevarer kommer fra 500 millioner små landbrug.

Hvis de små landbrug lider, rammer konsekvenserne os alle. Nogle undersøgelser tyder på, at en global temperaturstigning på blot én grad kan føre til reduktioner på mellem fem og ti procent i udbyttet af større kornafgrøder.

Klimaforandringer er ikke fair. Ofte er det dem med det laveste CO2-aftryk, der bliver hårdest ramt. Ingen ved det bedre end Fairtrade-producenter. Mange af dem kæmper allerede med tab af jord, afgrøder og levebrød. Ekstremt vejr og stigende temperaturer rammer allerede produktionen af vigtige Fairtrade-varer, herunder kaffe, kakao og te.

Sådan håndterer Fairtrade klimaforandringer

Fairtrades tilgang hjælper landmænd med at blive mere modstandsdygtige over for klimaforandringer, samtidig med at det giver forbrugere, detailhandlere og handlende mulighed for at reducere deres eget CO2-aftryk. Alt dette er underbygget af Fairtrades klimastandard.

Landmænd, producenter og arbejdere kan bruge deres Fairtrade Premium-tillæg – det er de ekstra penge, de får fra salg af Fairtrade-certificerede afgrøder og produkter – på projekter som træplantning, kunstvanding, diversificering af afgrøder og grøn energi, som er mere bæredygtigt på et lokalt niveau, men som også bidrager til den globale kamp mod klimaforandringer. Fairtrade-producenter og -arbejdere bestemmer selv, hvordan Premium-pengene skal bruges, for det er dem, der bedst ved, hvad de skal bruge for at blive mere robuste, så de og deres afgrøder kan leve med klimaforandringerne.

Beskyttelse af biodiversitet, fremme af bæredygtighed

Klimaforandringer og krisen i naturen hænger tæt sammen. I 2019 vurderede FN, at en million dyre- og plantearter er truet af udryddelse. Fairtrade hjælper med at beskytte naturen ved at fremme bæredygtig fødevareproduktion gennem vores standarder – for eksempel ved at forbyde farlige pesticider eller træfældning i beskyttede områder.

Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, vi står over for. Fairtrade hjælper landmænd med at tilpasse sig og blive mere modstandsdygtige og støtter virksomheder og forbrugere i at være en del af en mere bæredygtig forsyningskæde.

Det gør Fairtrade for klimaet

Vi underviser

Vi fremmer grøn omstilling gennem vores klimaakademier, hvor vi underviser i nye dyrkningsmetoder og -teknikker.

Vi stiller krav

For at blive Fairtrade-certificeret skal den lokale producent blandt andet sikre et effektivt energiforbrug og minimere CO2-udledning og vandspild i produktionen.

Vi giver en fair pris

Levevilkår og klimakamp hænger sammen. Hvis verdens små landbrug skal have overskud til at værne om klimaet, kræver det, at der er et vist økonomisk overskud hos de lokale producenter. Det overskud er Fairtrade-mærket med til at skabe. Vi arbejder for at sikre bedre løn for verdens småproducenter.

Fairtrade-mærket er din mulighed for at gøre en konkret forskel for lokale producenter i Asien, Afrika og Latinamerika. Når du vælger Fairtrade-mærkede produkter, bidrager du til bedre vilkår for de lokale producenter, deres lokalmiljø og klimaet.