Sukker

Det er ikke alt ved sukker, der er sødt. Små sukkerrørsproducenter står over for et stærkt pres fra store producenter, prisudsving og konsekvenser af klimaforandringer.

Omkring 80 procent af de cirka 175 millioner tons sukker, der produceres i verden hvert år, udvindes fra sukkerrør, der dyrkes på små landbrug i økonomisk udsatte lande.

Sukkerroer, som vi også får sukker fra, dyrkes i Europa og USA, og her støttes produktionen normalt med statslige tilskud.

Som mange andre råvarer er sukker også kendetegnet ved ustabile priser.  

Fairtrade arbejder med lokale sukkerrørsproducenter for at forbedre deres adgang til det globale marked og finde nye salgskanaler.

Som et resultat er mængden af rørsukker, som lokale producenter sælger på Fairtrade-vilkår, steget markant i de senere år. 

Derfor skal du vælge Fairtrade

Når du vælger produkter med Fairtrade-mærket, er de produceret og handlet efter Fairtrades standarder. Det betyder blandt andet, at:
 • Fairtrade forbyder brugen af farlige sprøjtegifte, forbyder børnearbejde, prioriterer sikkerhedsudstyr, fremmer ligestilling, arbejder mod diskrimination og uddanner lokale producenter i ansvarligt landbrug, hjælper med omlægning til økologi, bevarer biodiversiteten og passer på lokalmiljøet under produktionen.
 • De lokale producenter får en stabil og mere fair mindstepris, der enten er på niveau med eller højere end verdensmarkedsprisen. Det giver producenterne overskud til at planlægge på længere sigt.
 • Ud over prisen for råvarerne modtager de lokale producenter også et tillæg kaldet Fairtrade Premium. De lokale producenter i de enkelte kooperativer eller plantager bestemmer i fællesskab, hvad pengene skal bruges til.
 • Fairtrade hjælper lokale producenter med at organisere sig i større kooperativer, der er baseret på det samme demokratiske grundlag som den danske andelstanke. Det handler i sidste ende om at styrke lokale producenters rettigheder og forhandlingsgrundlag.
 • For at blive en del af Fairtrade skal de lokale producenter leve op til en række sociale og miljømæssige krav. Nogle af kravene skal de efterleve på forhånd, andre skal de tilpasse sig over en tidsperiode.

Fairtrade-mærket er din mulighed for at gøre en konkret forskel for lokale producenter i Asien, Afrika og Latinamerika.

Udfordringer i sukkerproduktionen 

 • De lokale producenter og familier, som lever af at dyrke sukker, tjener ofte ikke nok til at dække omkostningerne ved sukkerproduktionen. Derfor lever de i fattigdom. 
 • Uforudsigelig tørke og kraftig regn har ramt lokale sukkerrørsproducenter hårdt. For lokale producenter, der er afhængig af én enkelt afgrøde, er det meget udfordrende at tilpasse sig klimaforandringerne og de nye normer, der følger med et skiftende klima.  
 • Der bruges ofte store mængder sprøjtemidler og kunstgødning i produktionen af sukker. Det skader både mennesker og miljø
 • EU-vedtægter om europæisk sukkerproduktion har stillet sig i vejen for fair konkurrence mellem de europæiske sukkerproducenter, som modtager statslige tilskud, og lokale sukkerproducenter i mere økonomisk udsatte lande. 
 • Både sukkerrør og sukkerroer er på ILO’s liste over råvareproduktion med risiko for børne- og slavearbejde

Det gør Fairtrade 

Fairtrade Premium 

Vi giver et økonomisk Fairtrade Premium-tillæg, som er større, hvis sukkeret er dyrket økologisk. Tillægget kan blandt andet bruges på forbedringer af de sociale og miljømæssige områder af lokalsamfundet.

Forbedrede muligheder 

Nogle af de indtægter, der genereres gennem Fairtrade, investerer de lokale producenter i at forbedre mulighederne for kunstvanding og dræning samt for at diversificere deres afgrøder, hvilket giver et ekstra forsvar mod tropiske storme og tørke. Fairtrade hjælper desuden med at finde nye markedsmuligheder for afsætning af råvaren. 

Vi stiller krav 

Fairtrade-standarderne stiller både sociale, økonomiske og miljømæssige krav. Desuden arbejder vi på flere måder med klima og miljø og forbyder f.eks. brugen af en række problematiske sprøjtemidler.  

Vi guider og støtter 

Som en del af Fairtrades indsats tilbyder vi guidning og støtte, så de lokale producenter kan reducere deres produktionsomkostninger, øge deres indkomst og skabe sig en bedre fremtid. På den måde yder vi hjælp til selvhjælp, så vores dygtige samarbejdspartnere – de lokale producenter – kan stå stærkere.   

Når du vælger Fairtrade-sukker, gør du en forskel

 • Sukkerrørsproducenter kæmper ikke kun med prisudsving, men også med konkurrence fra andre kilder. Da EU besluttede at ophæve begrænsninger for sin egen sukkerroeproduktion i 2017, stod de små sukkerrørsproducenter over hele verden over for udsigten til at miste et stort marked for deres varer. Andre steder har regeringsstøtte til store producenter af sukker i lande som Brasilien, Mexico og Thailand yderligere presset producenter i mindre stater, hvor regeringerne ikke har råd til at give økonomisk støtte til lokal sukkerproduktion.
 • Derudover har uforudsigelig tørke og kraftige regnskyl ramt sukkerrørsproducenterne hårdt. For små, lokale producenter, der har meget investeret i hver enkelt afgrøde, er det meget udfordrende at tilpasse sig de nye normer i et skiftende klima.
 • Fairtrade samarbejder med små sukkerrørsproducenter for at udvide deres adgang til de globale markeder og finde nye salgsmuligheder – herunder at udforske biobrændstoffer og merværdiprodukter som rom. Som et resultat er mængden af ​​sukker, som producenter sælger på Fairtrade-vilkår, steget markant i de senere år.
 • Nogle af indtægterne, som er genereret gennem Fairtrade, har støttet de lokale producenter i at forbedre deres vanding og dræningsinfrastruktur og diversificere deres afgrøder, hvilket giver en ekstra forsvarslinje mod tropiske storme og tørke.

Fakta om Fairtrade-sukker

I modsætning til andre Fairtrade-produkter er der ingen minimumspris for sukkerrør, fordi prisfastsættelsesmekanismerne på sukkermarkedet er meget komplekse og ofte forvrængede. Dog drager de fleste små producentorganisationer fordel af indtægtsdelingssystemer med sukkerfabrikkerne, der forarbejder deres sukkerrør til råsukker og brun sukker.

Småproducenter får et såkaldt Fairtrade Premium-tillæg for den sukker, de sælger på Fairtrade-vilkår. Tillægget betales ud over den almindelige salgspris. Producentorganisationerne bruger pengene til at styrke organisationen, miljøtiltag og produktionen, til at foretage direkte betalinger til deres medlemmer og til at finansiere fælles projekter.

For at give producenterne mulighed for at tage mere kontrol over deres eget liv, giver Fairtrade vejledning og støtte, så producenterne kan reducere produktionsomkostninger, forbedre indkomsten og få mulighed for bedre planlægning af deres fremtid.

Når du køber ind, kan du gøre en forskel for titusinder af små sukkerproducenter ved at vælge Fairtrade-mærket sukker.