Kakao

Kakao er frugten bag chokolade, som er en af verdens mest populære delikatesser. Efterspørgslen på kakao er stor og stiger støt. Kakao dyrkes hovedsageligt i mindre familielandbrug – især i Ghana og Elfenbenskysten i Vestafrika. 

Kakao er elsket blandt mange mennesker, men der er desværre store udfordringer forbundet med at dyrke den. Udbredt fattigdom, skovrydning, ulighed mellem kønnene, børnearbejde og tvangsarbejde er vedholdende problemer i kakaosektoren, som i sidste ende kan ødelægge den. Men det behøver ikke at være på denne måde.

Kakao er vokset til at være en af de mest fremtrædende Fairtrade-råvarer, siden det første gang blev certificeret i 1994. 

Fairtrade arbejder for at skabe en fair kakaoindustri, og når du vælger Fairtrade-mærket kakao og chokolade, tager du del i det arbejde. 

Derfor skal du vælge Fairtrade

Når du vælger produkter med Fairtrade-mærket, er de produceret og handlet efter Fairtrades standarder. Det betyder blandt andet, at:
 • Fairtrade forbyder brugen af farlige sprøjtegifte, forbyder børnearbejde, prioriterer sikkerhedsudstyr, fremmer ligestilling, arbejder mod diskrimination og uddanner lokale producenter i ansvarligt landbrug, hjælper med omlægning til økologi, bevarer biodiversiteten og passer på lokalmiljøet under produktionen.
 • De lokale producenter får en stabil og mere fair mindstepris, der enten er på niveau med eller højere end verdensmarkedsprisen. Det giver producenterne overskud til at planlægge på længere sigt.
 • Ud over prisen for råvarerne modtager de lokale producenter også et tillæg kaldet Fairtrade Premium. De lokale producenter i de enkelte kooperativer eller plantager bestemmer i fællesskab, hvad pengene skal bruges til.
 • Fairtrade hjælper lokale producenter med at organisere sig i større kooperativer, der er baseret på det samme demokratiske grundlag som den danske andelstanke. Det handler i sidste ende om at styrke lokale producenters rettigheder og forhandlingsgrundlag.
 • For at blive en del af Fairtrade skal de lokale producenter leve op til en række sociale og miljømæssige krav. Nogle af kravene skal de efterleve på forhånd, andre skal de tilpasse sig over en tidsperiode.

Fairtrade-mærket er din mulighed for at gøre en konkret forskel for lokale producenter i Asien, Afrika og Latinamerika.

Udfordringer i kakaoindustrien 

 • Udbredt fattigdom, skovrydning, ulighed mellem kønnene, børnearbejde og tvangsarbejde er vedvarende problemer i kakaoindustrien. Det er problemer, som i sidste ende endda kan ødelægge hele industrien. 
 • Udbuddet af kakao er truet på grund af klimaforandringer og gamle kakaotræer med få afgrøder. 
 • Kakaohandel og chokoladeproduktion domineres af en håndfuld globale virksomheder. 

Det gør Fairtrade 

Demokratiske kooperativer  

Fairtrade-certificeringen kræver, at de enkelte lokale producenter går sammen i kooperativer, som de i fællesskab danner. Kooperativerne er demokratisk organiserede og styrker den enkelte lokale kakaoproducent og dennes familie. I stedet for at være en enkeltstående, lokal producent kan et kooperativ fungere som en mere professionel og magtfuld handelspartner, når der skal forhandles råvarepriser og handelsbetingelser.  

Kooperativet er et samlingspunkt for viden om godt landbrug og kan gøre indkøb og initiativer mere effektive og forbedre muligheden for at optage lån til nødvendige investeringer. 

The West Africa Cocoa Programme 

I 2016 iværksatte Fairtrade International The West Africa Cocoa Programme for at skabe stærkere og mere fair kakaokooperativer blandt de Fairtrade-certificerede familielandbrug i Ghana og Elfenbenskysten. 

Projektet har fokus på styrkerne ved organisering, og kooperativerne modtager blandt andet undervisning i Fairtrade-standarderne – herunder støttes de i at træffe demokratiske beslutninger i forhold til at anvende kooperativets fælles Fairtrade Premium-midler og til at udarbejde retfærdige kontrakter. Det er alt sammen med til at skabe muligheder for en bedre indkomst for den enkelte producent.  

Retfærdige økonomiske vilkår og forbud mod børnearbejde 

Hovedårsagen til børnearbejde er fattigdom. Fairtrade arbejder for at forbedre økonomien for de lokale producenter. De skal have en løn, de kan leve af, så de ikke er nødsaget til at sende deres børn på arbejde i stedet for i skole. Børnearbejde og tvunget arbejde er og har altid været forbudt ifølge Fairtrades standarder

Fairtrade-mærket er desværre ikke en garanti for, at din kakao er produceret helt uden forekomst af børnearbejde. Men vores standarder forbyder børnearbejde, og vi arbejder hver eneste dag for at forhindre og stoppe ulovligt børnearbejde.

Læs mere om Fairtrades indsats mod børnearbejde.

En løn man kan leve af

Siden 2012 har Fairtrade arbejdet for en fair leveløn – levelønnen skal sikre lokale producenter verden over en indkomst, de kan leve af. Indkomsten skal altså ikke kun dække produktionsomkostninger, men også række til mad, vand, husholdning, uddannelse, sundhed, transport, tøj samt til en opsparing og uforudsete udgifter. 

En leveløn er kort sagt en løn, du kan leve af. For mange kan begrebet leveløn være vanskeligt at forstå, fordi vi ofte antager, at en løn er tilstrækkelig til at dække vores grundlæggende behov. Men det gælder ikke for alle. En undersøgelse offentliggjort af Fairtrade sidste år viser, at ansatte i landbrugssektoren i lande med udbredt fattigdom i gennemsnit kun tjener 65 procent af det, vi kalder en leveløn. 

Læs mere om fair leveløn.

Når du vælger Fairtrade-kakao, gør du en forskel

 • Fairtrade-kakaoproducenter får Fairtrades minimumspris for deres varer, hvilket fungerer som en beskyttelse, når markedspriserne falder. Økologisk produktion er tilskyndet med en højere minimumspris.
 • Ud over minimumsprisen modtager kooperativerne også en Fairtrade Premium, som de investerer i projekter efter eget valg. Mange har brugt Premium til at forbedre deres virksomheder og produktion, udskifte gamle træer og investere i bedre faciliteter til afgrødeindsamling, opbevaring og transport eller forarbejdning.
 • Chokoladeindustrien er stærkt konsolideret, og Fairtrade arbejder sammen med nøgleaktører i branchen for at fremme sourcing af store mængder bæredygtigt produceret kakao. Mere salg betyder flere fordele for producenterne.
 • Fairtrade arbejder også for at etablere leveindkomster for lokale producenter. Hvis vi vil have kakao i fremtiden, skal kakaoproducenter have en anstændig og bæredygtig løn for deres arbejde.
 • Ved at støtte små producenter i at organisere sig i kooperativer kan de forhandle bedre handelsbetingelser og nå ud til bredere markeder.

Læs mere om Fairtrades indsats i kakaoindustrien

Nyt Fairtrade-program mod børnearbejde i Vestafrika

Ny Fairtrade kakao-standard

Mange lokale kakaoproducenter har aldrig smagt chokolade, den luksusvare som så mange af klodens andre mennesker ellers nyder. Når du vælger Fairtrade-kakao og -chokolade, hjælper du med at sætte fokus på levebrødet for disse lokale producenter.