Menneskerettigheder

Fairtrade arbejder for at styrke lokale producenter og arbejdere, fremme ansvarlig forretningsadfærd og presse på for politiske reformer, der beskytter menneskerettighederne i de globale forsyningskæder.

FN’s verdenserklæring om menneskerettigheder blev vedtaget for over 70 år siden, men der er stadig millioner af lokale producenter og arbejdere, der ikke har ordentlige rettigheder. De er arbejder hårdt og i mange timer, men lever alligevel i ekstrem eller moderat fattigdom. I lav- og mellemindkomstlande er det stadig virkeligheden for mere end hver fjerde indbygger.

Erhvervslivet kan spille en positiv rolle i forhold til at forbedre menneskerettigheder, men kan også forårsage og bidrage til mange negative virkninger på menneskerettighederne.

Inden for forsyningskæden i landbrugsproduktion er de mest almindelige menneskerettighedskrænkelser:

  • Lave indkomster og lønninger, der holder små producenter og arbejderes levestandard nede og resulterer i dårligt helbred, sult og mangel på uddannelse.
  • Diskrimination mod kvinder, der er overrepræsenterede i de lavest betalte opgaver, underrepræsenterede i beslutningsprocessen og ofte bliver udsat for vold og chikane.
  • Sundheds- og sikkerhedsrisici, såsom udsættelse for kemikalier
  • Begrænsninger på de lokale befolkningers selvbestemmelse og levestandard på grund af overforbrug eller misbrug af land- og vandressourcer.

Derfor skal du vælge Fairtrade

Når du vælger produkter med Fairtrade-mærket, er de produceret og handlet efter Fairtrades standarder. Det betyder blandt andet, at:
  • Fairtrade forbyder brugen af farlige sprøjtegifte, forbyder børnearbejde, prioriterer sikkerhedsudstyr, fremmer ligestilling, arbejder mod diskrimination og uddanner lokale producenter i ansvarligt landbrug, hjælper med omlægning til økologi, bevarer biodiversiteten og passer på lokalmiljøet under produktionen.
  • De lokale producenter får en stabil og mere fair mindstepris, der enten er på niveau med eller højere end verdensmarkedsprisen. Det giver producenterne overskud til at planlægge på længere sigt.
  • Ud over prisen for råvarerne modtager de lokale producenter også et tillæg kaldet Fairtrade Premium. De lokale producenter i de enkelte kooperativer eller plantager bestemmer i fællesskab, hvad pengene skal bruges til.
  • Fairtrade hjælper lokale producenter med at organisere sig i større kooperativer, der er baseret på det samme demokratiske grundlag som den danske andelstanke. Det handler i sidste ende om at styrke lokale producenters rettigheder og forhandlingsgrundlag.
  • For at blive en del af Fairtrade skal de lokale producenter leve op til en række sociale og miljømæssige krav. Nogle af kravene skal de efterleve på forhånd, andre skal de tilpasse sig over en tidsperiode.

Fairtrade-mærket er din mulighed for at gøre en konkret forskel for lokale producenter i Asien, Afrika og Latinamerika.

Sådan mindsker Fairtrade brud på menneskerettigheder

Fairtrade arbejder i forsyningskæder og regioner, hvor menneskerettigheder er i stor risiko for at blive brudt – det er der, hvor der er allermest brug for vores indsats. For at mindske brud på menneskerettighederne arbejder vi sammen med lokale producenter og arbejdere, virksomheder og politikere.

Lokale producenter og arbejdere er kernen i vores arbejde med menneskerettigheder og vores certificering. Vi er i konstant dialog, tilbyder uddannelse, koordinerer udviklingsprojekter og iværksætter forskning for at sikre mere kontrol til de lokale producenter og arbejdere selv.

Vi samarbejder med virksomheder for at øge deres bevidsthed om og forståelse af menneskerettigheder. For detailhandlere og producenter kan Fairtrade-certificering og samarbejdsprojekter være værktøjer til at identificere og afhjælpe brud på menneske-rettigheder i mange forsyningskæder.

Vi opfordrer politikere til at gøre HRDD obligatorisk. Effektive frivillige initiativer er uvurderlige – men er ikke alene tilstrækkelige til at afslutte overtrædelser af menneskerettigheder i globale forsyningskæder.


Vi er forpligtet til at afstemme Fairtrades politikker og processer med FNs retningslinjer for forretning og menneskerettigheder (UNGP, 2011).

Fairtrades engagement i menneskerettigheder

Fairtrades arbejde med menneskerettigheder blev godkendt af Fairtrade Internationals bestyrelse den 23. juni 2020. Det er resultatet af tre års dialog ledet af Fairtrades HRDD-arbejdsgruppe, der omfatter medlemmer fra alle Fairtrade-funktioner og seks kontinenter.

De vigtigste aspekter blev diskuteret af Fairtrade Internationals bestyrelse i marts 2019 og CEO’er for alle Fairtrade-kontorer i henholdsvis Syd og Nord i oktober 2019. Indsatsen vil blive gennemgået og revideret, i takt med at vores HRDD-arbejde skrider frem.

Eksperter fra Dansk Institut for Menneskerettigheder har leveret kyndig vejledning, og internationale retningslinjer såsom UNGP, OECD Due Diligence Guidance, OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains og Global Compact’s Guide on How to develop a Human Rights Policy er blevet konsulteret.

Indsatsen vil blive kommunikeret via nyhedsbreve, kurser, begivenheder og vejledningsmaterialer til Fairtrade-personale, producenter, arbejdere og virksomheder, som Fairtrade samarbejder med. Disse aktiviteter er tilpasset hver målgruppe og trækker på input fra selvsamme målgrupper, Fairtrades producentnetværk, kommercielle teams og andre relevante medarbejdere.

Fairtrade handler med holdning, så du kan gøre det samme.