Vanilje

Vanilje er et krydderi, der stammer fra vaniljeorkideen. Planten er meget sart og blomstrer kun én gang om året. Producenterne har kun få timer til at bestøve planten med en lille split af træ, før planten lukker sig igen. Hvis alt går vel, vil der efter otte-ti måneder vokse grønne vaniljebønner frem. De skal plukkes inden for et døgn og derefter dampes og tørres, så vaniljestangen bliver sort og aromatisk.  

Produktionen af vanilje er en utrolig arbejdskrævende proces. Blandt andet derfor er vanilje et af verdens dyreste krydderier. 

Størstedelen af verdens vanilje stammer fra Madagaskar, som er blandt de ti mest økonomisk udsatte lande i verden.

Fairtrade arbejder for at sikre ordentlige vilkår for de lokale vaniljeproducenter. 

Derfor skal du vælge Fairtrade

Når du vælger produkter med Fairtrade-mærket, er de produceret og handlet efter Fairtrades standarder. Det betyder blandt andet, at:
  • Fairtrade forbyder brugen af farlige sprøjtegifte, forbyder børnearbejde, prioriterer sikkerhedsudstyr, fremmer ligestilling, arbejder mod diskrimination og uddanner lokale producenter i ansvarligt landbrug, hjælper med omlægning til økologi, bevarer biodiversiteten og passer på lokalmiljøet under produktionen.
  • De lokale producenter får en stabil og mere fair mindstepris, der enten er på niveau med eller højere end verdensmarkedsprisen. Det giver producenterne overskud til at planlægge på længere sigt.
  • Ud over prisen for råvarerne modtager de lokale producenter også et tillæg kaldet Fairtrade Premium. De lokale producenter i de enkelte kooperativer eller plantager bestemmer i fællesskab, hvad pengene skal bruges til.
  • Fairtrade hjælper lokale producenter med at organisere sig i større kooperativer, der er baseret på det samme demokratiske grundlag som den danske andelstanke. Det handler i sidste ende om at styrke lokale producenters rettigheder og forhandlingsgrundlag.
  • For at blive en del af Fairtrade skal de lokale producenter leve op til en række sociale og miljømæssige krav. Nogle af kravene skal de efterleve på forhånd, andre skal de tilpasse sig over en tidsperiode.

Fairtrade-mærket er din mulighed for at gøre en konkret forskel for lokale producenter i Asien, Afrika og Latinamerika.

Udfordringer i vanilje-industrien 

  • Udbredt fattigdom. 
  • Store prisudsving på vanilje, der påvirkes af de mange skadelige cykloner, der rammer Madagaskar, og som har kæmpe konsekvenser for høsten og salget af vanilje. 
  • I perioder hvor prisen på vanilje er høj, er der ofte kvalitetsproblemer med vaniljen, fordi de lokale producenter presses til at høste deres vanilje for tidligt, da de ellers kan risikere, at deres vanilje bliver stjålet fra markerne. 
  • En stor del af de lokale producenter arbejder ofte i afsides områder med dårlige transportmuligheder, hvilket øger deres produktionsomkostninger og begrænser deres muligheder for at afsætte deres råvarer. 

Det gør Fairtrade 

Minimumspris 

Fairtrade garanterer en minimumspris for Fairtrade-krydderier som vanilje. Det betyder, at selvom verdensmarkedsprisen dykker til et lavt niveau, så betales lokale vaniljeproducenter en minimumspris, der som udgangspunkt skal dække over deres produktionsomkostninger. Fairtrade er den eneste mærkningsordning for social retfærdighed, der anvender faste minimumspriser.  

Fairtrade Premium-tillæg 

De lokale vaniljeproducenter modtager oven i Fairtrades minimumspris også et Fairtrade Premium-tillæg, som de kan bruge til investeringer, der kommer hele lokalsamfundet til gode. Nogle af de mest populære investeringer er uddannelse, sundhedspleje og udstyr til at dyrke vaniljen. 

Støtte og ny viden 

Fairtrade tilbyder desuden de lokale vaniljeproducenter træning i kultiverings- og bearbejdningsteknikker, støtte i beskyttelsen af deres helbred og sikkerhed og kredit forud for høstningen. 

Flere afgrøder – flere indtægtskilder 

Vaniljeplanten snor sig op ad andre planter. Derfor sælger de fleste lokale vaniljeproducenter typisk også andre afgrøder som kaffe eller kakao. Fairtrade tilskynder lokale producenter til ikke kun at dyrke én enkelt afgrøde, men i stedet dyrke flere afgrøder, som kan give dem flere indtægtskilder. 

Når du vælger Fairtrade-mærket vanilje, bidrager du til bedre vilkår for de lokale producenter og miljøet.