Frugt og juice

Produktkategorien findes endnu ikke med Fairtrade-mærket på det danske marked. Kontakt os for at høre mere, hvis I er interesseret i at få en licensaftale på jeres produkt.
Læs mere om hvordan dine produkter bliver certificeret her.

Millioner af lokale avlere og plantagearbejdere i udviklingslande er afhængige af produktionen, forarbejdningen og salget af frugt som deres levebrød. På verdensplan dyrkes der årligt omkring 62 millioner tons tropiske produkter som mango, ananas, papaya og avokado.

Fairtrade støtter lokale producenter og plantagearbejdere i udviklingslande, hvor omkring 98 procent af de tropiske frugter kommer fra.

Fairtrade certificerer både frisk og tørret frugt og frugt til juice. 

Derfor skal du vælge Fairtrade

Når du vælger produkter med Fairtrade-mærket, er de produceret og handlet efter Fairtrades standarder. Det betyder blandt andet, at:
  • Fairtrade forbyder brugen af farlige sprøjtegifte, forbyder børnearbejde, prioriterer sikkerhedsudstyr, fremmer ligestilling, arbejder mod diskrimination og uddanner lokale producenter i ansvarligt landbrug, hjælper med omlægning til økologi, bevarer biodiversiteten og passer på lokalmiljøet under produktionen.
  • De lokale producenter får en stabil og mere fair mindstepris, der enten er på niveau med eller højere end verdensmarkedsprisen. Det giver producenterne overskud til at planlægge på længere sigt.
  • Ud over prisen for råvarerne modtager de lokale producenter også et tillæg kaldet Fairtrade Premium. De lokale producenter i de enkelte kooperativer eller plantager bestemmer i fællesskab, hvad pengene skal bruges til.
  • Fairtrade hjælper lokale producenter med at organisere sig i større kooperativer, der er baseret på det samme demokratiske grundlag som den danske andelstanke. Det handler i sidste ende om at styrke lokale producenters rettigheder og forhandlingsgrundlag.
  • For at blive en del af Fairtrade skal de lokale producenter leve op til en række sociale og miljømæssige krav. Nogle af kravene skal de efterleve på forhånd, andre skal de tilpasse sig over en tidsperiode.

Fairtrade-mærket er din mulighed for at gøre en konkret forskel for lokale producenter i Asien, Afrika og Latinamerika.

Udfordringer for frugtproducenter

  • Lokale producenter i frugtindustrien lider ofte under usikre forhold kombineret med lave priser for deres råvarer og en lav løn.  
  • De lokale producenter kan have svært ved at opfylde de mange hygiejniske og æstetiske krav, der stilles til deres produkter, hvilket kræver store investeringer i forarbejdningen.
  • Plantagearbejdere i frugtindustrien står ofte i en usikker situation, hvor de mangler ansættelseskontrakter, fair lønninger og regler for overarbejde. Arbejderes forsøg på at organisere sig for at forbedre deres forhold kan føre til øjeblikkelige afskedigelser og blacklisting.
  • Frugtindustrien er også præget af miljø– og sikkerhedsmæssige bekymringer, herunder stort brug af pesticider og gødning med grundvandsforurening til følge.

Det gør Fairtrade

Uddannelse

Fairtrade uddanner lokale producenter og plantagearbejdere i deres rettigheder og støtter dem i at organisere sig. Derudover støtter Fairtrade småproducenter til at anvende mere effektive dyrkningsmetoder, som samtidig skåner naturen og miljøet

Premium-tillæg

De lokale producenter modtager et Premium-tillæg, som de selv bestemmer, hvordan de vil bruge. Derudover kræver, og overvåger, Fairtrade også, at arbejdere har kontrakter, modtager deres løn regelmæssigt og har tilstrækkelige hviletider.

Global Living Wage Coalition

Lokale producenter står over for udfordringer på tværs af landbrugssektoren, og derfor arbejder Fairtrade, sammen med andre certificeringsordninger, som et stiftende medlem af Global Living Wage Coalition for at øge de lokale producenter og arbejdernes lønninger.  

Fairtrades standarder

Fairtrades standarder har strenge miljø- og sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte lokale producenter og arbejderes sundhed og for at værne om miljøet. Derfor forbyder Fairtrade også en række farlige materialer.  

Fairtrade-frugter og -juice er tilgængelig i mange butikker. Når du vælger disse lækre produkter, bidrager du til positiv forandring for lokale producenter og arbejdere over hele verden.