Om Fairtrade-mærket

Fairtrade-mærket er en international mærkningsordning, der arbejder for at sikre bedre løn og ordentlige arbejdsforhold for verdens udsatte producenter. Vi mener, at den bedste måde at udrydde fattigdom på er ved at betale en fair pris for de lokale producenters råvarer og derved sikre dem en fair løn.

Fairtrade arbejder for, at de lokale producenter sælger deres råvarer til en fair pris, og at råvarerne er produceret under ordentlige forhold, der tager hensyn til både mennesker og miljø. Lokale producenter i lande med udbredt fattigdom skal kunne brødføde deres familier, udvikle deres samfund og planlægge fremtiden.

Hele processen skal være ansvarlig. Lige fra frøet plantes i jorden, dyrkes, høstes og forarbejdes, indtil det færdige produkt lander på hylden med et Fairtrade-mærke på emballagen.

70 procent af verdens fødevareproduktion kommer fra små familielandbrug.

Helt konkret er der i produktionen af Fairtrade-mærkede varer f.eks. forbud mod børnearbejde, krav til sikkerhedsudstyr, forbud mod brug af sundhedsskadelige sprøjtemidler og strikse krav til beskyttelse af lokalmiljø, vandløb og biodiversiteten i nærområdet.

Fairtrade hverken producerer eller sælger varer. Du finder Fairtrade-mærket på forskellige produkter, der oftest produceres under varmere himmelstrøg, og som vi i Danmark derfor er afhængige af at importere. Nogle af de mest kendte Fairtrade-produkter er kaffe, te, bananer, rørsukker og kakao, men også bomuld, blomster, guld og en lang række andre produkter kan købes med Fairtrade-mærket på.

Der findes næsten 2.000 Fairtrade-produkter i danske butikker og 35.000 på verdensplan.

Fairtrade-mærket kom til Danmark i 1994, og lige siden har vores mål været at forbedre arbejds- og levevilkårene for lokale producenter, reducere fattigdom og bidrage til mere bæredygtighed gennem en mere fair verdenshandel. 

Fairtrade-mærket guider dig som forbruger til produkter, der er produceret etisk ansvarligt. På den måde er Fairtrade-mærket en vejviser for forbrugerne til at træffe det ansvarlige valg i hverdagen. Jo flere Fairtrade-mærkede produkter, der sælges i butikkerne, desto flere muligheder får verdens lokale Fairtrade-producenter for at skabe sig en bedre fremtid. Det er altså dig, der skaber forandringen.

Lokale producenter

Fairtrade blev sat i verden for at mindske global fattigdom ved at skabe mere fair handel og sikre en bedre betaling til de lokale producenter og arbejdere, som producerer de råvarer, der bliver til de produkter, vi alle sammen nyder godt af hver dag. Det er dygtige og stolte landmænd, som ofte driver et familielandbrug, der er overdraget fra generation til generation. Vi kalder dem for lokale producenter, og de har 50 procent af stemmerne på Fairtrade Internationals generalforsamling.

Der findes omkring 2 millioner lokale producenter i Fairtrade-systemet, og de dyrker og producerer mere end 300 forskellige råvarer.

De fleste lokale producenter, der er med i mærkningsordningen, er organiseret i kooperativer, der svarer til det, vi kender som andelsforeninger. Fordelen er, at de lokale producenter i fællesskab kan levere større partier råvarer og dermed forhandle højere priser og i sidste ende stå stærkere på det globale marked.

Producentnetværk repræsenterer alle Fairtrade-certificerede kooperativer og plantager i Afrika, Asien og Latinamerika. Deres arbejde består i at understøtte lokale producenter og medarbejdere i Fairtrade-organisationen. Det sker gennem lokale repræsentanter, der står for kontakten med kooperativer og plantager i en bestemt region. Repræsentanterne informerer, rådgiver og uddanner producenter, så de kan leve op til Fairtrades internationale kriterier og standarder. Derudover hjælper de med at finde nye markeder til afsætning af råvarer.

Fairtrades minimumspris

En af måderne, vi forsøger at udrydde fattigdom på, er gennem Fairtrades minimumspris, som er unik.

Når de lokale producenter sælger deres Fairtrade-mærkede råvarer, får de en mere fair minimumspris, som er stabil. Så selvom verdensmarkedsprisen skulle falde til et lavt niveau, betales de lokale producenter minimumsprisen, der som udgangspunkt dækker deres produktionsomkostninger. Når markedsprisen overstiger minimumsprisen, følger Fairtrade-prisen med. Minimumsprisen varierer fra råvare til råvare. Der er fastsat en minimumspris for langt de fleste af de over 300 råvarer, som Fairtrade-standarderne omfatter.

Visse Fairtrade-produkter som te og roser dyrkes på store plantager. Her er Fairtrade med til at sikre, at nationale aftaler om mindsteløn og arbejdsforhold overholdes.

Arbejds- og levevilkårene forbedres skridt for skridt. Det kan tage tid at organisere arbejderne og oplyse dem om deres rettigheder, men Fairtrade arbejder på at forbedre reglerne for plantagerne. Et vigtigt fokusområde er arbejdet for, at de lokale producenter får en løn, de kan leve af – en såkaldt leveløn – som ikke blot dækker produktionsomkostningerne i deres landbrug, men også sikrer dem og deres familier en værdig levestandard.

Fairtrade er den eneste etiske mærkningsordning i verden, der anvender faste minimumspriser.

Fairtrade Premium

Ud over prisen for råvarerne sikrer Fairtrade også, at de lokale producenter tjener en ekstra sum penge kaldet Fairtrade Premium.

De lokale producenter beslutter på demokratisk vis, hvad deres Premium skal bruges til og nedsætter et udvalg til at gennemføre projekterne.

Ofte investeres der i projekter, der gavner alle lokale producenter og ofte hele lokalsamfundet. Kooperativer kan også vælge at investere pengene i infrastruktur eller forhold i produktionen, som gør deres forretning mere effektiv, øger kvaliteten eller beskytter miljøet. Nogle vælger at bygge skoler eller oprette studielegater, mens andre investerer i forbedring af dyrkningsmetoder, omlægger deres råvareproduktion til økologi eller tilpasser deres produktion til bedre at kunne stå imod klimaforandringer.

Fairtrade Premium er et fast beløb per kilo, liter eller stilk, der er købt på Fairtrade-vilkår.

Forskellige mærker – samme høje standarder

Når du vælger produkter, der bærer Fairtrade-mærket, opfylder produkterne de økonomiske, sociale og miljømæssige kriterier, der er defineret i Fairtrade-standarderne.

Fairtrade-mærket kan se forskelligt ud afhængig af, hvilke og hvor mange ingredienser i produktet, der er Fairtrade-certificeret.


Det sorte Fairtrade-mærke

Når du køber produkter med det klassiske sorte, blå og grønne Fairtrade-mærke, betyder det, at alle de ingredienser i produktet, der kan være Fairtrade-certificeret, er Fairtrade-certificerede.

Mærket findes også i en sort-hvid version. Det er et designvalg – kravene til mærket er de samme.

Det sorte mærke med pil

Fairtrade-mærket findes også med en pil på siden på produkter som kakao, sukker, te og juice. På produktets emballage kan du læse om ingredienser og sourcing.

Mærket findes også i en sort-hvid version. Det er et designvalg – kravene til mærket er de samme.


Det hvide Fairtrade-mærke

Det hvide Fairtrade-mærke er et ingrediens-mærke. Det kaldes også FSI-mærket (Fairtrade Sourced Ingredient). Det betyder, at den ingrediens, der står skrevet på mærket, er Fairtrade-certificeret.

Produkter med det hvide Fairtrade-mærke indeholder flere ingredienser, som i princippet kunne være Fairtrade-mærkede, men kun ét af disse ingredienser er Fairtrade-mærket.

Mærket øger fleksibiliteten for producenterne. Det kan være, at deres leverandører ikke har den pågældende ingrediens, eller at de ønsker en anden smagsprofil. Mærket giver derfor de lokale producenter flere muligheder for at sælge deres Fairtrade-certificerede råvarer.

Selvstændige mærker

Fairtrade-bomuld og guld bærer et særligt mærke. Fairtrade-mærkede tekstiler af bomuld er blevet produceret og handlet på Fairtrade-vilkår. Du finder f.eks. mærket på stofposer eller t-shirts, hvis 100 procent af den bomuld, der anvendes i blandingen, er Fairtrade-certificeret. Fairtrade-certificeret bomuld betyder fysisk sporbarhed helt fra de lokale producenter, som har dyrket bomulden, til det færdige produkt.

Guld og sølv fra Fairtrade-certificerede miner spores fra minen til de Fairtrade-godkendte smykkehandlere. Det betyder, at både du som forbruger og forhandleren ved, at smykkerne er produceret under Fairtrades vilkår med omtanke for mennesker og miljø.


Læs mere om de forskellige Fairtrade-mærker, du finder på dine varer.

Derfor skal du vælge Fairtrade

Stadig i tvivl? Læs hvorfor du skal vælge Fairtrade-produkter her.

Hvordan finder jeg Fairtrade-produkterne?

Du kan finde Fairtrade-mærkede varer i de fleste dagligvarebutikker. Der findes ikke deciderede Fairtrade-butikker, ligesom der som regel heller ikke findes hylder i dagligvarebutikkerne, som er dedikeret kun til Fairtrade-mærkede varer. Der findes dog en lang række øko- og helsekostbutikker, som også fører et bredt udvalg af Fairtrade-mærkede varer.

Alle Fairtrade-varer bærer Fairtrade-mærket på emballagen. På produktets bagside kan du læse, hvilke ingredienser der er Fairtrade-certificerede, og hvor meget de udgør af det samlede produkt, hvis der er tale om et sammensat produkt.

Fairtrade handler med holdning, så du kan gøre det samme.