Verdensmålene

Omkring 70 procent af verdens fødevarer bliver høstet og dyrket af små familielandbrug i verdens udsatte lande. Fairtrade arbejder hver dag aktivt for at sikre de lokale producenter fair løn og ordentlige vilkår.

Fairtrades arbejde er tæt knyttet til særligt otte af FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling. Herunder kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med de enkelte verdensmål.

VERDENSMÅL 1:
AFSKAF FATTIGDOM

Fairtrade arbejder for at give små familielandbrug og lokale producenter mulighed for at leve et anstændigt liv og skabe en bedre fremtid. Fairtrades minimumspris på råvarer beskytter de lokale producenter mod svingende priser på verdensmarkedet. Fairtrade Premium-tillæg udbetales oven i råvareprisen for at udvikle en ansvarlig produktion og styrke lokalsamfundene.

VERDENSMÅL 2:
STOP SULT

Hvis vi skal stoppe sult, skal vi starte med at betale lokale producenter en fair pris. Små familielandbrug forsyner i dag 70 procent af verdens befolkning med mad. Derfor er det altafgørende, at vi forbedrer de lokale producenters levevilkår for at nå målet om at stoppe sult. Fairtrades faste minimumspriser er med til at sikre mere stabile indkomster for verdens små familielandbrug og støtte dem i at opbygge robuste virksomheder med respekt for mennesker og miljø.

VERDENSMÅL 4:
KVALITETSUDDANNELSE

Lige adgang til uddannelse for voksne og unge vil øge deres muligheder i fremtiden. Lokale Fairtrade-producenter og -arbejdere vælger at bruge en del af deres Premium-midler på børns uddannelse. Derudover investerer Fairtrades producentnetværk betydeligt i uddannelse og læringsmuligheder for lokale producenter. 

VERDENSMÅL 5:
LIGESTILLING MELLEM KØNNENE

Landbrugsudbyttet ville stige med næsten en tredjedel, hvis kvinder havde samme adgang til ressourcer som mænd. Det estimerer FN’s fødevare- og landbrugsorganisation, der samtidig forventer, at ligestilling mellem kønnene i landbruget kan mindske antallet af sultende mennesker med op til 150 millioner. Fairtrade støtter kvinder i at opnå ligestilling i deres organisationer, få lige løn for deres arbejde og modtage en højere uddannelse.

VERDENSMÅL 8:
ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

Fairtrade fremmer bedre arbejdsvilkår og støtter lokale producenter i at forhandle sig til en højere løn og et bedre arbejdsmiljø på Fairtrade-plantager. Fairtrades standarder forbyder børnearbejde og tvangsarbejde. Vi uddanner unge mennesker, deres lokalsamfund, producentorganisationer og regeringer i at styrke de grundlæggende strukturer, der kan holde hånden under udsatte grupper som børn, unge og kvinder.

VERDENSMÅL 9:
INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR

Fairtrades standarder og ressourcer som fx Fairtrades Premium-tillæg betyder, at lokale producenter og arbejdere selv får kontrol over investeringer i deres produktion og lokalsamfund. Vi sigter også mod, at forsyningskæderne skal være fuldt sporbare og gennemsigtige, så producenterne kan træffe forretningsbeslutninger på et solidt grundlag og styrke relationen til deres handelspartnere. 

VERDENSMÅL 10:
MINDRE ULIGHED

Fairtrade opfordrer til handelspolitikker og kollektive indsatser, der vil give større fordele for alle lokale producenter og arbejdere. Fairtrades minimumspris og Premium-tillæg fungerer som et sikkerhedsnet, og vores leveindkomst- og levelønsstrategier er et skridt i retningen af at sikre et anstændigt levebrød til flere mennesker. Indsatsen for inklusion og økonomiske initiativer vil føre til større ligestilling mellem køn, mindre diskrimination og øgede muligheder for unge. 

VERDENSMÅL 11:
BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND

Producentorganisationerne er vigtige i lokalsamfundene. De investerer nemlig Fairtrade Premium-midler i at forbedre infrastruktur og andre tilbud til lokalsamfundet. Derudover er de med til at sætte ind, så lokalsamfundene bliver mere modstandsdygtigheden over for klimaforandringer. 

VERDENSMÅL 12:
ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Fairtrade er mere end et mærke. Fairtrade er en gamechanger for virksomheder og forbrugere, der tager etisk ansvarlighed alvorligt. Målet er at skabe ansvarlige og gennemsigtige forsyningskæder, og derfor stilles der både økonomiske, sociale og miljømæssige krav i vores standarder. Fairtrade er det eneste etiske mærke med en Trader Standard, der har til formål at støtte lokale producenter og arbejdstagere, der ellers ikke har stor adgang til markedets handelsfordele.

VERDENSMÅL 13:
KLIMAINDSATS

De lokale producenter står først for, når klimaforandringer rammer, og det har allerede nu store konsekvenser. Fairtrade gør det muligt for lokale producenter bedre at håndtere og tilpasse sig klimaudfordringer ved at introducere nye afgrøder og uddanne i etisk ansvarligt landbrug. Fairtrade har blandt andet oprettet en række klimaakademier i Asien og Afrika, hvor lokale producenter lærer, hvordan de bedst tackler konsekvenserne af klimaforandringer.

VERDENSMÅL 15:
LIVET PÅ LAND

Fairtrades standarder, krav og klimavenlige metoder vil mindske presset på beskyttede områder og skove og dermed reducere tabet af biodiversitet. 

VERDENSMÅL 16:
FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTIONER

Fairtrade er det eneste globale og etiske mærke, der er delvist ejet af lokale producenter. Fairtrade fokuserer nemlig på at opbygge demokrati fra bunden. Fra organisering i demokratiske kooperativer og fællesskaber, der styrker forhandlingspositionen, til krav om fælles enighed ved brug af Fairtrade Premium-midler og input til udviklingen af Fairtrades internationale strategi. Producenterne har en stærk stemme og ret til at kræve ansvarlighed fra deres organisationer.

VERDENSMÅL 17:
PARTNERSKABER FOR HANDLING

Der findes en ulige magtbalance i de globale forsyningskæder, der favoriserer større virksomheder frem for små landbrug i udsatte lande. Det kan udgøre en barriere for implementeringen af de 17 verdensmål. Fairtrade samarbejder med producentorganisationer, virksomheder, fagforeninger, regeringer, civilsamfundet og andre stakeholdere for at kunne skabe større indflydelse for småproducenter. 

Når du vælger Fairtrade-mærket, vælger du en mere retfærdig og rimelig verden til. En verden, hvor vi tænker langsigtet og handler med respekt for både mennesker og miljø.