Fra verdensmål til hverdagsmål

Fairtrade har indflydelse på alle 17 verdensmål, men otte er særlig tæt knyttet til vores arbejde.

Omkring 70 procent af verdens fødevarer bliver høstet og dyrket af små familielandbrug og arbejdere i verdens fattigste lande. Vi arbejder for at forbedre deres levevilkår og fremtidsmuligheder gennem fokus på fair og etisk handel med omtanke for både mennesker og miljø.

Læs hvordan vi bidrager til hvert enkelt mål – og hvordan vi arbejder for at gøre verdensmål til hverdagsmål, både for bønder og arbejdere, virksomheder og forbrugere.

VERDENSMÅL 1: AFSKAF FATTIGDOM

Fairtrade arbejder for at give små familielandbrug og arbejdere mulighed for at leve et anstændigt liv og skabe en lysere fremtid. Fairtrades minimumspriser på salg af råvarer, beskytter bønder mod svingende priser på verdensmarkedet. Mens Fairtrade Premium, et tillæg, der udbetales oveni prisen for råvaren, anvendes til at udvikle en bæredygtig produktion og styrke lokalsamfundene. Siden 2015 har Fairtrade-bønder og -arbejdere modtaget mere end 500 millioner euro.

VERDENSMÅL 2: STOP SULT

Hvis vi skal stoppe sult, skal vi starte med at betale bønder og arbejdere en fair pris. Små familielandbrug forsyner i dag 70 procent af verdens befolkning med mad. Derfor er det altafgørende, at vi forbedrer bøndernes levevilkår for at nå målet om ingen sult. Fairtrades faste minimumspriser er med til at sikre mere stabile indkomster for verdens små familielandbrug og støtte dem i at opbygge robuste og bæredygtige virksomheder.

VERDENSMÅL 5: LIGESTILLING MELLEM KØNNENE

Landbrugsudbyttet vil stige med næsten en tredjedel, hvis kvinder havde samme adgang til ressourcer som mænd. Det estimerer FNs fødevare- og landbrugsorganisation, der samtidig forventer, at ligestilling mellem kønnene i landbruget kan mindske antallet af sultende mennesker med op til 150 millioner. Fairtrade støtter kvinder i at opnå ligestilling i deres organisationer, opnå lige løn og en højere uddannelse.

VERDENSMÅL 8: ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

Fairtrade fremmer bedre arbejdsvilkår, støtter arbejdere i at forhandle en højere løn og et bedre arbejdsmiljø på Fairtrade-plantager. Vores standarder forbyder børnearbejde og tvangsarbejde. Vi træner og uddanner unge mennesker, deres lokalsamfund, producentorganisationer og regeringer i at styrke de grundlæggende strukturer, der kan holde hånden under udsatte grupper som børn, unge og kvinder.

VERDENSMÅL 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Fairtrade er mere end et mærke. Fairtrade er en game changer for virksomheder og forbrugere, der tager bæredygtighed alvorligt. Målet er at skabe ansvarlige og gennemsigtige forsyningskæder. Derfor stilles der både økonomiske, sociale og miljømæssige krav i vores standarder. Fairtrade er det eneste etiske mærke med en Trader Standard, der har til formål at støtte små producenter og arbejdstagere, der er marginaliseret fra fordelene ved handel.

VERDENSMÅL 13: KLIMAINDSATS

Bønder står først for, når klimaforandringer rammer, og det fører allerede nu store konsekvenser med sig. Fairtrade gør det muligt for bønder bedre at håndtere og tilpasse sig klimaudfordringer, ved at introducere nye afgrøder, uddanne i bæredygtigt landbrug. Fairtrade har blandt andet oprettet en række klimaakademier i Asien og Afrika, hvor bønder lærer, hvordan de bedst tackler konsekvenserne af klimaforandringer.

Læs mere om hvordan Fairtrade arbejder med klimaløsninger

VERDENSMÅL 16: FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTIONER

Fairtrade er det eneste globale og etiske mærke, der er delvist ejet af bønder og arbejdere. Det skyldes, at Fairtrade fokuserer på at opbygge demokrati fra bunden af. Fra organisering i demokratiske kooperativer og fællesskaber, der styrker forhandlingspositionen, til krav om fælles enighed ved brug af Fairtrade Premium-midler – og input til udviklingen af Fairtrades internationale strategi. Producenterne har en stærk stemme og beføjelse til at kræve ansvarlighed fra deres organisationer.

VERDENSMÅL 17: PARTNERSKABER FOR HANDLING

Der findes en ulige magtbalance i de globale forsyningskæder, der favoriserer virksomheder frem for små landbrug i fattige lande. Det kan være en barriere for at implementere de 17 verdensmål. Fairtrade er udvalgt som strategisk samarbejdspartner af EU, og sammen med Fairtrade Advocacy Office og andre organisationer arbejder Fairtrade for at fremme politikker, fx EU’s direktiv for unfair handel.

Læs mere om Fairtrades arbejde med at indfri verdensmålene