Sukker

Det meste af de cirka 175 millioner tons sukker, der produceres i verden hvert år, udvindes fra sukkerrør, der dyrkes i udviklingslande af små landbrug. Sukkerroer, som vi også får sukker fra, dyrkes i Europa og USA, og produktionen subsidieres normalt kraftigt. Som så mange andre råvarer er sukker også kendetegnet ved ustabile priser.

Fairtrade arbejder med småskala sukkerrørsbønder for at forbedre deres adgang til det globale markede og finde nye salgskanaler. Som et resultat er mængden af rørsukker, som bønderne sælger på Fairtrade-vilkår, steget markant i de senere år.

Hugget, stødt eller sirup. Omtrent 80 procent af verdens sukker stammer fra sukkerrør, der dyrkes af millioner af bønder og plantagearbejdere i nogle af verdens fattigste lande.

Udfordringer i sukkerproduktion

  • Familier som lever af at dyrke sukker, tjener ofte ikke nok til at dække, hvad det koster at producere sukker og lever derfor i fattigdom.
  • Uforudsigelig tørke og kraftig regn har ramt sukkerrørsbønder hårdt. For bønder, der er meget fokuseret på en enkelt afgrøde, er det meget udfordrende at tilpasse sig de nye normer, der følger med et skiftende klima.
  • Der bruges ofte store mængder sprøjtemidler og kunstgødning i produktionen af sukker. Dette skader såvel mennesker som miljøet.
  • EU-sukker politik forhindrer fair konkurrence mellem subsidierede europæiske sukkerproducenter og småbønder.
  • Både sukkerrør og sukkerroer er på ILOs liste over varer med risiko for børne- og slavearbejde.

Det gør Fairtrade

Nogle af de indtægter, der genereres gennem Fairtrade investerer bønderne i at forbedre mulighederne for kunstvanding og dræning samt diversificere deres afgrøder, hvilket giver et ekstra forsvar mod tropiske storme og tørke. Fairtrade hjælper desuden med at finde nye markedsmuligheder for afsætning af råvaren.