Honning

Bier bestøver mange af de planter, vi er afhængige af som afgrøder til mad. Desværre truer den udbredte brug af pesticider bibestandene og skaber alvorlig bekymring omkring den fremtidige fødevaresikkerhed.

Mindre biavlere kan spille en afgørende rolle i at hjælpe bier til at overleve og trives. Og bevidste forbrugere kan støtte disse lokale producenter, der også står overfor en række udfordringer.

Mange lokale Fairtrade producenter er også biavlere. Honningen er en ekstra indtægtskilde, og de flittige bier spiller samtidig en vigtig rolle i bestøvningen af lokale producenters øvrige afgrøder.

Udfordringer for honningproducenter

  • Biavlere i udviklingslande bor ofte i fjerntliggende områder, hvilket øger deres transportomkostninger og begrænser antallet af potentielle købere, de kan forhandle med.
  • De mangler ofte god adgang til information om sæson- og regionale honningpriser. Dette sætter dem i en svag forhandlingsposition, hvilket kan resultere i, at de sælger deres produkt til en brøkdel af dets reelle værdi.
  • Klimaforandringer er også en udfordring. Uforudsigelige og ekstreme vejrmønstre gør det vanskeligt for biavlere og deres honningbier at fastsætte nøjagtige høst- og avlscyklusser. Pludselige temperaturskift kan reducere bibestanden og mængden af honning drastisk.
  • Strenge krav til sundhed og kvalitet på potentielle eksportmarkeder kan skabe adgangsbarrierer, da mange biavlere mangler information og udstyr for at kunne overholde disse.
  • Falske eller forfalskede varer af lav kvalitet afleveres i stigende grad som ren eller single-origin honning, hvilket bringer priserne ned for de lokale producenter, der leverer et ægte produkt.

Det gør Fairtrade

Mange Fairtrade-biavlere er også landmænd – bierne hjælper med at bestøve deres afgrøder, som de kan sælge og leve af. Derfor hjælper Fairtrade, biavlere med at etablere omgivelser, hvor bier kan trives, eksempelvis ved at rådgive de lokale producenter om bi-venlige dyrkningsmetoder. Mange biavlere bruger deres Fairtrade Premium-tillæg til at omlægge til økologisk landbrug.