Reaktion på fund af børnearbejde på kakaofarme

Fairtrade er via mediet Danwatch blevet gjort opmærksom på, at de vil offentliggøre en artikel om, observationer af børnearbejde på flere familiefarme, der er en del af Fairtrade-certificerede kooperativer i Elfenbenskysten. Vi tager alle sager om børnearbejde meget alvorligt og vil, hvis der bliver fundet børnearbejde, straks handle for at beskytte de involverede børn.

Sagen kort

Fairtrade er blevet oplyst af en journalist fra Danwatch, at deres repræsentant i starten af juni har besøgt 10 kakao-kooperativer i Elfenbenskysten, hvoraf tre er Fairtrade-certificerede. Samt ét kooperativ, der ikke er Fairtrade-certificeret, men angiveligt sælger kakao til et Fairtradekooperativ. Danwatch’s repræsentant udførte interviews med børn på flere familiefarme og optog ligeledes video. 129.000 lokale kakaoproducenter leverede i maj 2020 kakao til 217 Fairtrade-certificerede kooperativer.

Børnearbejde er uacceptabelt

Det er meget vigtigt for os at understrege, at Fairtrade forbyder brug af børnearbejde. Børnearbejde er helt uacceptabelt, og vi tager sagen meget alvorligt. Der findes desværre meget børnearbejde i verdens fattige lande, og det forsvinder ikke fra den ene dag til den anden. Børnearbejde er et resultat af fattigdom, og det er årsagen til, at Fairtrade, der arbejder for en mere fair verdenshandel, er til stede i lande som Elfenbenskysten. Vores vigtigste opgave er at skaffe bedre priser til landets lokale kakaoproducenter – bl.a. for at undgå børnearbejde.

Det gør vi ved sagen – børnene har førsteprioritet

Fairtrade samarbejder med et eksternt kontrolorgan FLOCERT, som løbende har ansvar for at kontrollere, at Fairtrades standarder bliver overholdt, herunder at der ikke forekommer børnearbejde. Sker det, at de opdager, eller Fairtrade får en henvendelse om, at der er børnearbejde hos en Fairtrade-certificeret kakaoproducent, som består af små familielandbrug, bliver Fairtrades program for beskyttelse af børn med det samme aktiveret. Det er også tilfældet i denne sag.

Hverken virksomheder, certificeringsordninger, organisationer eller personer kan garantere, at børnearbejde ikke foregår i produktionen eller forarbejdningsprocessen af råvarer. Derfor kan det desværre ske, at FLOCERT opdager, eller at Fairtrade får en henvendelse om, brug af børnearbejde hos Fairtrade-certificerede producenter.

Når det sker, aktiverer vi med det samme vores interne ’protokol for beskyttelse af børn og sårbare voksne’, hvilket betyder, at vi foretager en intern vurdering af sagen, for at få observationerne bekræftet. Sagen håndteres af et team hos Fairtrade International, der har fokus på at beskytte børnene, hvilket har førsteprioritet. Derudover rapporterer vi også til de nationale myndigheder, og undersøger efterfølgende, om det er muligt at forbedre eksisterende programmer og indsatser.

Mere fair verdenshandel kan stoppe børnearbejde

Fattigdom blandt lokale producenter er en trist årsag til børnearbejde. Fairtrade organiserer familielandbrug i kooperativer og certificerer dem, så de sammen kan stå stærkere på markedet. Når lokale producenter sælger deres råvarer som Fairtrade, får de en mere fair og stabil pris, fordi de er garanteret en fast minimumspris, når de sælger deres kakao på Fairtrade-vilkår. Fairtrade har den højeste minimumspris på kakao af alle certificeringsordninger. Minimumsprisen og Premium blev i efteråret 2019 hævet yderligere med 20 %.

Prisen fastsætter vi sammen med de lokale kakaoproducenter selv, for hvis prisen er for høj i forhold til det øvrige marked, er der ingen, der vil købe deres kakao til Fairtrade-priser.

Fairtrade arbejder hver dag for at hæve priserne på verdens kakaomarked, så de lokale kakaoproducenter kan få en fair løn, som de kan leve af. Vi kan nå i mål med opgaven, hvis vi alle samarbejder – det gælder både kommercielle partnere, NGO’er og nationale myndigheder. Vi mener, at den bedste måde at udrydde fattigdom på, er ved at betale en fair pris for de lokale producenters råvarer.

Vil du vide mere?

Tilmeld dig Fairtrade-mærkets nyhedsbrev

Navn(Påkrævet)