Konklusion på ekstern undersøgelse om børnearbejde

Mediet Danwatch lavede i sommeren 2020 flere historier om brug af børnearbejde på fire Fairtrade-certificerede familiefarme i Elfenbenskysten. En uafhængig undersøgelse af den internationale certificeringsorganisation FLOCERT viser fejl og mangler i Danwatch’s udlægning.

I Elfenbenskysten findes der pt. ca. 130.00 Fairtrade-certificerede familiefarme. Familier, der på daglig basis dyrker deres kakao ud fra Fairtrades standarder om en fair og bæredygtig produktion.

Observationerne havde Danwatch indsamlet via en lokal kontakt. På opfordring af Fairtrade videregav Danwatch i juni måned deres oplysninger til Fairtrades eksterne kontrolorgan, FLOCERT, som er en ekstern, tysk organisation, der kontrollerer samt certificerer Fairtrade-producenter rundt omkring i verden.

FLOCERT rejste ind i de konkrete områder med to auditører for at efterprøve de oplysninger, som Danwatch havde videregivet. Det var først muligt for FLOCERT at rejse ind i september måned, fordi landet var lukket ned på grund af Corona og de berørte områder plaget af politisk uro og derfor var farlige at rejse ind i. Det viste sig, at oplysninger indeholdt flere fejl og, at man derfor ikke kunne bekræfte Danwatch’s historier om børnearbejde. FLOCERT gennemførte deres undersøgelse på baggrund af Danwatch’s konkrete oplysninger såsom navne på familier, børn og områder. Det var for FLOCERT ikke muligt at finde de navngivne familier eller verificere de konkrete områder.

Fairtrade International har siden beskyldningerne fra Danwatch anmeldt Danwatch’s observationer til det nationale rådgivningscenter for børnearbejde i Elfenbenskysten samt til lokale myndigheder i regionen og derudover:

  • Har Fairtrade Afrika udsendt et team efter, at FLOCERT var færdige med deres undersøgelse
  • Har seks uddannede ”Child Protection Officers” besøgt de af Danwatch angivne områder og gennemførte træning med seks Fairtrade-certificerede kooperativer (120 deltagere).
  • Har teamet gennemført fokusgruppeinterview med i alt 36 børn fra området.
  • Vil konklusioner fra træning samt fokusgruppeinterview blive indarbejdet i de kommende arbejdsplaner for kooperativerne for resten af året.

Skadeligt og farligt børnearbejde er totalt uacceptabelt i Fairtrade-systemet

Vi ved, at skadeligt børnearbejde forekommer i kakaoindustrien. Derfor sker det også hvert år, at FLOCERT, lokale – eller udefrakommende aktører finder eksempler på brug af børnearbejde, der strider mod Fairtrades standarder. Det Fairtrade kan garantere er, at vi har solide systemer på plads, der hjælper med at forebygge børnearbejde og håndtere det, når det opdages af os selv eller andre.

Skadeligt og farligt børnearbejde er totalt uacceptabelt i Fairtrade-systemet. Vores system kontrollerer for det via anmeldte og uanmeldte audits, og det er et meget tydeligt krav i vores standarder. Vi kan ikke kontrollere os ud af problemet og derfor er det også vigtigt, at vi i gang sætter langvarige og bæredygtige løsninger for de lokale kakaoproducenter og deres familier.

Kakaoindustrien i Vestafrika er hårdt plaget af fattigdom, dårlige arbejdsforhold, ringe lønninger og især børnearbejde. Det er en kæmpe udfordring at arbejde i nogle af verdens fattigste områder men Fairtrades mission er at være der, hvor der er mest brug for, at vi er til stede for at forbedre vilkårene for børn og voksne.

Hvem er FLOCERT?

FLOCERT er ISO17065-akkrediteret, hvilket er den førende kvalitetsstandard for certificeringsorganisationer, og organisationen står for den uafhængige certificering af producenter og virksomheder efter Fairtrades standarder i hele verden.

Tilmeld dig Fairtrade-mærkets nyhedsbrev

Navn(Påkrævet)