Fairtrade er bæredygtighed på flere parametre

Fairtrade arbejder med bæredygtighed ud fra et miljømæssigt, socialt, og økonomisk perspektiv.

Miljømæssig bæredygtighed

Fairtrades miljøfokus tager udgangspunkt i produktionen af nogle af vores mest populære råvarer, såsom bananer og kaffe, og stiller krav om miljøbeskyttelse; fra effektivt vandbrug til måden hvorpå affald håndteres.

Derudover stiller Fairtrade krav til, at dyrkningsmetoderne skal bidrage til at skabe et mere bæredygtigt produktionssystem, hvor biodiversiteten bliver både beskyttet og forbedret. Et eksempel er brug af alternative metoder til at forhindre skadedyr og plantesygdomme, så pesticidforbruget mindskes. Det kan ske ved at introducere såkaldte naturlige fjender til at bekæmpe de skadedyr, der er en trussel for afgrøderne.

Social bæredygtighed

Mange af de lokale producenter, der dyrker råvarerne til vores mad, har ikke råd til at forsørge deres egne familier. Grundstenen i Fairtrades arbejde er at styrke disse mennesker gennem handel, så de kan tjene en løn, de kan leve af – en leveløn.

Med leveløn menes, at lokale producenter skal være i stand til at leve et anstændigt liv, hvor de har råd til et ordentligt sted at bo, adgang til rent drikkevand, næringsrig mad, sundhedspleje og skolegang til deres børn.

Ligesom naturen ikke skal overbelastes af produktionen, gælder det samme for de lokale producenter. Kort sagt; der skal være fair arbejdsvilkår. Det indebærer blandt andet sikkerhed på arbejdspladsen i form af sikkert produktionsudstyr og det nødvendige beskyttelsesudstyr, hvor der er behov for det.

Men passer vi ikke på miljøet og biodiversiteten, kan det ende med, at de lokale producenter slet ikke kan dyrke deres afgrøder og det har både betydning for os, i vores del af verden, og for lokale producenter i syd, hvor det i værste fald kan betyde, at de mister deres livsgrundlag, da mange er afhængige af deres råvareproduktion.

Økonomisk bæredygtighed

Det er vigtigt, at vi tager hensyn til både mennesker og natur i produktionen af vores varer. For når det er profitabelt for småproducenter i syd at dyrke deres afgrøder, samtidig med at omkostningerne for en bæredygtig produktion bliver dækket, bliver de i stand til at brødføde sig selv – og netop det er en væsentlig del af Fairtrade arbejde.

Fairtrade er ikke et kunstigt åndedræt eller et plaster på problemerne – Fairtrade er hjælp til selvhjælp. Det betyder, at lokale producenter, der sælger deres råvarer på Fairtrade-vilkår tjener en mindstepris og arbejderne bliver betalt en mindsteløn for deres arbejde. På den måde fungerer Fairtrade som et økonomisk sikkerhedsnet for lokale producenter og det skaber stabilitet og forudsigelighed, selv når verdensmarkedsprisen falder, på den råvare de dyrker.

Foruden mindstelønnen og mindsteprisen, optjener kooperativer og plantager også en såkaldt Fairtrade-bonus. En ekstra sum penge, som de kan investere i at forbedre lokalsamfundet og deres produktion; de kan f.eks. gøre infrastrukturen bedre, bygge en skole til landsbyens børn eller omlægge til økologisk produktion. Alt sammen forbedringer, der er med til at skabe et bæredygtigt samfund hele vejen rundt.

Du kan gøre en forskel

I Danmark kan vi være med til at gøre verden mere bæredygtig gennem de valg, vi hver dag træffer i supermarkedet. Når du vælger Fairtrade-mærkede produkter, forkæler du nemlig ikke blot dig selv med lækre produkter, du er også med til at gøre en forskel for både mennesker og miljø.

Tilmeld dig Fairtrade-mærkets nyhedsbrev

Navn(Påkrævet)