Et klimamærke løser ikke klimakrisen alene

Skal vi stoppe klimakrisen og dens konsekvenser, som rammer verdens fattigste befolkning særligt hårdt, er det ikke nok at sætte et nyt klimamærke baseret på CO2-reduktion på vores fødevarer. Vi skal huske småproducenterne, som står bag.

I dag står fødevareministeren i spidsen for en workshop, som skal fremkalde konkrete ideer og forslag til, hvordan et nyt, statskontrolleret klimamærke skal skrues sammen. En forsamling af flere end 100 organisationer og interessenter fra detail- og fødevarebranchen og forbrugerorganisationer er inviteret med til at belyse det nye mærkes muligheder og udfordringer.

Det er et godt initiativ. Og i Fairtrade-mærket Danmark hilser vi det nye klimamærke velkomment. Men vi appellerer samtidig til, at man husker at tænke verdens småproducenter ind i ligningen. Vi kan ikke løse klimakrisen ved kun af fokusere på CO2-beregninger.

– Klimakampen er andet og mere end en indsats mod CO2-reduktion. Vi skal investere i småproducenterne og hjælpe dem. De skal have mulighed for at klimatilpasse deres landbrug og produktion og på den måde komme med i ind klimakampen, så de kan passe på biodiversiteten, vandreservoirerne og naturressourcerne i deres lokalmiljø og lokalområde. Det skal de gøre for klodens og klimaets skyld, og det skal de gøre, så både de og vi har noget at leve af i fremtiden, siger Fairtrade-mærkets direktør, Camilla Erika Lerberg.

Supplement til andre gode mærkningsordninger
Det er vigtigt at sikre, at småproducenterne ikke mister deres livsgrundlag i de tropiske storme, oversvømmelser, hedebølger og tørker, som allerede i dag er konsekvenser af klimaforandringerne og reelle trusler mod bondens afgrøder og produktion. Et klimamærke kan være med til at sætte fokus på fødevarernes klimabelastning, men kan ikke stå alene.

– Klimamærket skal spille sammen med de andre gode mærker, vi som forbrugere også navigerer efter, når vi handler. Derfor ser vi et klimamærke som et fint supplement til eksisterende mærker, siger Camilla Erika Lerberg.

Hun er enig med fødevareministeren i, at mærkningsordninger kun virker, hvis de er troværdige, enkle og nemme at forstå for forbrugeren.

– Derfor er det altafgørende, at det nye klimamærket ikke bliver mere vildledende end vejledende, fortsætter Fairtrade-direktøren, som ser frem til en spændende workshop om det nye klimamærke i Fødevareministeriet i dag.

Om Fairtrade-mærket:
Fairtrade-mærket er en international mærkningsordning, der arbejder for at udrydde fattigdom ved at sikre bedre løn og ordentlige arbejdsforhold for verdens udsatte bønder og arbejdere.

Fairtrade uddanner bønder i klimatilpasning og miljøbeskyttelse og i at udvikle og forbedre deres dyrkningsmetoder, så de kan leve op til Fairtrade-mærkets krav om effektivt vandforbrug og ansvarlig spildevandshåndtering, ingen skovrydning, forbud mod brug af genmodificerede frø og planter, tilpasning af landbrug og produktion til klimaforandringerne, effektivt energiforbrug og reduktion af CO2-udledning i bøndernes produktion.

Miljøbeskyttelse udgør en tredjedel af Fairtrade-mærkets standarder.

Tilmeld dig Fairtrade-mærkets nyhedsbrev

Navn(Påkrævet)