Børnearbejde vokser under økonomisk nedgang

COVID-19-krisen er en katastrofe for millioner af børn. På verdensdagen mod børnearbejde den 12. maj sætter Fairtrade fokus på de farer, der truer børns velbefindende i en hverdag, hvor normale procedurer er sat ud af spil.

FN og børnerettighedsorganisationer kalder COVID-19-pandemien for en katastrofe for millioner af børn. Skolelukninger kombineret med nationale og regionale nedlukninger, der begrænser migrantarbejde, betyder, at drenge og piger er mere sårbare over for at ende i børnearbejde. Hvis forældre bliver inficeret med virussen, kan børn og unge, især piger, ende med at tage et større ansvar for deres families overlevelse.

Økonomisk afmatning truer

Det er ikke kun de nuværende tilstande, der truer børnene. I kølvandet på Covid-19-krisen vil den økonomiske afmatning føre til, at endnu flere mennesker ender i fattigdom – og som et sandsynligt resultat vil det sende flere børn ud i børnearbejde.

Vag lovgivning og tyndstrakte regeringsbudgetter vil resultere i mere børnearbejde, især i landdistrikter og i landbrugssektorer.

Der er allerede fremsat forslag om at justere lovgivningen for unge arbejdere (fra 16 år og opefter) for at imødekomme manglen på arbejdskraft i kaffesektoren. Det er sandsynligt, at andre sektorer og lande vil følge efter og mange års hårdt arbejde med at ændre industriens syn på børnearbejde, vil gå tabt.

Lad os tackle de grundlæggende årsager: fattigdom, udnyttelse og diskrimination

Brug af børnearbejde er forbudt på Fairtrade-certificerede farme og plantager. I forbindelse med Covid-19-krisen bistår Fairtrade lokalsamfund og regeringer med at forhindre børnearbejde.

Børnearbejde opstår når fattigdom, udnyttelse og diskrimination smelter sammen i komplekse konstellationer. Det anslås, at mere end 2 millioner børn er fanget i børnearbejde i Vestafrika, hvor mange kakaoproducenter stadig tjener mindre end $ 1,50 om dagen.

Den bedste måde at eliminere ekstrem fattigdom er at betale lokale producenter en fair pris for deres afgrøder. Fairtrade arbejder for at opnå anstændige lønninger – fx ved at fastsætte en ’leveløn’, der fungerer som rettesnor i forhandlinger med regeringer og opkøbere, samt fremme kollektive forhandlingsaftaler og beskytte lokale producenter mod markedsudsving med faste minimumspriser Desuden forbyder Fairtrade-standarderne børnearbejde, vold og diskrimination.

Regeringer opfordres til at handle for at beskytte de sårbare

Fairtrade opfordrer regeringer, virksomheder og internationale organer til at investere flere ressourcer i at beskytte børn, der er fanget i børnearbejde.

Millioner af børn og unge stoler på, at vi handler beslutsomt netop nu.

Hvis det etiske ansvarlige udviklingsmål om at afslutte børnearbejde i 2025 ikke skal ende som ren ønsketænkning, må vi alle forpligte os til at arbejde sammen om at beskytte børn og genopbygge en mere ansvarlig, retfærdig og inkluderende økonomi i kølvandet på Covid-19.

Den nuværende mangel på støtte fra regeringer og lokale organisationer betyder, at mange producentorganisationer føler sig forladte og magtesløse, hvis de mistænker børnearbejde.

Fairtrade leverer blandt andet virtuel vejledning og kontakter lokale NGO’er for at støtte producenter, hvor det er muligt. Men Fairtrade kan ikke løse problemet alene eller erstatte regeringernes rolle i at reagere på sager om børnearbejde, især ikke de værste former for børnearbejde.

Ekstra midler frigives

Midler der på både kort og lang sigt kan afhjælpe konsekvenserne af Covid-19 uddeles via Fairtrades nye Producent Relief Fund, der yder vital finansiering til Fairtrade-producenter. Fx til midlertidig udbetaling af lønninger for suspenderede arbejdstagere eller akutte sundhedsydelser, der kan reducere risikoen for, at børn skal arbejde for at støtte deres familier.

En ændring i Fairtrades vedtægter har også gjort det muligt at anvende Fairtrade Premium-midler mere fleksibelt. Uddeling af mad, frø og planter til selvforsyning er netop nu afgørende for familier og sårbare i mange lokalsamfund.

Tilmeld dig Fairtrade-mærkets nyhedsbrev

Navn(Påkrævet)