Kampagne: Fairtrade-mærket tager hensyn til både mennesker og miljø

Vi har sagt det før, og nu siger vi det igen i vores digitale oktober-kampagne: Hvis verden vil lykkes med den grønne omstilling, skal små råvareproducenter som dyrker vores kaffe og kakao med ind i klimakampen. Fairtrade-mærket stiller fx miljøkrav og klimauddanner småproducenterne, og det skal forbrugerne vide.

Når Fairtrade-mærket Danmark i oktober blænder op for en ny digital kampagne, er det for at sætte fokus på de grønne tiltag, som mærkningsordningen er med til at løfte hos verdens lokale producenter, som dyrker vores kakao, kaffe, bananer og vanilje.

For selvom Fairtrade-mærket stadig er mest kendt for fair løn og arbejdsforhold, fylder miljøkrav og klimatilpasning en tredjedel af de standarder, som producenterne skal leve op til.

”70 procent af verdens fødevareproduktion kommer fra små familielandbrug, og hvis vi virkelig vil den grønne omstilling, bliver vi nødt til at løfte vores sociale ansvar over for dem først. Vi skal betale en fair pris for vores råvarer og dermed sikre producenterne et økonomisk overskud, som giver dem mulighed for at leve et liv, hvor de kan få mad på bordet og sende deres børn i skole. Det giver overskud til at tænke på klimaet, så endnu flere af verdens producenter kan være med til at løfte den grønne omstilling,” siger Camilla Erika Lerberg.

Næsten to millioner småproducenter i verden dyrker og sælger råvarer på Fairtrade-vilkår. Fairtrade uddanner dem i blandt andet klimatilpasning og miljøbeskyttelse og i at udvikle og forbedre dyrkningsmetoder, så produktionen kan leve op til Fairtrade-mærkets miljøkrav og bidrage til en effektiv klimatilpasning.

En hjælpende hånd i forbrugernes hverdag

Fairtrade-mærkets kampagne skal være med til at udvide forbrugernes opfattelse af Fairtrade-mærket og vise sammenhængen mellem fair handel og klimahensyn. Det ansvarlige valg skal gøres tydeligt, tilgængeligt og mere hverdagsnært for den danske forbruger.

”Vi ønsker, at Fairtrade-mærket fungerer som en vejviser for forbrugerne. At det er en guide, der hjælper dem med at tage et aktivt og mere ansvarligt valg i dagligdagen. Det er vigtigt for os at gøre forbrugerne opmærksomme på, at de er med til at sikre en ordentlig pris for råvarerne, en ordentlig løn til arbejderne og samtidig tager hensyn til miljøet og klimaet, når de vælger Fairtrade-mærkede varer,” siger Camilla Erika Lerberg.

Konsekvenserne af klimaforandringerne er allerede hverdag for verdens råvareproducenter. De oplever en uforudsigelig hverdag, hvor årstider udviskes, vejret bliver mere ekstremt og afgrøder er truet af oversvømmelser, tørke og hedebølger.

Læs mere om Fairtrade-mærkets kampagne: https://fairtrade-maerket.dk/den-gronne-omstilling/

Det kræver et aktivt og ansvarligt valg af både dem og os

”Verdens lokale producenter kan ikke fortsætte som de ’plejer’, for de lever allerede i dag i en ny virkelighed. Det er nødvendigt for dem at omstille deres landbrug, hvis det skal overleve som erhverv, og vi som forbrugere fortsat vil kunne købe varer som kaffe, bananer og chokolade. Det kræver et aktivt og ansvarligt valg af både dem og os,” siger Fairtrade-direktøren, Camilla Erika Lerberg.

Tilmeld dig Fairtrade-mærkets nyhedsbrev

Navn(Påkrævet)