Fairtrades nye kaffestandard forebygger skovrydning

I et forsøg på at reducere ødelæggelse af lokalmiljøet har Fairtrade opdateret sin kaffestandard. Standarden kræver, at Fairtrade-certificerede producenter og forhandlere skal styrke forebyggelse, overvågning og afbødning af skovrydning.

Opdateringen af Fairtrades kaffestandard, der er godkendt af Fairtrade Standards Committee, opfylder EU’s skovrydningsforordning (EUDR), der trådte i kraft i juni 2023.

Den nye kaffestandard sætter skæringsdatoen for skovrydning til den 1. januar 2014 – det betyder, at Fairtrade forbyder kaffe fra områder, der er ryddet for skov efter det tidspunkt. Den opdaterede standard kræver også, at alle Fairtrade-kaffefarme har registrerede geolokationspunkter, og at farme på over fire hektar skal have polygonkort.

Fairtrade-mærket Danmark mener, at den opdaterede kaffestandard er vigtig, fordi den repræsenterer et stort skridt i den rigtige retning.

”Vi lever i en tid med klimakrise. For lokale producenter og arbejdere betyder de alvorlige konsekvenser af de mere ekstreme klimaudsving, at deres levebrød er i fare. Klimaforandringerne har en direkte påvirkning på de lokale producenter og deres fremtid, og derfor er forbuddet om skovrydning altafgørende,” siger Camilla Erika Lerberg, som er direktør i Fairtrade-mærket Danmark.

Fairtrades nye kaffestandard kræver også at kaffekooperativerne udvikler en forebyggelses- og afbødningsplan, og at de sikrer overvågning for at undgå skovrydning. Det får de hjælp til fra Fairtrade, blandt andet via et partnerskab med virksomheden Satelligence, som er førende inden for sporing af skovrydning, og som leverer en satellitplatform til overvågningen. Det giver Fairtrade-producentorganisationerne adgang til data, så de kan handle på identificerede risici og dokumentere, at deres landområder ikke bliver ryddet for skov.

Den lille lokale kaffeproducent må ikke stå alene med regningen
Ved at opdatere kaffestandarden vil 600 Fairtrade-kaffekooperativer, der repræsenterer 870.000 lokale Fairtrade-kaffeproducenter, som tilsammen dyrker 1,1 millioner hektar jord, få vejledning og værktøjer til at opfylde EUDR-lovgivningen.

”Det er vigtigt, at alle led i værdikæden arbejder sammen og bidrager til, at producenterne kan opfylde lovkravene i EUDR. De lokale producenter er i forvejen hårdt presset på pris og klimaforandringer, så overskuddet er lille. Derfor er det vigtigt, at vi holder hånden under dem i forbindelse med EUDR. Regningen skal ikke ende hos dem alene,” siger Camilla Erika Lerberg.

Fairtrade-standarden stiller også krav om biodiversitetsovervågning og -forvaltningsplan, hvilket ikke er omfattet af EU’s skovrydningsforordning.

Den opdaterede Fairtrade-kaffestandard træder i kraft i 2026, hvilket giver producenter og forhandlere en overgangsperiode til at justere deres praksis og sikre overholdelse. Fairtrades standarder revideres og opdateres regelmæssigt gennem en demokratisk proces, der ledes af Fairtrade Internationals Standards and Pricing Unit, hvor de lokale producenter og arbejdere sidder med ved beslutningsbordet. Opdateringerne vedtages herefter af Fairtrade International Standards Committe. Udvalget, som omfatter repræsentanter for de tre Fairtrade-producentnetværk i henholdsvis Asien, Afrika og Latinamerika, sikrer, at enhver beslutning tager hensyn til alle relevante interessenter og er i overensstemmelse med Fairtrade Internationals mission og politiske beslutninger.

Læs mere om Fairtrade-kaffe

Ny standard støtter 870.000 kaffeproducenter

Ved at opdatere kaffestandarden vil 600 Fairtrade-kaffekooperativer, der repræsenterer 870.000 lokale Fairtrade-kaffeproducenter, som tilsammen dyrker 1,1 millioner hektar jord, få vejledning og værktøjer til at opfylde EUDR-lovgivningen.

Tilmeld dig Fairtrade-mærkets nyhedsbrev

Navn(Påkrævet)