Kaffe

Kaffe er en delikat og sart afgrøde, og kaffebønder verden over kæmper med konsekvenserne af klimaforandringer og lave råvarepriser. Fairtrade er med til at sikre fremtidens kaffeproduktion.

70-80 % af verdens kaffe dyrkes af 25 millioner småbønder, og mange af dem lever i fattigdom og rammes hårdt af klimaforandringer. Ifølge The Climate Institues rapport The brewing storm vil kun halvdelen af de arealer, der dyrkes på i dag, være egnet til kaffeproduktion i 2050.

Hver eneste dag drikkes der flere end 2,5 milliarder kopper kaffe verden over, og danskerne er blandt dem, som drikker mest.

Udfordringer i kaffeproduktionen

  • Kaffe står på listen over råvarer med størst risiko for brud på menneske- og arbejderrettigheder.
  • Højere temperaturer, store nedbørsmængder, storme og ændringer i vejrmønstre rammer verdens kaffeproducerende områder. En stor andel af verdens kaffeplanter er gamle og dermed mere sårbare for vejrændringer og sygdomme. Det er dyrt og kræver særlig viden at investere i tiltag, som gør kaffeplanterne mere modstandsdygtige.
  • En kaffebonde får cirka 7-10 % af udsalgsprisen i butikkerne. Lave og svingende råvarepriser gør det vanskeligt for bonden at lægge langsigtede planer og investere i kaffeproduktionen.
  • Kaffeplanten skal vokse i fire år, før den begynder at producere bær og er ikke maksimalt produktiv, før der er gået yderligere fem til seks år. Få bønder har råd til at investere i nye kaffeplanter, som tilmed ikke vil generere indtægt før der er gået cirka ti år.

Det gør Fairtrade

Fairtrade Premium er en ekstra pose penge, som kooperativet får i tillæg til råvarebetalingen. Fairtrade kræver, at mindst 25 % af Premium-tillæget investeres i initiativer, der højner bæredygtigheden, kvaliteten og/eller produktiviteten, såsom plantning af nye kaffebuske, uddannelse i bæredygtigt landbrug eller metoder til brug af naturlig gødning. Mange kooperativer vælger at investere mere end 25 % i sådanne initiativer.