Bomuld

Tekstiler produceret af Fairtrade-bomuld, styrker udviklingen af transparente forsyningskæder i tekstil- og modeindustrien – fra bomuldsbonde til fabriksarbejder og frem til forbrugeren.

Bomuld er verdens ældste kommercielle landbrugsvare og er en af de vigtigste fibre i dagens globale tekstilindustri. Hvert år høstes der 26 millioner tons bomuld globalt. Bomulden dyrkes på omkring 35 millioner hektar i over 100 lande – det meste finder sted i Kina, Indien, Pakistan, Brasilien og USA.

Cirka 100 millioner husholdninger i landdistrikter beskæftiger sig med bomuldsproduktion. 90 % af bønderne, som er involveret i bomuldsdyrkning, bor i udviklingslande.

Udfordringer i bomuldsproduktion

  • Verdensmarkedsprisen på bomuld er faldet i løbet af de sidste 30 år. Konkurrencen på bomuld dyrket i lande med kraftig subsidiering fører til lave indkomster for de bomuldsbønder, der lever syd for ækvator. De står bagerst i en ofte lang og kompleks værdikæde og har derfor ringe mulighed for at blive hørt og få deres rettigheder opfyldt.
  • Bomuldsproduktion er forbundet med store miljøproblemer. Overdreven brug af pesticider og kemikalier samt de store mængder vand, der bruges til dyrkning, har ført til ødelæggelse af naturen og mangel på rent drikkevand for millioner af mennesker. Overdreven brug af sprøjtemiddel og pesticider kan samtidig få alvorlige sundhedskonsekvenser for bønder og arbejdere.
  • Bomuldsproduktion kræver store mængder vand, hvilket gør den sårbar over for vandmangel forårsaget af højere temperaturer og ændringer i nedbørsmængder og -mønstre. Stigende temperaturer kan også føre til færre afgrøder og svagere bomuldsplanter, der bliver mere sårbare over for sygdomme og skadedyr.

Det gør Fairtrade

Fairtrade certificerer kun bønder og ikke bomuldsplantager. Fairtrade-standarderne er omfattende og stiller både økonomiske, sociale og miljømæssige krav til produktion og handel.

Siden introduktionen af Fairtrade-bomuld har Fairtrades mål været at tackle de usikre og urimelige arbejdsvilkår, der findes inden for bomuldsforarbejdning og på tekstilfabrikker. I 2016 introducerede Fairtrade den nye Fairtrade Textile Standard and Programme for at nå mennesker i alle led af tekstilproduktionskæden – fra bomuldsfrø til færdig beklædningsgenstand.