Bananer

Bananer er verdens mest spiste frugt. Langt størstedelen af de bananer, der eksporteres i verden, dyrkes i Latinamerika, hvor de fleste Fairtrade-certificerede banankooperativer og plantager også er placeret.

Bananproduktion kræver hårdt arbejde og udfordres af krav fra markedet. Klimaforandringer og plantesygdomme truer produktionen, mens store multinationale virksomheder har stor indflydelse på industrien i sin helhed. Detailhandlen giver tilmed ofte store rabatter på bananer, og nogle gange sælges de endda til priser langt under kostprisen for at tiltrække kunder. Disse faktorer sætter bananproducenterne i en svær position.

Fairtrade stiller både økonomiske, sociale og miljømæssige krav til bananindustrien, der beskæftiger tusindvis af lokale producenter i Afrika, Asien og Latinamerika.

Udfordringer i bananindustrien

  • Bananer står på listen over råvarer med den største risiko for brud på menneske- og arbejdsrettigheder. Bananindustrien præges af dårlige arbejdsforhold – lange arbejdsdage, lønninger under mindstelønsniveau, korte eller ingen kontrakter, ingen betaling for overarbejde og manglende adgang til mad og drikke i arbejdstiden.
  • Mange plantager bruger store mængder sprøjtemidler, som er skadelige for såvel miljøet som arbejdernes helbred. Udslæt, hovedpine, kvalme og svimmelhed er hyppige bivirkninger, og forekomsten af kræft er høj blandt bananarbejdere.
  • Manglen på uafhængige fagforeninger er en vigtig årsag til, at mange bananarbejdere ikke kan håndhæve deres rettigheder. På mange bananplantager har de ansatte forbud mod at organisere sig, hvilket bryder med internationale konventioner.
  • Mange lokale producenter er udsat for et kraftig prispres fra eksportører, importører og dagligvarekæder og kan derfor ikke konkurrere mod de store bananplantager.
  • Bananer er sårbare over for storme, oversvømmelser og tørke – vejrfænomener, som kommer stadigt oftere som følge af klimaforandringerne, og som går særlig hårdt ud over lokale producenter med dårlig økonomi.

Det gør Fairtrade

Fairtrade-certificerede banankooperativer og plantager stiller høje krav til forbedring af sociale, økonomiske og miljømæssige forhold.

Kooperativerne har en mere forudsigelig økonomi på grund af Fairtrade-minimumsprisen og langsigtede handelsaftaler. De lokale producenter og plantagerne forvalter den såkaldte Fairtrade Premium, der er et ekstra kontant tillæg, og mange bruger midlerne til opførelse af skoler, sundhedsydelser og køb af cykler, så medarbejderne kan komme til og fra arbejde hurtigere.

Fairtrade arbejder for at styrke de lokale bananproducenters arbejds- og livssituation, og forbrugerne spiller en vigtig rolle.

Jo større salg, jo større fordele skabes der for de lokale bananproducenter