Hvordan får du mærket dit produkt?

Når din virksomhed vælger at sælge Fairtrade-mærkede produkter, gør I ikke kun en forskel for de lokale producenter, der producerer råvarer. I formidler også et vigtigt budskab om etisk og ansvarlig produktion til forbrugere og omverden.

Fairtrade-mærket Danmark hjælper jer med at sælge Fairtrade-mærkede produkter i Danmark, hvad enten i ønsker at importere og sælge eksisterende Fairtrade-mærkede produkter, eller I ønsker at lancere nye produkter med Fairtrade-mærket. Der findes mere end 37.000 Fairtrade-mærkede produkter på globalt plan og omkring 2.000 i Danmark. Spørg efter Fairtrade-mærkede produkter hos din leverandør, eller tag kontakt til os. Vi hjælper gerne med at finde nye produkter eller leverandører. Der findes forskellige varianter af Fairtrade-mærket, som repræsenterer forskellige programmer for Fairtrade-handel og produktmærkning. Nedenfor kan du læse mere om, hvilke muligheder der findes og hvilke aftaler der skal være på plads, for at få et produktmærke.

Findes der Fairtrade-standarder for mit produkt?

Ønsker du at lancere et Fairtrade-mærket produkt, skal det indeholde en eller flere Fairtrade-råvarer. Fairtrade arbejder primært med råvarer, der dyrkes i Afrika, Asien og Latinamerika:

  • Det er en forudsætning, at der findes en Fairtrade-standard for råvaren.
  • Hele værdikæden skal være certificeret jævnfør Fairtrades standarder for ansvarlig råvareproduktion og retfærdig handel.

De fleste standarder gælder for råvarer fra landbrugssektoren, men der findes også standarder for andre produktgrupper, fx sportsbolde og guld. Fairtrade certificerer ikke animalske råvarer.

Hvordan certificeres værdikæden?

Alle virksomheder, der forarbejder eller pakker et Fairtrade-certificeret produkt, og/eller køber råvarer direkte fra et Fairtrade-certificeret kooperativ eller plantage, skal certificeres af FLOCERT.

Hvad er en licensaftale?

For at kunne anvende Fairtrade-mærket skal forsyningskæden certificeres. Bagefter skal virksomheden, der sælger produktet, indgå en licensaftale for at kunne anvende Fairtrade-mærket på produktet/emballagen. Certificering foretages af det uafhængige kontrolorgan FLOCERT og betyder, at alle dele af værdikæden inspiceres regelmæssigt, fra dyrkning til høst og forarbejdning af råvareprodukter og frem til slutproduktet pakkes og mærkes.

I slutningen af ​​hver værdikæde er der en virksomhed, der underskriver en licensaftale med Fairtrade-mærket Danmark. Licensaftalen giver licenstageren ret til at mærke produkter med Fairtrade-mærket.

Mærkning og produktemballage

For, at et produkt kan bære Fairtrade-mærket, skal produktet være godkendt af Fairtrade-mærket Danmark. Proceduren gælder for alle nye produkter, I planlægger at lancere.

For virksomheder, der allerede har underskrevet en licensaftale med Fairtrade-mærket Danmark, kan informationerne indsendes via vores elektroniske system Connect. Send produktemballagedesignet og alle markedsføringsmaterialer, der indeholder brug af logo til godkendelse hos Fairtrade-mærket Danmark inden tryk og publicering. I forbindelse med underskrivelsen af ​​licensaftalen modtager du Fairtrade-mærkets retningslinjer, der viser retningslinjerne for brugen af ​​Fairtrade-logoet på produktemballage.

Bemærk, at produktet ikke kan lanceres med Fairtrade-mærket, før produktspecifikationen og produktdesignet er godkendt. Vi opfordrer alle til at kontakte vores produktafdeling og indsende nødvendige oplysninger i god tid, inden I planlægger at lancere et produkt med Fairtrade-mærket.

Rapportering

De virksomheder, der har en licensaftale med Fairtrade-mærket Danmark, skal kvartalsvis rapportere om mængden eller grossistværdien af ​​produkter, der er solgt. Salgstallene danner grundlaget for beregningen af ​​licensafgiften. Rapporten dækker alle salg af Fairtrade-mærkede produkter i Danmark og udlandet i det foregående kvartal og sendes via vores elektroniske system Connect. Du finder flere oplysninger om dette, når du underskriver licensaftalen.

Hvis din virksomhed også har brug for en certificeringsaftale med FLOCERT, rapporterer virksomheden yderligere data til dem. Du finder flere oplysninger om dette, når du underskriver certificeringsaftalen.

Sådan kan du mærke det