Kvindernes Internationale Kampdag: Fairtrade for ligestilling

Der er sket mange gode fremskridt på ligestillingsområdet. Men der er stadig meget at gøre for verdens kvinder. Mange steder er der ikke ligestilling i forhold til løn, muligheder og personlig frihed - og nogle steder er et fastfrosset syn på kvindes rolle årsag til, at hun aldrig kommer ind på arbejdsmarkedet. Fairtrade arbejder med at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder i en sektor, der længe har været domineret af mænd. Det gør vi på seks måder:

 1. Vi sætter standarder, der ikke diskriminerer
  Fairtrade-standarderne er de regler, der former vores handelssystem, som omfatter bønder og arbejdere i nogle af verdens fattigste lande. Standarderne indeholder ligeledes bestemmelser, der specifikt har til formål at forhindre kønsdiskriminering. Det gælder f.eks. forbud mod forskelsbehandling på grundlag af køn eller civilstand samt forebyggelse af brug af graviditetstest under jobansættelser.
 2. Vi træner kvinder i ledelse
  Fairtrades kønsstrategi arbejder for at fremme ligestilling på alle niveauer. I tråd med vores vision lægger vi særlig vægt på at uddanne kvinder i Fairtrade-kooperativer. Et eksempel på dette er en skole i Elfenbenskysten: ‘Women's School of Leadership i Côte d'Ivoire’. Her bliver kvinder uddannet til at styrke deres arbejdskompetencer. Skolen har samlet 24 kvinder fra syv forskellige Fairtrade-kakao-kooperativer, der repræsenterer næsten 5.000 medlemmer, til praktisk træning i færdigheder såsom finansiering, forhandling og beslutningstagning. Skolen træner også mænd og hjælper dem med at fremme værdien af ligestilling mellem mænd og kvinder i deres lokalsamfund.
 3. Vi styrker ligestilling gennem Fairtrade-bonus
  Fairtrade-bonus - en sum penge, som bønder og arbejdere kan investere i projekter efter eget valg - finansierer initiativer, der gavner hele samfundet såsom skoler og hospitaler. Nogle kooperativer bruger også en del af bonus-midlerne specifikt til at støtte kvinder. Eksempelvis har det Fairtrade-certificerede PRODECOOP-kaffe-kooperativ i Nicaragua gjort ligestilling til en vigtig drivkraft for forandring. De bruger en del af deres Fairtrade-bonus penge til gennemførelse af deres kønsprogram. Det indebærer uddannelse af kvindelige bønder og opretholdelse af kvoter på 40 procent for kvinder i ledende stillinger. PRODECOOP arbejder også for lige fordeling af arbejde og ressourcer samt øger bevidstheden om kvinders rettigheder i hele kaffe-samfundet.
 4. Vi arbejder imod forankrede kønsmønstre
  Undersøgelser har vist, at selvom kvinders rolle i landbruget er blevet større over tid, har de stadig mindre adgang til midler som jord, information samt økonomisk- og teknisk hjælp. Fairtrade arbejder for at forhindre dette, så kvinder kan sætte krav og lykkes på egne vilkår. Eksempler herpå er de 470 kvinder, der etablerede Indonesiens første kvinde-kaffe-kooperativ i 2014, og et Fairtrade-projekt i Kenya, der har givet ledelsesposter til kvinder i kooperativer.
 5. Vi nedbryder kvindelige stereotyper
  Forankrede kønsmønstre har ikke kun satte rammer for kvinders rettigheder til ejendom og til at stemme - de fastslår også, hvilke typer arbejde kvinder kan udføre. Mens begge køn dyrker afgrøder og deler høsten, forbliver nogle jobs stadig en mandlig profession. Dette forsøger Fairtrade gennem kapacitetsopbygning at ændre. Et eksempel herpå er Rosemary Achieng, der efter 13 års arbejde på den Fairtrade-certificerede plantage ’Panda Flowers’ i Kenya nu er blevet supervisor og leder af sundheds-og sikkerhedskomitéen. Hun ser en tydelig ændring i kvinders status som følge af engagementet med Fairtrade og udtaler: "Fairtrade har ændret meget - kvinder og mænd har nu de samme rettigheder. Der er regelmæssig arbejdstid, fast orlov og væsentligt forbedrede sikkerhedsforskrifter.”
  I flere lokalsamfund har Fairtrade-certificering og investering betydet en øget bevidsthed omkring kvindernes mulighed for at bidrage økonomisk til husstanden.
 6. Vi udvikler initiativer for at afskaffe ulighed
  Fairtrade arbejder sammen med producentorganisationer, fagforeninger, handelspartnere samt andre NGO'er og aktivister for fortsat at fremme bønder og arbejderes rettigheder. At Fairtrade er 50% ejet af producenterne hjælper os med at bringe førstehåndserfaring og flere perspektiver ind i samtaler og forhandlinger med interessenter, der fortsat kæmper for ligestilling i globale industrier.
  Et eksempel er banansektoren, som spænder over alle de regioner, hvor Fairtrade-producenterne bor og arbejder. Global produkt-manager for bananer, Silvia Campos har deltaget i ’The World Banana Forum’, der hjælper med at identificere de bedste interventioner, som kan forbedre kvinders position i banansektoren. Sammen med NGO’en ’Bananalink’ offentliggjorde Fairtrade for nylig en global scanningsopsamling af disse interventioner, der spænder fra træning til at bekæmpe seksuel chikane og fremme ligestilling til forbedring af arbejdsvilkår for mødre:

Et fælles tema er den meningsfulde indvirkning, der kan opnås, når kvinder organiserer sig for at gennemføre beslutninger om de problemer, der påvirker deres liv på arbejde, hjemme og i lokalsamfund

Silvia Campos

Ovenstående er naturligvis eksempler på gradvise forbedringer, da det kræver meget mere arbejde at skabe reel ligestilling mellem mænd og kvinder. Hver gang du handler Fairtrade, støtter du kampen om ligestilling hos bønder og arbejdere i nogle af verdens fattigste lande.