Børnearbejde i verdens produktion af råvarer

Børnearbejde i verdens produktion af råvarer

Fairtrade arbejder for at forbedre arbejds- og levevilkårene for nogle af verdens fattigste bønder og arbejdere og derigennem skabe en mere fair og bæredygtig verden. En verden, hvor børn ikke er tvunget til at arbejde under skadelige og farlige forhold. Og hvor de har mulighed for at gå i skole. Med denne vision arbejder Fairtrade blandt andet for opfyldelsen af FN’s Verdensmål nummer 8, delmål 7, som indebærer, at børnearbejde skal være udryddet inden 2025.

Der findes mange årsager til, at børn arbejder. Dog er hovedårsagen fortsat fattigdom. Fairtrade arbejder med at forbedre økonomien for verdens udsatte bønder og arbejdere. Bønder og arbejdere skal kunne tjene en løn, de kan leve af, så de ikke er nødsaget til at sende deres børn ud og arbejde i marken eller produktionen. Børnearbejde og tvunget arbejde har altid været strengt forbudt ifølge Fairtrades standarder.

Få mere viden om børnearbejde hos UNICEF.

Er Fairtrade en garanti mod børnearbejde?

Fairtrade-mærket kan ikke garantere, at råvarer er lavet uden børnearbejde, men vi kan garantere, at vi arbejder på at udrydde farligt og ulovligt børnearbejde, og vi forbyder børnearbejde i Fairtrade-standarderne.

Hvis der konstateres overtrædelser af Fairtrades standarder, der forbyder brug af børnearbejde, sætter vi øjeblikkeligt gang i en undersøgelse med det formål at beskytte det eller de berørte børn.

Fairtrade samarbejder med et eksternt kontrolorgan FLOCERT, som løbende har ansvar for at kontrollere, at Fairtrades standarder bliver overholdt, herunder at der ikke er børnearbejde. Desværre sker det, at de opdager, eller Fairtrade får en henvendelse om, at der er børnearbejde hos en af vores producenter – som oftest er små familielandbrug. Når det sker, aktiverer Fairtrade International med det samme vores program for beskyttelse af børn og sårbare unge, hvilket betyder, at sagen undersøges til bunds.

Ved fund af børnearbejde sker der ikke øjeblikkelig decertificering, i stedet skal børn fjernes fra arbejdet og hjælpes sikkert videre – samtidig med at familien og kooperativet får hjælp til at undgå, at børnearbejde sker igen.

Læs mere om kontrollen hos FLOCERT

Hvad gør Fairtrade for at forebygge børnearbejde?

Fattigdom er hovedårsagen til børnearbejde. Fairtrade arbejder på at modvirke fattigdom gennem faste Fairtrade-minimumspriser og -premium-tillæg, der forbedrer indkomst og levevilkår for bønderne og deres familier. Premium-midler kan fx anvendes til skoler, legater, sundhedsklinikker, løn, udvikling og investeringer i landbruget. Faste minimumspriser og premium-tillæg er med til at forbedre mange bønders indkomst.

Prisen fastsætter vi sammen med bønderne selv, for hvis prisen er for høj i forhold til det øvrige marked, er der ingen, der vil købe bøndernes råvarer til Fairtrade-priser.

Fairtrade arbejder tæt sammen med børn, producentnetværk, NGO’er og lokale myndigheder for at fjerne årsagerne til og forhindre brug af børnearbejde. Vores tilgang omfatter hele det lokalsamfund, hvor bønder, arbejdere og deres familier lever.

Læs mere om Fairtrades arbejde for fair og højere priser

Hvad kan jeg gøre som forbruger?

Fairtrade arbejder hver dag for at hæve priserne, så udsatte bønder, arbejdere og deres familier kan få en fair løn, de kan leve af. En af de ting, du kan gøre som forbruger, er at træffe etiske og bæredygtige valg i supermarkedet og samtidig bidrage til verdensmålet om at udrydde børnearbejde. Når du lægger Fairtrade-mærkede varer i din indkøbskurv er vi en lille mundfuld tættere på at skabe en mere fair verden – også for børn i udsatte dele af verden.

Forbrugerrådet TÆNK har lavet en vejledning til, hvordan du som forbruger kan vælge dine varer med omtanke for både mennesker og miljø, for eksempel når du køber chokolade.

Fairtrade Danmark er medlem af Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH), som er Danmarks førende alliance for etisk handel med børnearbejde som et af de centrale fokusområder. Læs herhvordan DIEH arbejder med at forhindre børnearbejde i globale leverandørkæder.