8 måder Fairtrade arbejder med miljøbeskyttelse

Klimaforandringer er uden tvivl den største trussel for de mange millioner bønder og arbejdere, der lever af at høste verdens afgrøder. Derfor er miljøbeskyttelse en central del af Fairtrades arbejde.

Her er otte måder, hvorpå Fairtrade støtter bønder og arbejdere i at gøre deres produktion mere bæredygtig for at styrke dem i at håndtere fremtidige klimaforandringer, reducere mængden af drivhusgasser og beskytte biodiversiteten.

 1. Genplantningsprojekter
  Flere Fairtrade-kooperativer vælger at investere deres Fairtrade-bonus i genplantningsprojekter. Plantning af træer på bar, degraderet jord forhindrer jorderosion og reducerer klimaændringer ved at binde og lagre CO2. Træerne, der bliver plantet, forbedrer også biodiversiteten, beskytter jordbunden og giver et habitat til dyrene. Kooperativet Sireet OEP i Østafrika planter alene 150.000 træer årligt.
 2. Forbyder brugen af skadelige landbrugskemikalier
  Fairtrade forbyder brugen af bestemte landbrugskemikalier, som er skadelige for miljøet, og opfordrer bønder og arbejderne til at reducere brugen af pesticider. Kaffekooperativet Eakiet i Vietnam har trænet bønderne i mere bæredygtige landbrugsmetoder og på den måde stoppet anvendelsen af pesticider og herbicider. Hvis de bliver ramt af et skadedyrsudbrud, bruger de i stedet højtryksvand for at fjerne dem. Derudover luger de ud i deres træer i regntiden, hvor risikoen for skadedyrsudbrud og plantesygdomme stiger.
 3. Kombinerer træer og afgrøder
  Kombinationen af at gro træer sammen med flere forskellige afgrøder øger bøndernes og arbejdernes udbytte af landbruget og derved deres adgang til mad og en bedre indkomst. Træerne giver skygge til andre afgrøder, og når bladene fra træerne falder og nedbrydes, bliver jorden mere frugtbar, hvilket gavner afgrøderne. Kombinationen muliggør også en diversificeret fødevareproduktion og hjælper med at forbedre familiernes ernæringsindtagelse.
 4. Træning i at tilpasse sig klimaforandringer
  Fairtrade-bønder og arbejdere får træning og redskaber til at tilpasse sig klimaforandringer. De rådgives for eksempel i, hvordan de udskifter konventionelle landbrugsmetoder med mere miljøvenlige, som fx ved at omlægge til økologisk landbrug. I 2013 blev økologiske bananproducenter i Peru ramt af et voldsomt skadedyrsudbrud, hvilket formodentligt blev udløst af klimaændringer. Udbruddet gik ud over 40 procent af produktionen og reducerede eksporten med 30 procent. I samarbejde med en tysk forhandler, et lokalt universitet og et banankooperativ, gennemførte Fairtrade et projekt, der uddannede bønderne til at finde løsninger på udbruddet, såsom øget biodiversitet og anvendelse af lokale planter til at forebygge insekterne. Ved projektets afslutning var skadedyrsudbruddet under kontrol igen, og mængden af kasserede afgrøder var på et minimum.
 5. Naturbeskyttende projekter
  Kooperativet Coobana i Panama bruger en del af deres midler fra Fairtrade-bonus på at beskytte truede skildpadder, som udklækker på strande i nærheden. For at beskytte skildpadderne har de investeret i en lokal NGO. Derudover patruljerer de strandene om natten under udklækningssæsonen og rydder op på kysten. Søkøer, der lever i forurenede floder, får også støtte fra kooperativet.
 6. Kulstof-kreditter
  Den grundlæggende præmis bag kulstof-kreditter er, at virksomheder, der skaber en vis mængde forurening i form af CO2, kan købe kulstofs-kreditter for at tage ansvar for deres CO2-udslip. Fairtrade tager del i dette initiativ ved at udføre bæredygtige projekter såsom genplantning af træer eller omlægning til biogasovne, der er finansieret af kulstof-kreditter fra virksomheder.
 7. Omlægning til grøn energi
  Skovfældning til brande er et stort miljømæssigt problem i Etiopien. Desværre stiger brugen af brande i takt med antallet af fattige, da de ofte laver mad over åben ild, hvilket er skadeligt for både miljø og sundhed. Brugen af åbne brændeovne anslås at være skyld i 4,3 millioner for tidlige dødsfald hvert år. Røg dræber flere mennesker end tuberkulose, HIV/AIDS og malaria sammenlagt. Kooperativet Oromia i Etiopien støtter kulstof-kredit-initiativet ved at købe biogasovne og udruste 10.000 kaffebønder med 20.000 effektive kogeplader. De nye komfurer reducerer brugen af brænde med 50 procent, frigivelsen af skadelige sodpartikler med 24-45 procent og kulstofemissioner med op til 70 procent.
 8. Reduktion af vand i produktionen
  Kooperativet Coocafe i Costa Rica har investeret en del af deres midler fra Fairtrade-bonus i et nyt vandbehandlingssystem til forarbejdningsanlæg. Systemet har reduceret vandforbruget fra 2000-3000 liter pr. 225 kilo kaffe til 200 liter.

Når du køber Fairtrade, støtter du bønder og arbejdere til bedre at kunne håndtere de landbrugsudfordringer, der er forårsaget af klimaforandringerne.