spoerg-fairtrade-teaser

Spørg om alt der har med Fairtrade at gøre

24 timer i døgnet kan du spørge os om alt, der har med Fairtrade at gøre. Vi har samlet en række af de spørgsmål, som vi har fået igennem tiden, men finder du ikke svaret på dit spørgsmål i højre side, skal du være velkommen til at sende os en mail eller skrive til os på vores Facebookprofil, og så svarer vi så hurtigt som muligt.

 

Vælg et spørgsmål herunder

Stiller Fairtrade Mærket ikke så mange krav, at det kun er muligt for de bønder i ulandene, der i forvejen klarer sig godt, at komme med i ordningen?

For nogle af verdens svageste bønder kræver det en del at komme med i Fairtrade. De skal leve op til en række krav om arbejdsforhold og miljø og have styr på regnskaber og demokratiske beslutninger. For at hjælpe dem har Fairtrade en række omrejsende konsulenter. Desuden kan de allerfattigste bønder søge om tilskud i en fond, som Fairtrade driver, der kan dække deres udgifter ved at komme med i ordningen.

Fairtrade Mærket findes jo kun på et lille antal produkter, så derfor gør det vel ikke nogen markant forskel?

Der findes nu over 1000 Fairtrade-mærkede varer på det danske marked, og nogle af de mest populære varer såsom kaffe, bananer og kakao har betydelige markedsandele, men det kan gøres endnu bedre! Salget af Fairtrade står i et direkte forhold til den nytte, som bønderne har af at være med. Derfor er det også positivt, at salget af Fairtrade-mærkede produkter stiger år for år – selv i økonomiske krisetider.

Er produkter med Fairtrade-mærket af bedre kvalitet?

Ikke altid, men ofte. Fairtrade-mærket er ikke et kvalitetsmærke. Men ofte bruger bønderne, som er med i Fairtrade, det ekstra økonomiske råderum, som Fairtrade giver dem, til at investere i bedre kvalitet. Med tiden er de fleste Fairtrade-mærkede varer dermed steget i kvalitet – hvilket også giver bønderne en bedre betaling for deres råvarer.

Hvorfor er alle Fairtrade-mærkede produkter ikke også økologiske?

Ikke alle Fairtrade-mærkede varer er økologiske. Det er ofte dyrt og besværligt at omlægge til økologi, og hvis Fairtrade krævede, at alle bønderne skulle omlægge til økologi, ville det betyde, at de svageste bønder ikke kunne være med. Derfor arbejder Fairtrade i stedet med at støtte bønderne til en gradvis omlægning, blandt andet gennem et særligt økonomisk tillæg ved økologi. Cirka 75 % af Fairtrade-mærkede varer på det danske marked er også økologiske.

Det ville vel være bedre for klimaet, hvis vi afholdt os fra at købe varer for eksempel fra Afrika, som kræver meget transport?

De fleste Fairtrade-mærkede varer, såsom kakao og kaffe, kan man slet ikke dyrke tæt på Danmark, så her vil transport altid være nødvendig, hvis vi altså ikke helt skal holde op med at drikke eller spise disse varer. Og ved de varer, som også kan dyrkes i Europa, for eksempel blomster, så kan en lang transportvej ofte opvejes af, at der forbruges mindre CO2 ved selve produktionen.

Betyder Fairtrade, at der med 100 % garanti aldrig forekommer børnearbejde?

For Fairtrade er det vigtigt at kontrollere mod børnearbejde. Men selv med meget kontrol og uanmeldte kontrolbesøg, kan der ikke udstikkes en skråsikker garanti. Derfor arbejder Fairtrade Mærket samtidig med at fjerne nogle af årsagerne til børnearbejde, herunder fattigdom og manglen på skolemuligheder.

Hvorfor kan fattige tomatavlere i Italien og æbleavlere i Danmark ikke få lov at være med i Fairtrade?

Fairtrade arbejder kun med bønder og plantagearbejdere i Afrika, Asien og Syd- og Mellemamerika. Det er her, der er stort brug for støtte og udvikling. I Europa, hvor der også kan være svære vilkår for producenter, er der en række andre støtte- og udviklingsmuligheder blandt andet gennem EU.

Fairtrade-mærkede varer er meget dyrere end andre varer, og derfor er det vel butikkerne og virksomhederne, som scorer genvinsten?

Fairtrade fungerer på markedsvilkår: Det er en af styrkerne ved ordningen, idet varerne kan komme ud i mange butikker. Af samme grund blander Fairtrade sig ikke i udsalgspriserne. Ofte koster Fairtrade-mærkede varer dog det samme eller lidt mere end sammenlignelige ikke-Fairtrade varer – de færreste forbrugere vil ganske enkelt betale meget mere.

Jeg har hørt, at Fairtrade skævvrider verdenshandlen ved at understøtte bønderne med kunstigt høje betalinger for deres råvarer.

Fairtrade beskæftiger sig primært med landbrugsprodukter fra ulandene, der eksporteres til ilande. Og her er der ikke et frit marked, hvor udbud- og efterspørgselsmekanismerne fungerer i sig selv, ligesom der findes et væld af støtteordninger og toldmure. Fairtrade ordningen betyder, at bønderne får en mindstepris for deres råvarer, hvis verdensmarkedsprisen er lav, og en række midler til at investere i for eksempel bedre produktion. Ud over dette fungerer handel med Fairtrade-mærkede råvarer i grove træk på almindelige markeds- og handelspræmisser.

Fairtrade er bare en nem måde at få aflad på. Bønderne kommer ikke til at mærke en reel forskel.

For de bønder, som er med i Fairtrade, gør det en stor forskel, at de altid er sikret en fair betaling for deres råvarer, også når verdensmarkedspriserne falder. Desuden betød salget af Fairtrade alene i Danmark 2011, at der blev investeret for ca. 5,8 millioner kroner i bedre produktion, uddannelse, sundhed og miljø blandt bønderne. De fleste bønder mærker forbedringerne skridt for skridt, da udviklingen ofte starter fra et meget svagt udgangspunkt.