Offentlige indkøb

Her kan du få viden om muligheden for at efterspørge Fairtrade-mærket i offentlige udbud.

Må man efterspørge Fairtrade-mærket i offentlige udbud?

Offentlige indkøb er reguleret af fælles regler vedtaget i EU. EU-direktivet, der regulerer offentlige indkøb, siger utvetydigt, at det er tilladt at efterspørge Fairtrade-mærket, og har endda nævnt Fairtrade-mærket ved navn i direktivet som eksempel på, hvad der er tilladt at efterspørge som ordregiver. I direktivet må man stille krav om Fairtrade-mærket flere forskellige steder i udbudsmaterialet, blandt andet i tildelingskriterier og i vilkår for kontraktens udførelse.

Udbudsloven fra 2016 er den danske implementering af udbudsdirektivet, og i den er reglerne for brugen af Fairtrade-mærket skrappere. Man må gerne stille krav om mærker i offentlige udbud, men ifølge udbudsloven må kravene kun være forbundet med det, der hedder "kontraktens genstand", altså varens iboende kvaliteter. De sociale aspekter af Fairtrade-mærket bliver ikke anset som værende en del af det.

Men der findes andre måder at efterspørge Fairtrade-mærket. Fairtrade-mærket er også et miljømærke, og indeholder udover sociale kriterier også en række skrappe miljømæssige krav. Derfor kan mærket stadig efterspørges, når bare de sociale aspekter ikke indgår i udvælgelsen. Man kan desuden stille krav om "fair handel" eller tilsvarende i "vilkår for kontraktens udførelse”, ligesom man kan stille krav til for eksempel FNs Global Compact.

Der findes en række andre muligheder, for eksempel sortimentsudbud, men det er en god idé at lade udbudsjurister og konsulenter finde en lokal løsning, der passer til netop deres kommune, region og lignende.

Læs mere om udbudsloven og mulighederne for at købe Fairtrade her.