12 februar, 2014

EU: Nemmere at kræve etik og Fairtrade i indkøbsaftaler

Af Jonas Giersing, Direktør

Fri og fair handel skal gå hånd i hånd. Et nyt EU-direktiv baner vejen for Fairtrade-mærkede varer og krav om ansvarlighed i offentlige indkøb.

Et stort flertal i Europa Parlamentet har vedtaget et nyt direktiv omkring offentlige indkøb. Fremover vil offentlige myndigheder nemmere kunne stille krav om specifikke mærkningsordninger, som f.eks. Fairtrade-mærket, i udbudsmaterialet, uden det strider imod EU’s regler.

Den praksis har ellers før udløst både klager og retssager. I 2010 erklærede Statsforvaltningen Midtjylland det f.eks. ulovligt, at Århus ønskede at fremme etisk handel i kommunens udbud, efter at kommunalbestyrelsen havde besluttet, at Århus skulle være Fairtrade By. En afgørelse der senere blev omstridt af økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager.

Glæde i Parlamentet

Afgørelsen vækker glæde i Parlamentets Fair Trade Arbejdsgruppe, der har arbejdet for at få direktivet igennem, men også EU-kommissær for det indre marked, Michel Barnier, er begejstret for resultatet.

”Jeg har altid sagt, at jeg tror på åbne grænser. Men handel skal både være fri og fair. De to ting skal gå hånd i hånd. Det er betingelserne for succesfuld og acceptabel globalisering, hvilket er i alles interesse – især de fattigstes,” siger Michel Barnier.

Klart signal

Det nye EU-direktiv fastslår, at offentlige myndigheder fremover godt kan stille krav om Fairtrade, fair skattebetalinger og miljømæssige hensyn i deres indkøbspolitik, og dermed baner direktivet vejen for, at fremtidens offentlige indkøbspolitik ikke kun skal prioritere det billigste alternativ.

Jeg synes, at direktivet er et tydeligt signal om, at myndighederne skal have mere fokus på de sociale og etiske aspekter i deres indkøbspolitik. Tiden hvor ”bedst og billigst” var den eneste målestok, er nu ved at være endegyldigt forbi.

Jeg håber, at flere kommuner vil tilslutte sig Fairtrade By kampagnen. En kampagne, hvor Fairtrade Mærket sammen med Mellemfolkeligt Samvirke samarbejder med kommuner og offentlige institutioner for at sætte fokus på etiske og bæredygtige indkøb.

Fairtrade By kampagnen er en alle tiders mulighed for kommuner og andre offentlige myndigheder at gøre deres indkøbspolitik mere fair, retfærdig og ansvarlig, så jeg håber, at flere kommuner og offentlige institutioner vil tilslutte sig kampagnen – og dermed også være med til at sikre bedre vilkår for nogle af verdens fattigste bønder- og plantagearbejdere.

I den rigtige retning

Politik- og kampagnechef i Mellemfolkeligt Samvirke, Nils Brøgger Jakobsen, ser EU’s nye direktiv som et skridt i den rigtige retning:

”Det er positivt, at man nu kan stille konkrete krav om ansvarlighed og bæredygtighed i det offentliges indkøb. Vi lever i en globaliseret verden og en fair og retfærdig handel har reelt en betydning for udviklingen, og så er det godt, at EU direktivet giver både private og offentlig forbrugere mulighed for at handle politisk og signalere, at der skal være ordentlige forhold for verdens fattige bønder, siger Nils Brøgger Jakobsen.

Direktivet træder i kraft i løbet marts 2014. Derefter vil de enkelte medlemsstater have to år til at implementere de nye regler. Det nye direktiv kan læses her.


Skriv kommentar

 
 
 

Blog

Arkiv

Kategorier