30 november, 2012

Fairtrade og fagforeninger skal gå hånd-i-hånd

Af Jonas Giersing, Direktør

Når man som Fairtrade arbejder i lande, hvor arbejdsvilkårene og arbejdstagerrettighederne ofte er dårlige, er det nødvendigt, at andre aktører også kommer på banen. Her spiller særligt fagforeningerne en rolle. Derfor bliver jeg også lidt ærgerlig, når fagforeninger som i dette eksempel i P4 retter en unødig skarp kritik af mærkningsordninger som Fairtrade: http://www.dr.dk/Undervisning/Hvorforfattigdom/Debatartikler/Maerkeordning_hjaelper_ikke_bananplukker_1.htm

Fairtrade arbejder bl.a. for mere fair og stabile betalinger til småbønder i udviklingslande og for, at arbejdere ansat (fast eller løst) på plantager og i kooperativer skridt for skridt får deres arbejds- og levevilkår forbedret. På plantagerne kræver Fairtrade, at plantagearbejderne som minimum betales mindstelønnen i landet/området samt at de skal have ret til at organisere sig. Desuden skal plantagearbejderne være med til at bestemme, hvordan Fairtrade-midlerne, der opnås ved at sælge Fairtrade afgrøder fra plantagerne, investeres. Fairtrade kræver også, at løsarbejdere som minimum får mindstelønnen samt at de behandles ordentligt i forhold til at kunne organisere sig osv.

I kooperativerne skal de arbejdere, som bønderne hyrer, også som minimum have mindstelønnen i landet/området samt ordentlige arbejdsforhold. Der kan uden tvivl gøres endnu mere for lige præcis denne gruppe – gerne i et samarbejde mellem Fairtrade, kooperativerne og lokale og internationale fagforeninger.

I tråd med dette har Fairtrade desuden for nyligt startet en stor proces med at forbedre vores retningslinjer og standarder på plantageområdet, hvor langt de fleste arbejdere jo er og hvor spørgsmålet om arbejdstagerrettigheder derfor er mest aktuelt. Eksperter, plantagearbejdere og fagforeninger har været med til at se på, hvordan plantagearbejdernes forhold kan blive forbedret i endnu højere grad. Der ses blandt andet på, hvordan plantagearbejderne kan blive inddraget mere i det løbende kontrolarbejde med plantagerne, hvordan deres rettigheder sikres, ligesom det undersøges, om der kan arbejdes hen mod en retningslinje for en “leveløn”, som krav til plantagerne. Fra dansk side har vi desuden forslået en decideret whistleblower-ordning, så plantagearbejderne i højere grad end i dag anonymt kan henvende sig med kritik og klager, uden at det får konsekvenser for deres ansættelse.

Særligt er jeg glad for, at fagforeningerne deltager i dette arbejde. På samme måde som vi for eksempel arbejder sammen med fagforeninger i danske netværk som Dansk Initiativ for Etisk Handel. For vi kan ikke løfte opgaven alene – der vil altid være en stor rolle for fagbevægelsen i forhold til at sikre bedre vilkår for arbejdstagere også i Fairtrade-regi i udviklingslandene.

Når det er sagt håber jeg, at fagbevægelsen vil gå konstruktiv ind i dette arbejde. Det er vigtigt at anerkende den forskel, som Fairtrade rent faktisk gør, samt at alternativet – at der ikke fandtes Fairtrade – ikke ville være tillokkende for de mange bønder og plantagearbejdere, der er med i ordningen.

Vi udvikler og forbedrer hele tiden Fairtrade – særligt i øjeblikket som sagt på plantageområdet. Jeg håber alle vil være medspillere i denne proces.

Skriv kommentar

 
 
 

Blog

Arkiv

Kategorier