22 marts, 2012

Investering i afrikansk landbrugsjord: Kontrolsystemet og standarder eksisterer allerede

Af Jonas Giersing, Direktør

I Information 12. marts diskuterer man udfordringerne med kontrol i forbindelse med PKA’s investeringer i afrikansk landbrugsjord. Heldigvis eksisterer både kontrolinstanser og standarder for etik, ansvarlighed og landbrugsudvikling allerede i kraft af de mange organisationer, som arbejder med ansvarlig landbrugsudvikling i Afrika. En af dem er Fairtrade Mærket.

Jørgen Steen Nielsen konkluderer helt rigtigt i to artikler om land-grabbing i Afrika (Information 12. og 14. marts), at investorer skal træde varsomt, når der skal tjenes penge på afrikansk landbrugsjord. Der er dog i høj grad brug for udenlandske investeringer til at løfte landbruget i udviklingslande. Og udviklingen af landbruget er intet mindre end en forudsætning for, at fattige afrikanske lande kan drage større fordel af adgangen til både vestlige og lokale markeder, og dermed bidrage endnu mere til fattigdomsbekæmpelse, beskæftigelse og fødevaresikkerhed end tilfældet er i dag.

Fairtrade Mærket hilser derfor pensionskassernes investeringer i afrikansk landbrugsjord velkomne, men som også Udviklingsminister Christian Friis Bach og andre påpeger, skal det gøres ordentligt og med respekt for lokalbefolkningen, arbejdstagerrettigheder og miljøet. Og det er opløftende, at de fonde, som rent faktisk står for investeringerne, er opmærksomme på de etiske udfordringer, som aktiviteterne i Afrika indebærer. Men – og det er et meget stort men – hvordan sikrer man, at det ikke blot er principper men også konkrete regler for etik og ansvarlighed, der lægges til grund? Og måske endnu vigtigere: Hvordan sikrer man, at principperne og reglerne overholdes af investorerne, de lokale landmænd og plantageejere?

Standarder og kontrolsystem eksisterer allerede

Til begge disse spørgsmål er der heldigvis en masse svar, eftersom mange organisationer i forvejen arbejder med ansvarlig landbrugsudvikling i blandt andet Afrika. Den dybe tallerken er med andre ord allerede opfundet. Der findes for eksempel allerede meget detaljerede og omfattende standarder, som klart beskriver både overordnede principper og konkrete regler for etik, ansvarlighed og landbrugsudvikling, sågar nedbrudt på kategorier af afgrøder og på forskellige produktionsformer, som for eksempel kooperativer og plantager. Og der findes i forvejen højt specialiserede certificeringsordninger og virksomheder, der kontrollerer, at selvsamme regler bliver overholdt, og at bønderne løbende bliver bedre til dels at leve op til standarderne og dels bliver bedre rustet til det globale marked. Til nogle af disse ordninger hører sågar et forbrugervendt mærke, der gør det nemt for forbrugerne at vælge de ansvarlige slutprodukter på supermarkedets hylder. Et eksempel på et sådant mærke er det velkendte Fairtrade-mærke.

Så herfra skal lyde en stor opfordring til at ansvarligheden i landbrugsinvesteringerne bliver sikret via certificeringsordninger så som Fairtrade.

Jonas Giersing, direktør for Fairtrade Mærket


Skriv kommentar

 
 
 

Blog

Arkiv

Kategorier