19 juni, 2012

Danmark får sin første Fairtrade-certificerede guldsmed

Af Jonas Giersing, Direktør

Der er for nylig blevet vedtaget Fairtrade-standarder for guld, hvilket betyder, at du nu skal holde øje med det såkaldte Fairtrade og Fairmined-mærke, når du køber smykker. Og den første danske guldsmed er netop blevet certificeret – Anna Moltke-Huitfeldt.

Du har længe kunnet holde øje med Fairtrade-mærket på bl.a. kaffe, bananer og chokolade. Men nu kan du også vælge Fairtrade-mærket guld. Fairtrade International og Alliance for Responsible Mining har vedtaget Fairtrade-standarder for guld, hvilket betyder, at minearbejderne får bedre arbejdsforhold og betaling. Mærket hedder Fairtrade and Fairmined Gold.

Guld med gode værdier
Den første danske guldsmed er netop blevet certificeret, nemlig Anna Moltke-Huitfeldt:
“For mig handler Fairtrade om at give den rigtige pris fra starten, og dermed være med til at sikre at andre mennesker får mulighed for at opbygge et liv i respekt og anstændighed. Derfor er det et naturligt valg for mig at vælge at designe og lave smykker i Fairtrade og Fairmined-certificeret guld, når muligheden er der. Det er også vigtigt for mig, at der bliver taget hensyn til naturen – og dermed være med til at bevare og værne om liv,” forklarer Anna Moltke-Huitfeldt.

Derfor fokus for Fairtrade
Ordningen fokuserer på de små miner, hvis 100 mio. arbejdere på verdensplan lever under stor fattigdom. Sjældent får de den pris, der gælder på verdensmarkedet, fordi aftagere udnytter de små miners afsides beliggenhed og manglende organisering. Og på grund af den uigennemskuelige leverandørkæde er det praktisk taget umuligt for forbrugerne at vide, hvor og under hvilke forhold, deres guld er blevet udvundet.

”Mange minearbejdere har ikke adgang til basale toiletforhold, rent drikkevand, de har dårlige huse og kun lille eller ingen adgang til uddannelse og lægehjælp. Desuden har de ofte en usikker økonomi. Derfor er det vigtigt at give forbrugerne en mulighed for at vide, at deres guld er hentet op af arbejdere med ordentlige vilkår og mulighed for at skabe en bedre fremtid,” siger Jonas Giersing, direktør for Fairtrade Mærket.

Noget af det, Fairtrade-certificeret guld betyder, at der arbejdes med disse forhold. Ofte sker forbedringerne over tid, da der er tale om komplekse problemstillinger:

En fair betaling:
Ordningen hjælper små miner med at organisere sig, så står stærkere. Dette giver minerne mulighed for at handle med mange forskellige aftagere og dermed sikre sig en mere fair pris for guldet.

En indsats mod børnearbejde:
Ingen Fairtrade-certificerede miner må have børn under 15 år ansat, og ansatte under 18 år må ikke arbejde under risikable forhold. Det er en proces at få bekæmpet børnearbejde – se mere om Fairtrades arbejde på dette felt på fairtrade.net.

Forbedret arbejdersikkerhed:
Der skal være brug af sikkerhedsudstyr og sikkerhedstræning for alle minearbejdere.

Ordentlige arbejdsvilkår: Mine-ejerne skal anerkende arbejdernes rettighed til at organisere sig og til kollektivt at forhandle om deres arbejdsvilkår.

Sikker brug af kemikalier: Mine-arbejdere skal omgås de giftige kemikalier, der bliver brugt ved udvinding af guld (kviksølv og cyanid), på ansvarlig vis. Kemikaliebrugen skal minimeres og så vidt muligt elimineres.Skriv kommentar

 
 
 

Blog

Arkiv

Kategorier