2 august, 2012

Vi skal lytte til børnene

Af Jonas Giersing, Direktør

Børnearbejde og kakaoproduktion hænger desværre sammen. Især kakao-produktionen i Vestafrika har været – og er desværre stadig i dag – kendetegnet ved brug af børnearbejde, herunder også grove eksempler på tvungen børnearbejde såsom trafficking.

Lad mig starte med at slå fast, at spørgsmålet om børnearbejde er komplekst, og at der ikke er en nem vej til at komme det helt til livs – læs blandt andet Samvirkes tema om børnearbejde, der viser de mange dilemmaer http://samvirke.dk/tema/boernearbejde.html.

Desuden er det værd at huske, at der er former for arbejde, som børn udfører, som hverken er skadelige eller i strid med de internationale konventioner. Det vigtige er, at børnene ikke lider overlast ved arbejdet, at de har adgang til skolegang, og at de har mulighed for at udvikle sig.
Når det er sagt, må kompleksiteten aldrig blive en sovepude i forhold at gøre noget.

En måde at gå til spørgsmålet om børnearbejde på, er ved helt enkelt at lytte til de børn, der er i arbejde eller på vej til at blive presset ud i det. Derfor bruger Fairtrade en række metoder, lige fra interviews i forbindelse med kontrolbesøg til fokusgrupper, for at få et bedre indblik i problematikken med børnearbejde i Vestafrika set fra børnenes perspektiv. At sikre sig, at børnene egne stemmer og historier bliver hørt, er for os helt centralt, når der skal skabes holdbare løsninger, som ikke blot ender med at sætte børnene i endnu dårligere situationer.

Siden 2011 har vi derfor blandt andet sammen med internationale organisationer, der arbejder med børnerettigheder, udført fokusgrupper blandt skolebørn i både Elfenbenskysten og Ghana. Vores mål med dette har været at komme tættere på en forståelse af deres livssituation – deres tanker om uddannelse, arbejde og fremtiden. Denne viden bruges, når vi løbende udvikler vores indsats. Særligt er vi interesserede i, de alternativer til at arbejde, som børnene selv peger på.

Børnene fortæller blandt andet, at uddannelse i dag ikke altid er et reelt alternativ til arbejde – dels fordi niveauet i undervisningen er for lavt, dels fordi det ofte koster penge at gå i skole eller købe bøger og dels fordi der kan være problemer med sikkerheden omkring skolerne. På den anden side er det de færreste børn, som ønsker at blive og arbejde i kakaoproduktionen, langt de fleste vil flytte til storbyerne og prøve nye veje. Igen: der er ingen nemme løsninger eller entydige udsigter for fremtiden.

Fairtrade har klare standarder og regler, når det kommer til børnearbejde. Vi følger de internationale konventioner og vores indsats fokuserer desuden på at skabe langsigtede løsninger, når børnearbejde bliver opdaget. Det gælder om, at børnearbejde ikke blot bliver erstattet at nyt børnearbejde, så snart opmærksomheden efter for eksempel en mediehistorie om problemet igen har lagt sig.

I de kommende måneder vil Fairtrade fortsætte med at styrke vores indsats mod børnearbejde, blandt andet i samarbejde med børnerettighedsorganisationer, virksomheder og de lokalsamfund, der dyrker kakaoen. Det er væsentligt, at lokalsamfundene bliver bedre til også selv at være opmærksom på problemerne med børnearbejde og gribe ind, når det er nødvendigt.

Fairtrade kan og skal gøre meget for at bekæmpe grundene til børnearbejde, ikke mindst fattigdom og mangel på udvikling, som er en afgørende grund til problemet. Bedre og mere stabil betaling for kakaoen samt investeringer i kakaobøndernes lokalsamfund. Fairtrade-ordningen når i dag 125.000 kakaobønder på verdensplan, og alene i perioden 2009-10 investerede de på grund af Fairtrade over 32 millioner kroner netop i bedre sundhed, uddannelse og produktionsforhold. Oveni det er bønderne altid sikret en mindstepris i betaling for deres kakao, der dækker produktionsomkostninger og giver overskud til at planlægge fremtiden.

Men Fairtrades indsats kan ikke stå alene og skal gå hånd-i-hånd med det arbejde, andre organisationer og virksomheder udfører, blandt andet i forhold til at sikre uddannelse og bedre fremtidsudsigter.

Fairtrade arbejder i områder, der er kendt for udfordringer med børnearbejde. Vi gør det, da der ofte her er mere brug for Fairtrade end noget andet sted. Vi arbejder sammen med bønderne, og de kooperativer de har sluttet sig sammen i, for at forhindre børnearbejde. Og vi opfordrer alle, vi samarbejder med, til at sætte spørgsmålet øverst på dagsorden. Men vi nøjes ikke med opfordringer og det langsigtede arbejde med for eksempel fattigdomsreduktion. Der udføres løbende uanmeldte kontrolbesøg i højrisikoområder, og ulovligt børnearbejde kan medføre at bønder eller kooperativer smides ud af Fairtrade-ordningen.

Ingen mærkningsordning eller andre initiativer kan 100% garantere, at der ikke kan findes eksempler på børnearbejde. Det ville være et virkelighedsfjernt løfte og at stikke forbrugerne blår i øjnene, i hvert fald som verden ser ud nu. Men Fairtrade kan garantere, at vi tager spørgsmålet seriøst, at udviklingen går fremad, og at hvis børnearbejde findes, så handles der på det.
Ved at vælge Fairtrade, kan du bakke op om dette vanskelige men vigtige arbejde.

Skriv kommentar

 
 
 

Blog

Arkiv

Kategorier