4 september, 2017

Hvor langt skal man gå for sine holdninger?

cafe solidaridad
Af Jesper Nielsen, afdelingsleder 3F International, Poul Zacho, direktør BKI, og Jonas Giersing, direktør Fairtrade

Selvom kaffemaskinerne er inde for rækkevidde i forbundshuset 3F, går de alligevel langt for kaffe.

Mandag den 4. september smager kaffen lidt anderledes i 3F. Fra og med i dag kommer al kaffen i forbundshuset fra et kaffekooperativ i Nicaragua, hvor 3F har startet et fagforeningsprojekt med BKI og Fairtrade.

Samarbejdet er den første af sin slags. I hvert fald så vidt vi ved. Ambitionen med projektet er at gøre selv små kooperativer med et begrænset antal ansatte til bedre arbejdsgivere ved at opbygge videns- og kompetenceniveauet hos både de løst- og fastansatte arbejdere samt arbejdsgiverne. Eller sagt på en anden måde: At anvende en del af 3Fs kerneviden til at forbedre arbejdstagerrettighederne i en forsyningskæde, som organisationen selv anvender.

Som på de fleste andre arbejdspladser, bliver der drukket rigtig meget kaffe i 3F. I nogle år har kaffen været Fairtrade-mærket. Det betyder, at særligt mindre kaffebønder, får en mere fair betaling og har bedre arbejdsvilkår. Fairtrade stiller krav om, at arbejdstagerrettighederne respekteres. Alligevel sker det ikke alle steder, ikke mindst når det handler om sæsonarbejde og løstansatte på små marginaliserede farme, hvor arbejdsgiverne selv er fattige landmænd. Derfor giver dette projekt god mening, fordi fagbevægelsen har evnerne og indsigten til at bygge oven på Fairtrade-standarden på dette centrale område og lave kapacitetsopbygning.

3F har siden 1980’erne været aktiv med internationalt solidaritetsarbejde. Ved at række en hånd til arbejdere i andre lande gavner det også danske arbejderes interesser. For i en stadig mere globaliseret økonomi kan ringe forhold i én del af verden nemt få negativ indflydelse på mulighederne for forbedringer i andre dele af verden. Store dele af arbejdet, inklusiv dette konkrete projektsamarbejde, finansieres med midler fra Danida.

Vi har stærke holdninger til arbejdstagerrettigheder – også dem, vi påvirker gennem vores eget forbrug. Og vi vil gerne gå langt for vores holdninger. Vi håber, at du vil gå med. For som Fairtrade siger: Dem der forandrer verden, er dem der handler.


Skriv kommentar

 
 
 

Blog

Arkiv

Kategorier