3 marts, 2014

Handel kan skabe udvikling

Af Jonas Giersing, Direktør

I slipstrømmen på sammenlægningen af udviklingsministeriet og handelsministeriet i den seneste ministerrokade er der blevet sagt og skrevet meget om fordelene og ulemperne ved denne kobling af de to dagsordener. Hos Fairtrade Mærket sammentænker vi i forvejen handel og udvikling – det ligger i vores navn og i den årelange kamp for at fremme fair handel med bønder og plantagearbejdere i udviklingslandene. En kamp, der startede i 1986 da den internationale NGO Solidaridad arbejdede med mexicanske kaffebønder, der ønskede en fair betaling for deres kaffe i stedet for almisser. Tiden må vise, hvad sammenlægningen af de to ministerier fører med sig, men for os at se kan handel og fattigdomsbekæmpelse sagtens gå hånd i hånd, især hvis både debatten og den udviklingspolitiske strategi i højere grad tager højde for, at handel går to veje.

Den hidtidige debat fokuserer næsten udelukkende på eksport fra Danmark, danske erhvervsinteresser, danske arbejdspladser og danske investeringer i udviklingslandene. Men handel handler ikke kun om denne ene retning – det handler også om import af varer fra udviklingslande, for eksempel inden for fødevareområdet. Denne import er uhyre vigtig, både for de danske importører og forbrugere, og for de ofte fattige småbønder, der dyrker råvarerne. Dem findes der i runde tal 500 millioner af globalt – de dyrker cirka 70 % af planetens fødevarer. Og cirka 2 milliarder mennesker er afhængige af små landbrug for deres overlevelse. For eksempel dyrkes 90 % af verdens kakao på 5,5 millioner små farme i udviklings- eller mellemindkomstlande. Deres råvarer finder vej til milliarder af forbrugere verden over, gennem et meget lille antal virksomheder, der importerer, forarbejder og kontrollerer handlen med chokoladeprodukter.

Andre beregninger fra Fairtrade International viser, at de småbønder, der dyrker kakaoen til chokoladeprodukterne, kun får mellem 3,5 % og 6 % af udsalgsprisen på en chokoladebar. På te er det en endnu mindre andel, som småbønderne tjener. På kaffe og bananer er det også under 10 % af den pris, du og jeg som forbrugere betaler, der går til bonden – alt i mens omkostningerne ved at dyrke råvarerne stiger. Og det er som regel bare fordi, vi gerne vil spare et par kroner. Som forbrugere er vi nødt til at stå for fristelsen til at købe bananer til en krone stykket for eksempel – alarmklokkerne skal ringe, det er for billigt. Denne situation synes jeg er meget sigende for en uholdbar skævhed i verden, men det er også et stærkt signal om hvor der kan sættes ind for at skabe varige forbedringer for verdens fattige.

For denne handel kan med fordel fremmes så den i endnu højere grad end i dag bidrager til fattigdomsbekæmpelse. Det skal selvfølgelig være handel på fair, ligeværdige og ordentlige vilkår, både set ud fra et globalt handelspolitisk perspektiv og i forhold til den konkrete handel. Sidstnævnte drejer sig bl.a. om ansvarlighed i forsyningskæder, herunder målrettede indsatser for at respektere menneskerettigheder og forbedre arbejds- og levevilkårene for småbønderne. Det drejer sig også om en ændring af indkøbspraksis hos importørerne, der i langt højere grad end i dag målrettet skal prioritere en fair betaling for råvarerne. En betaling, der som minimum dækker omkostningerne ved at dyrke råvaren på bæredygtig vis – endsige en betaling, som bønderne faktisk kan leve af og sende deres børn i skole for. Eller en betaling som sørger for, at der også er kaffe og andre råvarer i fremtiden – og bønder til at dyrke dem. Der er i dag desværre alt for mange eksempler på et ekstremt fokus på pris, og sågar priskrige, her i vores del af verden, der har meget negative konsekvenser for de småbønder, der eksempelvis dyrker vores bananer.

Alle bærer et ansvar for at fremme fattigdomsbekæmpelse via handel – det gælder også regeringen. Fairtrade Mærket har i mange år kæmpet for, at udviklingslandenes eksport til os i højere grad bidrager til fattigdomsbekæmpelse, så vi ser frem til at samarbejde med regeringen og bidrage med erfaringer til hvordan den kan udnytte det store potentiale, der ligger i at sammentænke handel og uvikling endnu mere, nu under et og samme ministerium.


Skriv kommentar

 
 
 

Blog

Arkiv

Kategorier