23 januar, 2014

Nu har kaffebønderne glæde af Fairtrades mindstepris

Af Jonas Giersing, Direktør

Fairtrades mindstepris på kaffe er aktiv! Fairtrade-systemets regel om mindstepriser, der som minimum dækker bøndernes produktionsomkostninger, er en af de absolut vigtigste hjørnesten i Fairtrade systemet. Dette helt unikke sikkerhedsnet er nu aktiveret igen for kaffebønder verden over som følge af dramatiske fald i verdensmarkedsprisen på kaffe.

Mindsteprisen beregnes og fastsættes af Fairtrade International med udgangspunkt i omkostningerne for at dyrke kaffen bæredygtigt. Når verdensmarkedsprisen på kaffe ligger over Fairtrades mindstepris er det naturligvis verdensmarkedsprisen, som handlen med Fairtrade-kaffe tager udgangspunkt i – plus en Fairtrade bonus, som kooperativerne bruger på lokale investeringer. Når verdensmarkedsprisen på kaffe derimod falder under mindsteprisen aktiveres bøndernes sikkerhedsnet ved, at køberen af kaffen tvinges til, som minimum, at betale Fairtrades mindstepris plus Fairtrade bonus. På denne måde er hele tanken med Fairtrade-systemet, at der aldrig må være tale om, at bonden skal sælge sin kaffe til mindre end, hvad det koster at dyrke den på bæredygtig vis.

Fairtrades mindstepris på kaffe blev senest fastsat i april 2011. Den er gældende for alle oprindelser og fastsat i USD per pund på eksportniveau (FOB). For vasket arabica-kaffe er mindsteprisen USD 1,40 per pund mens Fairtrade-bonussen er på USD 0,20 per pund. Hvis kaffen også er økologisk certificeret skal der lægges USD 0,30 til mindsteprisen. Dette betyder alt i alt, at når kooperativet sælger sin kaffe på Fairtrade vilkår skal importøren som minimum betale USD 1,90 per pund for økologisk Fairtrade kaffe.

De sidste 3-4 år har kaffepriserne været høje af forskellige årsager, og de har været højere end Fairtrades mindstepris. I den periode er Fairtrade-kaffe altså blevet handlet til verdensmarkedsprisen plus Fairtrade-bonus (plus evt. tillæg for kvalitet). Men i løbet af 2013 faldt verdensmarkedsprisen på kaffe til et niveau, der ikke er set siden 2009, hvilket bl.a. skyldes overproduktion i nogle lande. Prisen er faldet så meget, at den nu er 65 % lavere end i 2011. Og den er faldet til et niveau der ligger under Fairtrades mindstepris. Som beskrevet betyder dette, at køber af en Fairtrade-kaffe nu tvinges til som minimum at betale mindstepris plus bonus til kooperativet. For forbrugerne kan prisfaldet på lidt længere sigt betyde, at priserne på kaffe på supermarkedets hylder falder generelt set og man kan også opleve end lidt større forskel mellem prisen på Fairtrade kaffe og på almindelig kaffe end man har kunnet i perioden med høje verdensmarkedspriser – netop fordi Fairtrades mindstepris er aktiv og højere end den lave verdensmarkedspris.

Jeg vil gerne benytte den specielle situation til at minde alle om, at Fairtrades mindstepris betyder utrolig meget for de kaffebønder, der kan sælge deres kaffe på Fairtrade vilkår. Forbrugernes efterspørgsel på Fairtrade kaffe er med andre ord med til at gøre en meget vigtig forskel for kaffebønderne.

Lad mig også minde om nogle af de mere tekniske konsekvenser af situationen. Fairtrade-systemet er til for kaffebønderne og har derfor fokus på at regulere den pris, som kaffen handles til mellem kooperativet og den første importør i Europa. Det er denne første importør, som Fairtrade kalder ”Fairtrade Price and Premium Payer” og som udgør et uhyre vigtigt kontrolpunkt for FLO-CERT, som er certificeringsvirksomheden i Fairtrade-systemet. FLO-CERT er ISO65-akkrediteret og gennemfører audits i henhold til et grundigt og anerkendt kontrolsystem. Selve den forretningsmæssige transaktion mellem kooperativet og importøren udgør en hjørnesten af kontrollen, som nøje undersøger bl.a. kontrakter og fakturaer for at sikre, at alt finder sted efter bogen. FLO-CERT har for nylig gennemført ekstra træning af auditørerne i kaffehandel og differentialer og der gennemføres desuden flere uanmeldte kontrolbesøg end tidligere hos kaffeimportører med fokus på priser og Fairtrades øvrige kriterier for handlen. FLO-CERT udtager desuden en større stikprøve af transaktioner ved hver audit end før.

Faldet i verdensmarkedsprisen på kaffe og aktiveringen af Fairtrades mindstepris kan give udfordringer i prisdannelsen på kaffemarkedet, fordi Fairtrade opfordrer handelspartnerne til at indgå længevarende kontrakter. Det betyder f.eks., at der på markedet i dag stadig kan være kaffe, der er handlet helt tilbage i 2012 og leveret i slutningen af 2013. Den kaffe er handlet til en høj verdensmarkedspris med korrekt betaling til kooperativet og vil alt andet lige også have en høj udsalgspris til forbrugeren. Omvendt kan der i dag også være Fairtrade-kaffe på markedet, der er handlet i anden halvdel af 2013 med korrekt afregning til kooperativet, men som udbydes til forbrugerpriser, der er lavere end sammenlignelige Fairtrade-kaffer handlet da markedet var højt.

Disse prisforskelle bør forsvinde når der ikke er mere af den kaffe, der er handlet da markedet var højt, tilbage på markedet.
Lad mig slutte af med et citat, der understreger, at Fairtrades mindstepriser er hjørnestenen i Fairtrade-systemet:

”I et prisfalds system, som det vi er i, genererer Fairtrade en basispris, som virkelig hjælper os – specielt i en tid som nu,” siger Fatima Ismael, direktør for Fairtrade-kooperativet Soppexcca i Nicagarua, til Fairtrade International: ”Det giver os stabilitet for vores familier.”

Mere information om Fairtrades mindstepriser kan findes her.

Skriv kommentar

 
 
 

Blog

Arkiv

Kategorier