6 august, 2013

At gå mainstream med integritet – hvad betyder det for Fairtrade?

Af Jonas Giersing, Direktør

For 25 år siden startede fair trade som et ambitiøst koncept, som mange mente aldrig ville slå igennem. Det globale Fairtrade-system repræsenterer nu over 1,3 millioner bønder og plantagearbejdere, som er organiseret i mere end 1.100 producentorganisationer i 70 lande. For nyligt blev Fairtrade-bønder og plantagearbejdere halvt ejere af det globale system.

Fairtrade-bønder anser nu sig selv for integrerede i deres lokale økonomi og udvikling. De anser sig selv som individer, der forenes gennem deres organisering. For disse producenter, og for dem som de arbejder med, er et marked i vækst essentielt for at forbedre deres levevilkår og deres lokalsamfund.

Gennem samarbejde med mere end 3000 virksomheder verden over, er Fairtrade gået forrest i erkendelsen af den centrale rolle den private sektor kan spille i udvikling i bred forstand. En ny rapport fra FN’s High Level Panel om udviklingsdagsorden efter 2015 henviser til den private sektor som en central partner i at udføre ”et kvantespring frem i kampen mod ekstrem fattigdom og forbedringen af levestandarder”.

Inden for deres sfære har den private sektor også ansvaret for at implementere menneskerettigheder, rimelige arbejdsvilkår og miljøbeskyttelse med mere.

Vores løfte om at øge Fairtrades udbredelse og effekt med integritet kræver en balancegang mellem social og miljømæssig ansvarlig produktion samt at muliggøre handel til fordel for producenter, arbejdere og deres lokalsamfund. Gennem årene har Fairtrade fået værdifuld viden om at møde de ofte modstridende behov fra den private sektor og dårligt stillede producenter. Vækst kan løse problemer, men kan også avle nye, hvis der ikke tages hensyn til grundlæggende menneskerettigheder.

Fairtrade har oplevet bønder finde genveje i forhold til økologisk certificering, gøre brug af dårlige arbejdsvilkår, når de er under pres for at nå deadlines, eller fælde skov for at få produktionen til at vokse. Fairtrade har også været konfronteret med betydelige brud på menneskerettigheder. Fairtrade-producenterer ikke immune over for de udfordringer, som man møder i udviklingslande, og sågar i vores egen del af verden. Magtdynamikker kan manifestere sig selv på alle niveauer, lige fra kooperativernes bestyrelseslokaler til de individuelle bønder og plantagearbejderes liv.

”Dette er en lang svær rejse. Fairtrade er ikke en dans på roser. Hver dag konfronteres vi med konsekvenserne af århundreders undertrykkelse, som ikke bare kan løses fra den ene dag til den anden,” siger Harriet Lamb, CEO for Fairtrade International.” At finde den rette balance mellem at facilitere handel, udvikling og efterlevelse af standarderne kan nogle gange være en svær og anstrengende opgave, som kræver løbende forbedringer og finjusteringer.”

For at sikre, at vi vokser og bliver mainstream med integritet og ansvarlighed, har Fairtrade i endnu højere grad end før dedikeret opmærksomhed og ressourcer til menneskerettigheder og friheder, som beskrevet i ILO-konventionen, der udgør en del af Fairtrades standarder som minimum- eller kernekrav. Fairtrade går især ikke på kompromis med konventionerne om trafficking, de værste former for børnearbejde, seksuel chikane og enhver form for diskrimination.

Kontrol med Fairtrade-standarderne foretages af FLO-CERT: En uafhængig, ISO-65 akkrediteret virksomhed. ISO 65 er den ledende internationalt anerkendte kvalitetsnorm for produktcertificeringsvirksomheder. FLO-CERT følger normen i alle certificeringsprocedurer og revideres eksternt af den tyske akkrediteringsinstans DAkkS.

”Effektiv kontrol kombinerer skrappe processer, risikovurdering og kvalificerede kontrollanter,” siger Ruediger Meyer, CEO hos FLO-CERT. ”Den største udfordring er at føre tilsyn – ingen certificeringsvirksomhed kan være på stedet 24/7, hvilket er grunden til, at tillidsfulde forhold mellem producenter og handlende er essentielle. Ved at arbejde tæt sammen, kan vi minimere de risici, der kan opstå i leverandørkæderne.”

FLO-CERT-kontrollanter er eksperter på deres felt. De kender til de lokale og sektor-specifikke realiteter, de møder på stedet. De er også opmærksomme på de elementer i Fairtrade-standarderne, som har den højeste risiko for uoverensstemmelser. Kontrollanter modtager regelmæssig træning i identifikation og i den reaktion, der er nødvendig for at nedsætte risiko for uoverensstemmelser med standarderne. Indhold og dokumentation af denne træning er inkluderet i kontrolprocessen i FLO-CERT’s ISO 65 akkreditering. Herudover opretholder FLO-CERT en kontrollant-rotations-politik: en kontrollant kan ikke blive tildelt den samme Fairtrade-klient mere end tre gange i træk.

Enhver uoverensstemmelse med et kerne-Fairtrade-princip, som f.eks. de der er beskrevet i ILO-konventionen, kan føre til suspendering og ultimativt til decertificering. I 2012 suspenderede FLO-CERT i alt 141 producent- organisationer og 41 virksomheder. Henholdsvis 35 og 12 mistede deres certificering.

Der er strikse og gennemsigtige anklage-procedurer, og enhver anklage bliver fulgt op af FLO-CERTs Quality Management afdeling ved hjælp af en standard arbejdsprocedure. Alt efter hvor alvorlig beskyldningen er, foretager FLO-CERT et dokument-tjek, gør emnet til en del af den næste kontrol eller udfører et uanmeldt kontrolbesøg for at undersøge problemet.

De udfordringer, som bønder og plantagearbejdere i udviklingslande oplever, går ud over råderummet for ethvert certificeringssystem. Fairtrade International opbygger ekspertise inden for adskillige programområder, som kan have betydning for bønder og plantagearbejdere fordelt over alle produkter, og udvikler globale strategier for at hjælpe de mest udsatte.

For at adressere børnearbejdsproblematikken har Fairtrade vedtaget en ’børnene først’-tilgang og arbejder med eksperter og producenter for at overgå minimumskravene og dermed forbedre vilkårene for børn og unge. Vi opbygger viden om trafficking-mønstre i kendte risiko-områder og støtter producenter i at skabe præventive initiativer. Når vi finder overtrædelser af vores børnearbejde-kriterier reagerer vi med det samme for at beskytte børnene. Vi sørger for, at farme der benytter sig af børnearbejde ikke kan indgå i Fairtrade-systemet og støtter dem og deres lokalsamfund i at tackle problemet. Vi konsulterer børn og unge i Fairtrade-samfund med henblik på at udvikle løbende forbedringer af den måde, vi tackler dette problem på, så vi er sikre på, at vi ikke skaber nye problemer for børn og unge, som er involveret i uacceptable arbejdsmetoder.

I kølvandet på vedtagelsen af vores ambitiøse Worker’s Rights Strategi i 2012 er en fuld revidering af Plantage-standarden blevet sat i gang for at sikre overholdelsen af ILO-konventionen og forbedre plantagearbejderes vilkår, så de kan gøre brug af deres rettigheder, heriblandt deres ret til at organisere sig og forhandle i fællesskab. Visionen for vores Worker’s Rights Strategi er at promovere retfærdighed og dialog på arbejdspladsen gennem industrielle relationer mellem plantagearbejdere, deres fagforeninger og arbejdsgivere. Som en del af udvidelsen af strategien, så den også gælder for arbejdere ansat i kooperativer, indsamler vi aktivt viden og information på tværs af vores multi-interessent-system. Vi taler direkte til arbejdere, både mænd og kvinder, og arbejder flittigt med bedre at forstå de kompleksiteter som følger med vores brede vifte af varegrupper, lande og kontekster for at være i stand til at informere vores standard og kontrolproces.

”Vækst med integritet betyder, at vi skal have Fairtrade til at vokse, mens vi tager hensyn til alle vores værdier og normer, som er en del af Fairtrade. Vækst må aldrig være på bekostning af andre,” siger Marike de Pena, næstformand i Fairtrade International’s bestyrelse, formand for CLAC og direktør i Banelino – en Fairtrade-certificeret producentorganisation i Den Dominikanske Republik.

Mere end nogensinde er vi overbeviste om, at Fairtrade stadig er den bedste mulighed for at adressere uretfærdige handelsvilkår og rettigheder for dårligt stillede producenter i international handel.

Skriv kommentar

 
 
 

Blog

Arkiv

Kategorier