24 september, 2012

Fairtrade By-projektet på Vestagers bord

Af Jonas Giersing, Direktør

Hen over sommeren har der i medierne været en del omtale af Statsforvaltningen Midtjyllands vurdering af Aarhus’ status som Fairtrade By. Sagen startede for over to år siden, da en borger henvendte sig til Statsforvaltningen Midtjylland, fordi han mente, at Aarhus Kommunes engagement i Fairtrade By-projektet stred mod lovgivningen. Statsforvaltningen har herefter behandlet sagen, og i juli måned udtalte den, at Aarhus’ arbejde med Fairtrade By-projektet er ulovligt. Blandt andet med den begrundelse, at kommunen skal indkøbe efter kriterierne ”bedst og billigst”.

Aarhus kommune erklærede sig dog hurtigt uenig i Statsforvaltningens afgørelse og i den seneste tid har kommunen arbejdet på en anke til Indenrigsministeren for at få hende til at genoptage sagen. På Aarhus Kommunes byrådsmøde for to uger siden blev det så formelt vedtaget at fremsende anken til Indenrigsministeren med en klar forventning om, at ministeriet vil tage sagen op. Og i sidste uge meddelte Indenrigsministeren, at hun ser på sagen for at vurdere om reglerne kan lempes (se blandt andet: http://www.dr.dk/P4/Aarhus/Nyheder/Horsens/2012/09/20/074547.htm). Det sker af egen drift idet ministeriet skønner, at sagen er af principiel og generel betydning.

 Der har i de seneste måneder været fokus på sagen fra flere sider – blandt andet har Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) valgt at kommentere på sagen: http://dieh.dk/hjem/samfundsansvar-ogsa-et-offentligt-anliggende. Og avisen Kommunen har behandlet emnet i flere artikler.

Fra mange steder møder vi opbakning til vores synspunkt om, at afgørelsen fra Statsforvaltningen har vidtrækkende og principielle konsekvenser. Hvordan skal kommunerne også fremover kunne tage et socialt eller miljømæssigt ansvar, hvis Indenrigsministeren ikke ændrer afgørelsen eller reglerne? (læs mere om vores synspunkt her: http://fairtrade-maerket.dk/2012/08/skal-bananerne-i-bornehaverne-vaere-plukket-af-bornearbejdere)

Indtil videre er der ikke fastsat en dato for, hvornår der vil falde en afgørelse fra Indenrigsministeren, men i mellemtiden vil vi fortsætte med at sætte fokus på de principielle sider af sagen. Og vi opfordrer alle til at deltage i debatten om, hvorvidt og hvordan kommunerne bør tage et socialt ansvar.

Skriv kommentar

 
 
 

Blog

Arkiv

Kategorier