21 november, 2012

Alt det med småt – der gør den store forskel

Af Jonas Giersing, Direktør

Ofte hører man begrebet ”undtagelsen, der bekræfter reglen”. Og det begreb bliver også flittigt brugt i Fairtrade-systemet. Vi har en række overordnede standarder, som regulerer, hvordan systemet fungerer. Sådan arbejder vi med småbønder og sådan arbejder vi med plantagearbejdere. Sådan er priserne for kakao og sådan for bananer. Sådan arbejder vi med miljø og menneskerettigheder. Bare for at nævne nogle eksempler. Men udover de faste standarder (som man kan få et overblik over her: http://www.fairtrade.net/standards.html), så findes der en lang række undtagelser fra de faste ”spilleregler”. Lad mig nævne tre eksempler på dette.

I Fairtrade er der sporbarhed på alle råvarer helt tilbage til det kooperativ eller plantage, hvor råvaren er dyrket. Undtagen på enkelte produkter, nemlig sukker, kakao, te og juice. Hvorfor nu denne undtagelse? Simpelthen fordi det ville være for besværligt og dyrt for bønderne bag netop disse varer at skulle sikre sporbarheden; for eksempel er det svært at adskille almindeligt og Fairtrade sukker i sukker-møllerne i lande som Malawi. Bønderne modtager naturligvis stadig deres Fairtrade betaling for råvarerne.

Produkter med Fairtrade-mærket på, ja de skal være Fairtrade. Men der findes også såkaldt sammensatte produkter, hvor kun nogle af ingredienserne er Fairtrade. Et godt eksempel er is, hvor fløden kan være dansk og chokoladestykkerne fra Ghana. Fairtrade har valgt at arbejde med sammensatte produkter, for at endnu flere bønder i udviklingslandene får mulighed for at sælge endnu større partier råvarer som Fairtrade. Vi har til gengæld klare regler for, hvor meget der skal være Fairtrade i slutproduktet for at det kan bære mærket og regler om at det klart skal fremgå af emballageteksten.

Et tredje eksempel er bomuld. Her er det sådan, at Fairtrade kun certificerer selve bomulden og ikke hele det endelige produkt som for eksempel en T-shirt. Vi har fokus på, at bomuldsbønderne får en mere fair betaling, men resten af processen frem til den endelige T-shirt certificerer vi ikke i forhold til sociale forhold – simpelthen fordi det på nuværende tidspunkt er for kompleks en opgave.

Af andre undtagelser kan nævnes, at ikke alle produktkategorier har en minimumspris for bønderne, samt at ikke alle småbønder nødvendigvis er organiserede i kooperativer.

Men hvorfor alle disse undtagelser? Er det ikke at snyde forbrugerne, vil nogen sikkert spørge. Og er det ikke umuligt at kommunikere omkring? Grunden til, at vi har valgt disse undtagelser, som er vedtaget gennem grundigt forarbejde og større konsulteringer blandt andet med bønderne, er, at vi hele tiden har fokus på en central ting: hvordan kan vi få flere småbønder og plantagearbejdere til at få mere gavn af Fairtrade. Og hvordan kan vi sørge for, at de barrierer som for eksempel sporbarhed ikke bliver så store, at det spænder ben for de mange fordele, der er ved at være med i Fairtrade.

Fairtrade er og skal være et fleksibelt system. Men vi skal naturligvis hele tiden åbent fortælle om alle de mange og ofte tekniske kringelkroge, systemet også rummer. Dette indlæg er en del af dette – og her på hjemmesiden kan du både læse mere og stille os spørgsmål via vores interaktive chat, hvis du vil vide mere.

Skriv kommentar

 
 
 

Blog

Arkiv

Kategorier