9 august, 2012

Skal bananerne i børnehaverne være plukket af børnearbejdere?

kyut
Af Jonas Giersing, Direktør

Af Jonas Giersing, direktør Fairtrade Mærket, og Trine Mach, forkvinde Mellemfolkeligt Samvirke.

Ifølge en afgørelse fra Statsforvaltningen i Midtjylland er det ulovligt, at Aarhus Kommune har valgt at være en af Danmarks seks såkaldte Fairtrade Byer, hvor bæredygtig handel tænkes ind i kommunens indkøb.

I Statsforvaltningens optik er det ikke lovligt at købe Fairtrade-kaffe til rådhuset, da offentlige indkøb kun må være styret af at købe, hvad der i deres terminologi er “bedst og billigst”.

Men hvordan kan noget være “bedst”, hvis det er produceret under kritisable forhold? En vares etiske og sociale aftryk er en del af dens samlede kvalitet. I en virkelighed, hvor selv verdens største virksomheder aktivt påtager sig samfundsansvar, kan de to ting ikke skilles ad. En banan plukket af børnearbejdere under kummerlige forhold er ikke det bedste valg.

Og billigst? Oftest afspejles en vares reelle pris ikke i den billigste pris, fordi belastning på mennesker og miljø kun er gratis, indtil der skal ryddes op (ofte af andre skattebetalte myndigheder). En på prisskiltet billig oversprøjtet banan er derfor slet ikke så billig. På den måde er økologiske eller Fairtrade-mærkede produkter et forsøg på at gøre prisen reel og dermed spare omkostninger på lang sigt.

For os er det at være Fairtrade By derfor hverken et særligt odiøst eller radikalt skridt at tage. Og langt de fleste kommuner i landet har allerede en indkøbspolitik, der medtænker miljø og bæredygtighed samt forholder sig aktivt til, hvordan produkterne, de benytter, er fremstillet.

Statsforvaltningen mener derudover, at kommunerne ikke må føre udenrigspolitik eller yde ulandsbistand med sine indkøb. Men Fairtrade har intet at gøre med nogen af delene.

Vi lever i en verden, hvor der er sammenhæng mellem de brosten, der lægges i en dansk og arbejdsforholdene for kinesiske minearbejdere. Man kan ikke længere lurepasse bag bygrænsen men er nødt til aktivt at forholde sig til, hvor de produkter, der anvendes kommer fra, og hvilke vilkår, de er fremstillet under.

Det er også de signaler, der lyder fra politisk hold. Fødevareminister Mette Gjerskov har fremlagt en plan for mere økologi i kommunerne. Miljøminister Ida Auken har sagt, at det offentlige skal bruge sine indkøbsmuskler til at skabe en mere bæredygtig udvikling.

Så hvad betyder Statsforvaltningens “bedst-og-billigst”-afgørelse for den slags udmeldinger og tiltag? Må kommunerne ikke længere satse på økologi, og må de ikke overveje, hvor granitten til gadebelægningen kommer fra?

Der findes over 1000 Fairtrade Byer på verdensplan, som har kørt igennem en årrække uden at støde ind i afgørelser som den midtjyske. Blandt andet i Holland og Sverige har rets- og forvaltningsinstanser derimod blåstemplet projektet.

Vi forventer, at både embedsmænd og de ansvarlige politikere herhjemme vil komme til samme konklusion. Det er den eneste bæredygtige løsning.

Skriv kommentar

 
 
 

Blog

Arkiv

Kategorier